Ữ liệu tài chính

Xem 1-20 trên 777 kết quả Ữ liệu tài chính
 • Có rất nhiều mối đe dọa liên quan đến máy tính gây đau đầu cho người sử dụng. Nguy hiểm nhất là các mối đe dọa liên quan đến mức độ an toàn và bảo mật các thông tin quan trọng của người dùng. Tất cả các dữ liệu cá nhân được lưu trữ trực tuyến, các thông tin tài chính là mối quan tâm và lo lắng nhất đối với hơn 60% người dùng tại Nga, Mỹ và châu Âu theo khảo sát của Harris Interactive vào tháng 2 và tháng 3 năm 2012. Hơn 60% người dùng lo...

  pdf5p trongminh123 16-10-2012 44 3   Download

 • Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) số 320 – Tính trọng yếu trong kiểm toán thì : “Trọng yếu là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin (mộtsố liệu kế toán) trong báo cáo tài chính”. Thông tin được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hoặc thiếu tínhchính xác của thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng báo cáotài chính.

  doc26p saithanhtuyen 03-11-2012 628 139   Download

 • I. Phân tích Tài chính. 1. Khái quát về phân tích tài chính. a. Khái niệm về phân tích tài chính. Phân tích tài chính là quá trình s ử dụng các phương pháp, kỹ thuật, thủ thuật để phân tích các thông tin về tài chính kế toán, các thông tin kinh tế nhằm đánh giá t ình thế tài chính của doanh nghiệp, dự báo xu hướng thay đổi. b.Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp. c. Mục tiêu phân tích tài chính. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là để đáp ứng...

  pdf57p huynhcongdanh 06-12-2011 100 46   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 2 - Kiểm toán chu kỳ bán hàng - thu tiền với mục tiêu nhằm giá mức đ̣ộ hiệu lực hay yếu kém của HTKSNB chu kỳ BH-TT; xác nhận đ̣ộ tin cậy- tính trung thực hợp lý của các thông tin doanh thu, phải thu, tiền thu từ hoạt động bán hàng, các khoản giảm trừ của chu kỳ BH-TT. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf49p huyenngoc0628 02-11-2015 71 22   Download

 • Tiểu luận môn "Nguồn lực tài chính doanh nghiệp" được nghiên cứu với các nội dung: Đánh giá tình hình tài chính của công ty TNHH MTV 790, các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH MTV 790. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc42p shinichi_h2006 04-09-2016 52 21   Download

 • Tham khảo tài liệu '408r e s o u r c e d i r e c t o r y : l i s t o f s ta t e a d m i n i s t r a t o r s a n d a g', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p meomeo_1669 03-02-2012 25 3   Download

 • Những năm qua cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự thay đổi sâu sắc của cơ chế kinh tế, hệ thống kế toán Việt nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính quốc gia, quản lý doanh nghiệp.

  doc86p elirabetter 30-09-2009 630 545   Download

 • Tiền lãi là sô ́ tiền mà người đi vay đã trả thêm vào vốn gốc đã vay sau một khoảng thời gian. Có thế lý giải nguyên nhân khiến cho người vay nhận được khoản tăng thêm này bằng việc người cho vay đã hy sinh cơ hội chi tiêu hiện tại, bỏ qua các cơ hội đầu tư để “cho thuê” tiền trong một quan hệ tín dụng. Lãi suât́ là ty ̉ lê ̣ phâǹ trăm tiền lãi so vơí gôć trong môṭ đơn vi ̣ thơì gian....

  ppt26p cctm030057 04-12-2010 609 203   Download

 • Bài 1: Tìm các thông tin còn thi u, cho biết số liệu cuối năm N của công ty X ế như sau: Tỷ số Nợ = 40% Hệ số thanh toán nhanh = 0,8 Hiệu suất sử dụng tổng TS = 1,5 Vòng quay hàng tồn kho = 6 Kỳ thu tiền = 18 ngày Lãi gộp = 80% * Doanh thu Giả định 1 năm có 360 ngày.

  pdf8p gaconht 03-06-2011 304 122   Download

 • Ngân hàng ACB tr lãi 8%/năm, g p lãi hàng năm cho các kho n ti n g i. Ngâả ộ ả ề ử n hàng ANZ trả lãi 7%/năm, gộp lãi hàng quý. Nếu bạn phải lựa chọn thì bạn sẽ gửi tiền vào ngân hàng nào?

  doc4p tranduyquynh86 27-10-2011 331 103   Download

 • Song cùng với sự thay đổi đó, bước vào những năm đầ u thập kỉ 90 c ủa thế kỉ XX xu hướ ng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã phát triển mạnh. Nền kinh tế Việt Nam có sự biến chuyển mạnh mẽ, bước chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trườ ng đã làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế mở đặt ra nhiều yêu cầu mới.

  pdf97p tengteng7 26-11-2011 132 57   Download

 • Bộ phận thông tin kinh tế EIU của tạp chí The Economist vừa đưa ra một số dự báo cập nhật về triển vọng kinh tế thế giới, trong đó cho rằng tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ giảm từ 4,4% của năm 2010 xuống 3,6% năm 2011, khi các gói kích thích tài chính hết hiệu lực.

  doc26p meo_den_de_thuong 31-07-2011 52 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thuật ngữ về tmđt vần t,u', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mille 07-03-2009 51 4   Download

 • Kết quả vừa tìm đ−ợc là công thức tính sản l−ợng hoà vốn kế toán. 4.5. Đầu t− chứng khoán Trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, ngoài đầu t− vào các tài sản thực nh− tài sản cố định và tài sản l−u động, doanh nghiệp còn đầu t− vào các tài sản tài chính nh− mua cổ phiếu, trái phiếu, đầu t− liên doanh liên kết, cho vay v.v... Thu nhập từ hoạt động tài chính có tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng thu nhập của doanh nghiệp.

  pdf5p samsung2 05-09-2011 28 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'united states government accountability office gao march 2006 report to the committee on rules and administration, u.s. senate, and the architect of the capitol_part2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p meobu6 16-01-2012 27 3   Download

 • Giáo dục, từ bản chất, được xem là một dịch vụ công. D ịch v ụ công (public service) là dịch vụ do Nhà nước cung cấp cho dân qua các tổ chức Nhà n ước hay qua vi ệc h ỗ tr ợ tài chính cho các

  doc0p thuongkhongde88 16-11-2011 42 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'united states general accounting office gao august 1995 report to the sergeant at arms, u.s. senate_part2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p meobu5 15-01-2012 29 2   Download

 • Kế toán là một bộ phận quan trọng có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động tài chính doanh nghiệp.Tăng thu nhập cho doanh nghiệp và đời sống người lao động không ngừng được cải thiện. Trong quá trình sản xuất các doanh nghiệp phải chi ra cho các chi phí sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phí tiền lương… Mà nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá...

  pdf85p thainhatquynh 06-07-2009 5639 3571   Download

 • Doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế phải luôn luôn sáng tạo để đứng vững trên thị trường. Muốn vậy, các nhà doanh nghiệp phải biết sử dụng các công cụ quản lí tài chính sao cho phù hợp cho từng công đoạn sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.

  pdf77p thainhatquynh 03-07-2009 425 234   Download

 • Tài liệu tham khảo về Bất động sản Kinh tế và Tài chính (Tài liệu bằng tiếng anh. Đây là một trong số những tài liệu giúp các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán... có thêm tài liệu để học tập và nghiên cứu. chúng các bạn đạt kết quả học tập tốt.

  ppt105p hungtdg 06-06-2010 291 162   Download

Đồng bộ tài khoản