intTypePromotion=4
ADSENSE

Tư tưởng Nho giáo

Xem 1-20 trên 1232 kết quả Tư tưởng Nho giáo
 • Các học phái triết học Trung Quốc thời cổ đại đã có những quan điểm riêng của mình về giáo dục. Trong các học phái tư tưởng ấy, tư tưởng của Nho giáo là phong phú, hệ thống nhất và tiếp tục vận động, phát triển, đóng vai trò chủ lưu trong thời kỳ trung cổ. Tư tưởng của Nho giáo về giáo dục đã có ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục Việt Nam thời kỳ phong kiến và hiện nay. Làm rõ ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay là việc làm quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 180 43   Download

 • Đề tài nghiên cứu tư tưởng Nho giáo trong tiến trình vận động của truyện thơ Nôm bác học; thế giới hình tượng nhân vật trong Truyện Lục Vân Tiên; các phương thức thể hiện tư tưởng Nho giáo trong Truyện Lục Vân Tiên.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 51 6   Download

 • Nho giáo có ảnh hưởng lớn đến lịch sử tư tưởng, văn hoá Việt Nam cả ở mặt tích cực, cũng như mặt tiêu cực. Tư tưởng Nho giáo khởi thủy được thể hiện tập trung trong Tứ Thư - một bộ sách nổi tiếng trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc cổ đại.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 38 6   Download

 • Các học phái triết học Trung Quốc thời cổ đại đã có những quan điểm riêng của mình về giáo dục. Trong các học phái tư tưởng ấy, tư tưởng của Nho giáo là phong phú, hệ thống nhất và tiếp tục vận động, phát triển, đóng vai trò chủ lưu trong thời kỳ trung cổ. Tư tưởng của Nho giáo về giáo dục đã có ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục Việt Nam thời kỳ phong kiến và hiện nay. Làm rõ ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay là việc làm quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

  pdf7p thiendiadaodien_3 27-12-2018 72 4   Download

 • Luận văn phân tích những nội dung cơ bản về đạo đức người quân tử trong Nho giáo và rút ra những giá trị tích cực của nó, tìm hiểu tình hình đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay, chỉ ra vai trò của việc giáo dục đạo đức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vận dụng những ưu điểm của Nho giáo về đạo đức người quân tử vào việc giáo dục đạo đức cho thanh niên và đề ra một số giải pháp giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 90 23   Download

 • Tư tưởng thân dân đã tồn tại rất lâu đời, nó được kế thừa và phát huy qua các thời đại. Đầu tiên chúng ta phải kể đến dòng tư tưởng Nho Giáo có tư thời Xuân Thu - Chiến Quốc(722 – 221 TCN) của Trung Hoa cổ đại. Nó đã được vận dụng và truyền bá qua nước ta từ thời lập quốc. Tiếp nối dòng tư tưởng đó, qua mỗi thời đại cuả nước ta nó có sự chuyển biến phù hợp với lối sống, văn hoá và trình độ phát triển của mỗi thời kì....

  doc30p anhphong_119 19-01-2011 556 120   Download

 • Phần 1 Tài liệuSự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám (Tập 1 - Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử) gồm nội dung ba chương đầu Tài liệu: Chương 1 - Xã hội Việt Nam trong thời Nguyễn, hay là: Cơ sở xã hội của hệ ý thức phong kiến thế kỷ XIX, chương 2 - Nho giáo vào Việt Nam, nội dung cơ bản của Nho giáo. Cái học Nho giáo trong thời Nguyễn, chương 3 - Tư tưởng Nho giáo Việt Nam thế kỷ XIX.

  pdf301p uocvongxua03 21-07-2015 295 81   Download

 • Nho giáo khi đánh giá con người thường chú trọng đến cái đức mà ít chú trọng đến tài năng (kết quả việc làm) mặc dù họ cũng nêu đủ đức-tài, nhưng thực tế họ coi thường cái tài, đặc biệt họ không coi trọng về tri thức tự nhỉên, tri thức thực tiễn.

  doc27p kutin1206 26-12-2013 100 24   Download

 • Từ lâu hệ tư tưởng Nho giáo đã in dấu sâu sắc trong thời niên thiếu của Hồ Chí Minh. Cha của Bác là một vị đại Nho – cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Bác sinh ra và lớn lên tại một vùng văn hoá Hán học suy tàn: Cô hàng bán sách lim dim ngủ, Thầy khoá tư lương nhấp nhổm ngồi (Tú Xương)

  doc5p onlylove3003 12-10-2012 98 10   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 4: Tư tưởng "tôn quân quyền" của đạo Nho của ThS. Lê Việt Tuấn sau đây bao gồm những nội dung về con đường hình thành tư tưởng Nho giáo; vị trí của nguyên tắc "tôn quân quyền"; cơ sở lý luận của nguyên tắc; nội dung nguyên tắc - quyền lực nhà vua.

  pdf0p cocacola_07 10-11-2015 96 4   Download

 • Bài viết Tư tưởng về giáo dục gia đình của nho giáo (qua tứ thư) để làm sáng tỏ đức sáng của con người ra ngoài phạm vi con người thì "gia" (nhà) là bậc thang đầu tiên, nhưng lại rất quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p sobinhoangson 29-04-2018 30 4   Download

 • Tuồng hay còn gọi là Hát bội, là một bộ môn nghệ thuật truyền thống có lịch sử hình thành từ lâu đời ở Việt Nam, là món ăn tinh thần không thể thiếu được của người dân trong suốt thời kỳ phong kiến. Đặc biệt dưới vương triều Nguyễn, tuồng đã từng được xem là "quốc kịch", một bộ môn nghệ thuật chính thống của nhà nước quân chủ. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, đặc biệt là tư tưởng Nho giáo, nên phần lớn nội dung của các vở tuồng trong thời...

  pdf16p chuyenphimbuon 27-09-2012 108 33   Download

 • Bài báo "Ảnh hưởng của thuyết Thiên mệnh" trong quan hệ giữa triều Trần và triều Nguyễn giai đoạn 1260-1368 qua một số văn thư bang giao" trình bày về các nội dung: vài nét về thuyết “thiên mệnh” trong tư tưởng Nho giáo, ảnh hưởng của thuyết “thiên mệnh” trong bang giao giữa triều Trần và triều Nguyên giai đoạn 1260-1368. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p khanhnie 31-12-2016 67 18   Download

 • Nguyễn Trãi là người có những tư tưởng sâu sắc về vai trò và nội dung của giáo dục. Tư tưởng của Nguyễn Trãi về giáo dục phù hợp với các chuẩn mực của Nho giáo. Nhiều nội dung trong tư tưởng về giáo dục của ông có giá trị đối với sự nghiệp giáo dục, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam hiện nay.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 102 6   Download

 • Nói đến nền văn minh cổ đại Trung Quốc thì quả là rộng lớn. Biết bao nhiêu hệ tư tưởng xuất hiện và tồn tại mãi cho đến ngày nay. Từ thuyết âm dương ngũ hành, học thuyết của Khổng Tử, Lão tử... Thế nhưng trong các học thuyết ấy, không ai có thể chối cãi được rằng học thuyết Nho gia. Nhà người phát khởi phát là Khổng tử là có vị trí quan trọng hơn hết trong lịch sử phát triển của Trung Quốc nói chung và các nước Đông Nam Á nói riêng. Kể từ lúc xuất...

  pdf26p trungtri 09-07-2009 7068 1715   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - những tư tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc26p lamvulinh 21-12-2009 3746 1678   Download

 • Nho gia xuất hiện vào khoảng thế kỷ VI trước công nguyên, dưới thời Xuân Thu, người sáng lập là Khổng tử (1551 tr CN-479 trCN). Đến thời Chiến Quốc, Nho gia đã được Mạnh Tử và Tuân Tử hoàn thiện và phát triển theo hai xu hướng khác nhau; duy tâm và duy vật trong đó dòng Nho gia Khổng- Mạnh có ảnh hưởng rộng và lâu dài nhất trong lịch sử Trung Hoa và một số nước lân cận.Kinh điển của Nho giáo thường kể tới là Tứ thư (Luận ngữ, Đại học, Trung dung, Mạnh...

  pdf9p trungtri 10-07-2009 4099 1239   Download

 • Tiểu luận Triết học: Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần của người Việt Nam hiện nay trình bày về tiến trình phát triển của nho giáo và một số quan điểm cơ bản của nho giáo, ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần của người Việt Nam hiện nay.

  pdf19p thin_12 23-07-2014 3015 917   Download

 • Xuất hiện vào thế kỉ XVI trước công nguyên thời Xuân Thu,do Khổng Tử sáng lập ra. Nho giáo du nhập vào việt Nam sớm từ thời Bắc thuộc và đã có những ảnh hưởng rất sâu đậm trng kinh tế chính trị, văn hoá, xã hội của người Việt Nam. Khi du nhập vào Việt Nam nho giáo đã có những biến đổi như thế nào? và nó có những ảnh hưởng gì? nghiên cứu vấn đề nhogiáo ở nước ta hiện nay thực chất là vấn đề tư tưởng của nho gia với việc hiện đại hoá đất nước....

  doc28p vnzoomvn 17-06-2011 1786 674   Download

 • Báo cáo tiểu luận Triết học: Tư tưởng triết học của Nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt trình bày về tư tưởng triết học của Nho giáo, nội dung tư tưởng triết học của Nho giáo của các nhà triết học tiêu biểu, ảnh hưởng của tư tưởng triết học Nho giáo đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt.

  pdf19p yellow_12 03-06-2014 1472 472   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư tưởng Nho giáo
p_strCode=tutuongnhogiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2