intTypePromotion=1
ADSENSE

Tỷ giá ngoại tệ

Xem 1-20 trên 1702 kết quả Tỷ giá ngoại tệ
 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trong ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề cơ bản kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại; kế toán mua, bán ngoại tệ; kế toán chuyển đổi ngoại tệ; kế toán kết quả kinh doanh ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế 2 (International economics 2) - Chương 2: Thị trường ngoại hối và chính sách tỷ giá hối đoái. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái; chính sách điều chỉnh tỷ giá hối đoái;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p diepvunhi 17-01-2023 9 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế 2 (International economics 2) - Chương 3: Điều chỉnh cân bằng kinh tế trong nền kinh tế mở. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chính sách tỷ giá hối đoái điều chỉnh mất cân bằng cán cân thanh toán; chính sách đảo chi tiêu và thay đổi chi tiêu đạt cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài; chính sách điều chỉnh cân bằng kinh tế của Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế: Chương 6 - Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và chức năng của thị trường ngoại hối; Đặc điểm của thị trường ngoại hối; Hoạt động của thị trường ngoại hối; Tác động của tỷ giá hối đoái tới kinh doanh; Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái; Dự báo tỷ giá hối đoái; Quá trình phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế.

  pdf50p phuongthuy205 11-01-2023 6 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quốc tế: Chương 6 - Thị trường ngoại tệ và tỷ giá" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, chức năng, các thành viên tham gia các thị trường ngoại tệ; Khái niệm, phương pháp niêm yết tỷ giá, phân loại tỷ giá, các hệ thống tỷ giá, các phương pháp tính giá chéo. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  ppt26p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 - Tài chính quốc tế" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Khái quát chung về tài chính quốc tế; Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối thoái; Sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế; Các tổ chức tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf59p phuongthuy205 11-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học Quốc tế: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Tỷ giá hối đoái (Exchange Rate); Các hệ thống (chế độ) tỷ giá hối đoái; Niêm yết tỷ giá hối đoái; Chức năng của tỷ giá hối đoái; Tác động của tỷ giá hối đoái; Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực tế; Cung cầu ngoại hối; Khái niệm thị trường ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p trangtrang0906 23-12-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tập quán thương mại quốc tế; Thanh toán và tín dụng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p trangcam0906 12-12-2022 22 4   Download

 • Giáo trình Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống tiền tệ và thanh toán quốc tế; Cán cân thanh toán và tác động đến thương mại quốc tế; Tỷ giá hối đoái; Dự báo tỷ giá hối đoái trong kinh doanh thương mại quốc tế; Thị trường ngoại hối và kinh doanh thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p vimaybach 16-11-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về tài chính quốc tế và hệ thống tỷ giá hối đoái; Hệ thống tiền tệ quốc tế và các tổ chức tài chính quốc tế; Thị trường ngoại hối; Một số nghiệp vụ phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p trangvang0906 25-11-2022 15 3   Download

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Toàn cầu hóa; Khái quát về kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p trangvang0906 25-11-2022 5 1   Download

 • Bài viết Điều hành tỷ giá và quá trình chống đô la hóa tại Việt Nam được nghiên cứu nhằm nhìn lại diễn biến tỷ giá trong năm 2016 trên cơ sở đánh giá hiệu lực của cơ chế điều hành tỷ giá mới được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng từ ngày 04/01/2016. Nghiên cứu cho thấy, cơ chế điều hành tỷ giá mới đã khiến cho thị trường ngoại hối Việt Nam dường như đã phản ứng khá tốt các cú sốc từ nội tại nền kinh tế cũng như các cú sốc từ bên ngoài.

  pdf9p visaleen 03-11-2022 26 1   Download

 • Bài viết Chính sách tiền tệ các nước Châu Á năm 2016 và bài học đối với Việt Nam trình bày chính sách tiền tệ các nước châu Á năm 2016; Hiệu quả của chính sách tiền tệ của các nước châu Á trong việc đối phó với các cú sốc từ bên ngoài.

  pdf5p visaleen 03-11-2022 9 1   Download

 • Khóa luận "Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng phần mềm diệt virus của nước ngoài của Công ty Cổ phần công nghệ SOTA TEK" nhằm trình bày cơ sở lý luận về bài toán phát hiện các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của người dùng; khảo sát và phân tích thực trạng về quyết định sử dụng sản phẩm phần mềm diệt virus nước ngoài của người dùng máy tính ở công ty Sotatek. Xây dựng mô hình để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng phần mềm diệt virus của nước ngoài tại công ty Sotatek.

  pdf95p chutinhy 28-10-2022 49 5   Download

 • Bài viết Đồng nhân dân tệ giảm giá và những ảnh hưởng đối với kinh tế Việt Nam trình bày chính sách điều hành tỷ giá đồng nhân dân tệ; Cách tính tỷ giá chéo; Ảnh hưởng của việc giảm giá đồng nhân dân tệ với kinh tế toàn cầu và với kinh tế Việt Nam.

  pdf3p vipagani 20-10-2022 3 1   Download

 • Đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc nợ công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến CTKHN cho trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, luận án thực hiện đánh giá vài trò điều tiết của chất lượng thể chế, phát triển tài chính và nguồn tài trợ dài hạn của nên kinh tế đối với ảnh hưởng của tỷ số nợ đến CTKHN cho trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Luận án đưa ra những hàm ý chính sách cho những nhà quản lý công ty và nhà hoạch định chính sách.

  pdf34p unforgottennight08 06-10-2022 4 0   Download

 • Tài liệu "Tài chính quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế; Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối; Cán cân thanh toán; Chính sách các cân thanh toán - Mô hình Mundell-Fleming;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf199p vilandrover 07-10-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thực tiễn hoạt động thanh toán và tín dụng trong tương lai ở phạm vi quốc tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 giới thiệu các vấn đề liên quan đến cả thanh toán và tín dụng quốc tế như: tỷ giá hối đoái, thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán quốc tế; giới thiệu những vấn đề liên quan đến tín dụng quốc tế như khái niệm, vai trò, phân loại và đặc biệt là thẩm định và bảo lãnh tín dụng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p runordie6 06-08-2022 65 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 4 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) phục vụ giảng dạy trong mô đun thực hành nghề Kế toán doanh nghiệp bắt buộc để cho ra sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản; kế toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; kế toán nợ phải trả;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p hayatogokudera 18-07-2022 8 3   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ thanh toán (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên trình bày được những kiến thức cơ bản về: hệ thống tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, thanh toán trong nền kinh tế thị trường, một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán. Phần 1 của giáo trình gồm những nội dung về: hệ thống tiền tệ thế giới; tỷ giá hối đoái;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p ryomaechizen 01-07-2022 16 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1157 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tỷ giá ngoại tệ
p_strCode=tygiangoaite

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2