intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư tưởng Mác xít

Xem 1-20 trên 37 kết quả Tư tưởng Mác xít
 • Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra những nhận thức đúng đắn về những giá trị khoa học đích thực của chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò kinh tế nhà nước, ý nghĩa của những giá trị to lớn đối với việc tổ chức và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

   

  pdf184p tsmttc_003 06-06-2015 63 15   Download

 • Tập 24 gồm những tác phẩm do V.I.Lê nin viết từ tháng chín 1913 đến tháng ba 1914. Những tác phẩm trong tập này phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của Lênin chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cải lương trong phong trào công nhân Nga và quốc tế, bảo vệ sự trong sáng của hệ tư tưởng Mác-xít.

  pdf368p saodoivangem 26-12-2014 85 33   Download

 • Theo quan niệm mác-xít thì “Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, là khoa học nghiên cứu về những con đường chung nhất, những nguyên tắc chung nhất, những biện pháp chung nhất của sự vận động và phát triển của thế giới”. Triết học là một trong các hình thái ý thức xã hội ra đời khoảng thế kỷ VI tcn, là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, xét đến cùng triết học bị quy định bởi đời sống vật chất của xã hội....

  doc86p nguyenducduyet 03-12-2010 179 237   Download

 • Gioócgi Vinhem Phriđrích Hêghen là nhà bi ơ ện chứng lỗi lạc bậc tiền bối của triết học Mác xít. Theo nhận xét của Ph. Awngghen, ông “không chỉ là một nhà thiên tài sáng tạo, mà còn là một nhà bác học có tri thức bách khoa, nên những phát biểu của ông tạo thành thời đại”.

  doc11p sithuy2010 05-04-2011 513 157   Download

 • Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, nhà mác xít sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng bao trùm của Người thể hiện ở nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đặc biệt chú trọng tới vấn đề dân chủ từ cách mạng dân tộc dân chủ tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh không chỉ để lại những kiến giải sâu sắc về dân chủ và thực hành dân chủ mà Người còn trực tiếp nêu gương...

  pdf93p vascaravietnam 15-08-2012 389 109   Download

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết khoa học và cách mạng nhất về giải phóng xã hội và giải phóng con người. Trong quá trình hình thành và phát triển, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn luôn phải đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng đối lập, trào lưu tư tưởng XHCN phi Mác xít. Cách mạng Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động cũng đã không ngừng phải đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin chống...

  pdf32p dellvietnam 24-08-2012 136 19   Download

 •  Mục tiêu của đề tài là khẳng định vị trí thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin của Việt Nam; khẳng định vai trò của Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam, góp phần hiện thực hóa, làm phong phú, đa dạng các hình thức tồn tại các nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin, cho thấy tính sáng tạo, phổ biến và sức sống lâu bền của nó;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf527p tsmttc_009 12-08-2015 92 13   Download

 • Quan điểm về CNXH của trường phái mác xít Áo cho đến nay vẫn còn có những ảnh hưởng đáng kể, vẫn còn tiếp tục để lại những dấu ấn trong cuộc sống đương đại của các quốc gia phương Tây, trong đó có nước Áo.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 54 1   Download

 • Trong suốt tiến trình phát triển lịch sử tư tưởng nhân loại, bản chất khoa học theo quan điểm Mác-xít luôn là đối tượng nghiên cứu của khoa học trong quá trình xây dựng quan điểm, đường lối, chính sách và chủ trương trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf5p vijakarta2711 09-06-2020 7 0   Download

 • Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc được bắt đầu từ 1921 và kết quả là sự ra đời một đảng Mác - xít đầu tiên tại Đông Dương ngày 3/2/1930, kết thúc một thời gian dài khủng hoảng về đường lối tại Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới cho phong trào giải phóng dân tộc(GPDT).

  doc10p tienduong_90 12-09-2010 1155 150   Download

 • V.I Lê-nin toàn tập - Tập 3: Sự phát triển của Chủ nghĩa Tư bản ở Nga gồm các tác phẩm của V.I Lê-nin "Sự phát triển của chủ nghĩa Tư bản ở Nga", viết năm 1896-1899 và xuất bản thành sách năm 1899 và các bài viết của Người. Nội dung tập 3 không những là đòn nhắm đánh bại về mặt tư tưởng chủ nghĩa dân túy và "những người mác-xít hợp pháp", mà còn chứng minh hùng hồn răng, con đường duy nhất để thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc là con đường cách mạng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf608p mylan23 16-04-2013 121 40   Download

 • Tạp 21 của Bộ Tài liệu V.I.Lê nin toàn tập bao gồm các tác phẩm của V.I.Lê nin viết từ tháng chạp năm 1911 đến tháng bảy năm 1912. Những tác phẩm phản ánh cuộc đấu tranh của Lênin nhằm phụ hồi và củng cố Đảng Mác-xít cách mạng.

  pdf445p saodoivangem 26-12-2014 83 37   Download

 • Những tác phẩm trong tập 9 đã phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của phái bôn-sê-vích đứng đầu là V.I.Lê nin, với phái men-sê-vích nhằm củng cố Đảng Mác-xít cách mạng của giai cấp công nhân, đồng thời nói lên vai trò tiên phong của Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga và ảnh hưởng của nó đối với tiến trình của cuộc cách mạng ở Nga.

  pdf381p bachbt92 24-12-2014 74 34   Download

 • Tập 46 gồm những bức thư của V.I.Lê nin đang viết trong những năm 1893-1904. Đó là thời kỳ cuộc khủng hoảng cách mạng đang chín mùi của nước Nga và những người Mác-xít cách mạng dưới sự lãnh đạo của V.I.Lê nin đang đấu tranh để thành lập một Đảng kiểu mới.

  pdf427p saodoivangem 26-12-2014 44 26   Download

 • Một con thuyền nhỏ bé mỏng manh đang lênh đênh trên đại dương bao la, rộng lớn. Một con thuyền đang mất phương hướng giữa đại dương trong một không gian mịt mù không một ánh đèn, chỉ có những tia sáng nhỏ ánh lên từ mắt của những người thủy thủ và một luồng sáng rực rỡ phát ra từ đôi mắt sâu thẳm của vị thuyền trưởng

  doc22p lethibichhue_112 07-08-2012 104 25   Download

 • Nội dung tập 1 đi sâu phân tích, theo quan điểm mác-xít chế độ kinh tế-xã hội đất nước vào cuối thế kỷ XIX, xác định những nhiệm vụ cơ bản của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Đảng dân chủ-xã hội Nga, trong đó có nhiệm vụ phải thành lập một đảng mác-xít ở Nga.

  pdf440p bachbt92 24-12-2014 116 21   Download

 • Nội dung của tập 3 không những là đòn nhằm đánh bại về mặt tư tưởng chủ nghĩa dân túy và những người Mác-xít hợp pháp, mà còn chứng minh hùng hồn rằng, con đường duy nhất để thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc là con đường cách mạng tiến lên CNXH.

  pdf608p bachbt92 24-12-2014 61 20   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt25p hieunguyen877 12-03-2014 137 19   Download

 • Nội dung chính của tập 2 là tác phẩm trình bày các tư tưởng chủ yếu của chủ nghĩa Mác, những tác phẩm nghiên cứu nhiệm vụ của những người Mác-xít Nga, những tác phẩm về kinh tế và một số tác phẩm viết cho độc giả là công nhân.

  pdf440p bachbt92 24-12-2014 51 18   Download

 • Nội dung chủ yếu trong tập 5 trình bày tác phẩm chính của V.I.Lê nin viết trong thời gian nói về xây dựng Đảng Mác-xít về cách mạng ruộng đất, kịch liệt đấu trang với bọn vô chính phủ, định ra Tài liệu lược với phái tự do và quan trọng là chỉ ra triển vọng tương sáng cho phong trào cách mạng Nga.

  pdf344p bachbt92 24-12-2014 55 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tư tưởng Mác xít
p_strCode=tutuongmacxit

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2