intTypePromotion=1
ADSENSE

Tương tác dạy học

Xem 1-20 trên 2324 kết quả Tương tác dạy học
 • Đề cương môn học Lí luận dạy học Địa lí của Nguyễn Phương Liên trình bày về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Lí luận dạy học Địa lí, môn Địa lý trong nhà trường phổ thông, hệ thống tri thức trong nhà trường phổ thông và quá trình nắm tri thức của học sinh, các nguyên tắc dạy học địa lý, các phương tiện - thiết bị dạy học địa lý ở trường phổ thông, hình thức tổ chức dạy học địa lý,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf73p colendaica32 31-05-2014 359 54   Download

 • Vận dụng lí thuyết tương tác trong dạy học cần đảm bảo các nguyên tắc: mục tiêu bài học, tính khoa học, tính sư phạm và tính khả thi. Khi thiết kế bài học theo phương pháp tương tác cần chú ý đến các hoạt động của học sinh và giáo viên trong đó là người hướng dẫn chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động tìm tòi, khám phá để tự chiếm lĩnh kiến thức. Bài viết sau đây sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề trên, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p nganga_00 04-09-2015 121 18   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Sử dụng quan điểm dạy học tương tác trong dạy học Hóa học lớp 11 chương trình Nâng cao được thực hiện nhằm đưa ra những giải pháp giúp nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 11 qua việc vận dụng quan điểm dạy học tương tác.

  pdf130p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 63 16   Download

 • Bài viết của ThS. Tạ Quang Tuấn xem xét tổ chức tương tác giữa người học - Người học trong dạy học dưới tầng bậc mô hình dạy học. Mô hình này sẽ giúp chúng ta nhìn nhận xu hướng vận động của các tương tác chức năng trong quá trình tổ chức tương tác giữa người học - Người học trong dạy học.

  pdf4p doibatcong123 10-05-2016 54 3   Download

 • Bài viết "Một số kĩ năng dạy học tăng cường tương tác góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn học ở Đại học" hướng đến chuẩn bị tâm thế cho chủ thể tham gia Đại học; thiết kế nội dung học tập mang tính tương tác; xây dựng câu hỏi, tình huống, bài tập mang tính tương tác;…

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 41 1   Download

 • Dựa trên các cơ sở lý luận của dạy học tương tác và định hướng năng lực, cũng như đặc trưng của môn học tin học đại cương, bài viết đề xuất 2 quy trình dạy học Tin học đại cương cho bài thực hành tổng hợp và cho một bài thực hành, với mô hình B-learning. Các kết quả thực nghiệm về tính khả thi và hiệu quả của quy trình cũng sẽ được đưa ra trong bài viết.

  pdf9p danhvi95 05-12-2018 17 1   Download

 • Các lí do áp dụng kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác: - Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực - Tăng cường hiệu quả học tập  Tăng Kỹ thuật phủ bàn tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm nhằm tăng kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực và tăng cường tính độc lập cho học sinh, sinh viên. Phát triển mô hình có sự tương tác giữa học sinh với học sinh...

  ppt45p nvphucnv 21-12-2010 580 110   Download

 • Giới thiệu sơ lược về dạy học tương tác và phần mềm Maple a. Dạy học tương tác là xu hướng mới của giáo dục hiện nay. Hình thức dạy học này mang đến cho người học một môi trường lý tưởng để kiến tạo và tự chiếm lĩnh kiến thức thông qua các họat động được thiết kế bởi người dạy. Người học có điều kiện phát triển mạnh mẽ tính chủ động, tư duy sáng tạo và các kỹ năng sử dụng những công cụ hiện đại của khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của thực...

  pdf6p hi1509 01-11-2010 296 81   Download

 • Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc phát triển con người, coi con người là nguồn lực hàng đầu của đất nước. Con người được giáo dục và tự giáo dục luôn được coi là nhân tố quan trọng nhất “vừa là động lực, vừa là mục tiêu” cho sự phát triển bền vững của xã hội. Điều 35 của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chỉ rõ “Giáo dục – Đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Giáo dục là nền tảng của sự phát triển khoa học – công nghệ, phát triển nguồn nhân lực...

  pdf151p carol123 29-07-2012 386 59   Download

 • Hoạt động được quản lý theo các quy tắc, tạo ra cạnh tranh, có kẻ thắng, người thua. Không phản ánh hiện thực nhưng phải có những điều học viên có thể học. Sự học hỏi có được từ trải nghiệm, tương tác của học viên (không từ chủ đề hay nội dung trò chơi).

  ppt76p vinh_pro_hvtc 22-09-2012 175 55   Download

 • Đề tài: Xây dựng các câu hỏi tương tác trong dạy học Tiểu học thông qua việc ứng dụng phần mềm Adobe Captivate dưới đây tìm hiểu thực tiễn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở tiểu học hiện nay, đề xuất các chỉ dẫn sử dụng phần mềm Captivate nhằm xây dựng câu hỏi tương tác trong dạy học ở tiểu học, khai thác một phần tính năng của phần mềm Captivate để xây dựng câu hỏi tương tác trong dạy học.

  doc35p nhatanhtai 30-09-2014 166 37   Download

 • Nguyên tắc dạy học ở đại học là những nguyên lý chung của sự tổ chức dạy học về mặt nội dung, phương pháp, hình thức, nhằm thực hiện mục đích dạy học và phù hợp với những quy luật khách quan tác động vào sự dạy học của giảng viên và học tập của sinh viên. Hệ thống các nguyên tắc dạy học ở nước ta có nền tảng, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, được thể hiện ở đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam....

  pdf14p meomeongon 06-01-2012 144 39   Download

 • Mục đích của luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thiết kế bài giảng Hóa học lớp 11 trung học phổ thông theo tư tưởng dạy học hợp tác là nhằm tìm hiểu thực trạng của việc dạy học hợp tác ở một số tỉnh, thành phía Nam; đề xuất các hình thức tổ chức bài giảng phần hữu cơ lớp 11 theo tư tưởng dạy học hợp tác, thiết kế một số giáo án phần hóa học hữu cơ lớp 11 cơ bản.

  pdf137p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 84 25   Download

 • Quan điểm của Đảng coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Trong những yêu cầu thay đổi cấp bách, yêu cầu phát huy tính chủ động sáng tạo của người học được đặt ra như là một vấn đề nổi bật. Bài SKKN về rèn luyện kỹ năng liên tưởng, tưởng tượng trong dạy học, mời các bạn tham khảo.

  pdf11p somivang123 23-03-2014 234 20   Download

 • Tài liệu Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy trong sư phạm tương tác là một tập tài liệu trình bày đầy đủ cách tiếp cận sư phạm được đúc kết từ những kinh nghiệm của các giảng viên trường đại học nổi tiếng trên thế giới về kinh nghiệm giảng dạy. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Người học như thế nào, hệ thần kinh, các năng lực bổ trợ của hệ thần kinh, các hành vi căn bản của người học, xác định mục tiêu và phương pháp dạy - học, thách thức đối với hoạt náo viên sư phạm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf191p vizeus 08-03-2019 38 7   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy trong sư phạm tương tác, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Môi trường học và môi trường dạy ảnh hưởng đến hoạt động sư phạm như thế nào, tổng quan về tiếp cận khoa học thần kinh trong hoạt động học và dạy, hành vi của người học và người dạy, tiếp cận về hoạt động sư phạm,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf107p vizeus 08-03-2019 23 8   Download

 • Tài liệu giới thiệu tổng quan về việc cài đặt một số công cụ và phần mềm tương tác trong việc dạy và học. Tài liệu cũng trình bày hướng dẫn chi tiết kiểm tra và cài đặt phần mềm như: Kiểm tra Windows, Microsoft office, cài đặt ActivInspire 2.0 và nạp gói tài nguyên, Promethean applications, Promethean ActivOffice, Office Mix, Mouse Mischief, Interactive Classroom, Windows Live Essentails 2012, hỗ trợ cài đặt. Mời tham khảo.

  pdf53p estupendo2 10-08-2016 31 4   Download

 • Bài viết phân tích giảng dạy tương tác cho thấy sự khác biệt và sự bao hàm của các phương pháp giảng dạy tương tác trong tất cả các phương pháp giảng dạy. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp giảng dạy này trong việc giảng dạy người máy nói chung và điện tử nói riêng.

  pdf6p truongtien_08 06-04-2018 15 2   Download

 • Quá trình dạy học nói chung, quá trình dạy học hoá học nói riêng đã là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà giáo dục – lí luận dạy học. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nhau xem xét như thế nào là quá trình dạy học? Như GS.Nguyễn Ngọc Quang đã xác định: Học là quá trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh khái niệm khoa học dưới sự điều khiển sư phạm của giáo viên, chiếm lĩnh khái niệm khoa học là mục đích của hoạt động học. Học sinh sẽ thu nhân kiến thức từ kho tàng văn hóc xã...

  doc7p lazyboy88 16-10-2010 1137 259   Download

 • Các dạng tương tác gen và các tỷ lệ tương tác gen thường gặp trong bài tập. Những vấn đề thiết yếu giúp các bạn làm bài tập tương tác gen hiệu quả. Đây là những vấn đề bổ sung cho SGK giúp các bạn có thể nắm bắt các dạng tương tác gen một cách tổng quát và vận dụng để làm bài tập tương tác gen.

  doc2p hagau55 14-06-2010 901 256   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tương tác dạy học
p_strCode=tuongtacdayhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản