intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng lò vi sóng

Xem 1-20 trên 115 kết quả Ứng dụng lò vi sóng
 • Bằng phản ứng ngưng tụ giữa 2,3,4,6-tetra-O-axetyl-β-D-galactopyranozylthiosemicacbazit và các andehit thế khác nhau, một số dẫn xuất N - Benzyliden - (2, 3, 4, 6 - tetra - O - axetyl - β - D - galactopyranozyl) thiosemicarbazon được tổng hợp. Điều kiện phản ứng cũng được nghiên cứu, tối ưu. Các kết quả thực nghiệm cho thấy, các hợp chất N - Benzyliden - (2, 3, 4, 6 - tetra - O - axetyl - β - D - galactopyranozyl) thiosemicarbazon có thể tạo thành theo cả hai phương pháp: đun hồi lưu trong dung môi (phương pháp 1) và phản ứng trong lò vi sóng (phương pháp 2).

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 88 5   Download

 • The term microwaves may be used to describe electromagnetic (EM) waves with frequencies ranging from 300 MHz to 300 GHz, which correspond to wavelengths (in free space) from 1 m to 1 mm. The EM waves with frequencies above 30 GHz and up to 300 GHz are also called millimeter waves because their wavelengths are in the millimeter range (1–10 mm). Above the millimeter wave spectrum is the infrared, which comprises electromagnetic waves with wavelengths between 1 m (10–6 m) and 1 mm. Beyond the infrared spectrum is the visible optical spectrum, the ultraviolet spectrum, and x-rays.

  pdf5p huggoo 20-08-2010 87 20   Download

 • Network Analysis Filter networks are essential building elements in many areas of RF/microwave engineering. Such networks are used to select/reject or separate/combine signals at different frequencies in a host of RF/microwave systems and equipment. Although the physical realization of filters at RF/microwave frequencies may vary, the circuit network topology is common to all. At microwave frequencies, voltmeters and ammeters for the direct measurement of voltages and currents do not exist.

  pdf22p huggoo 20-08-2010 67 14   Download

 • Basic Concepts and Theories of Filters This chapter describes basic concepts and theories that form the foundation for design of general RF/microwave filters, including microstrip filters. The topics will cover filter transfer functions, lowpass prototype filters and elements, frequency and element transformations, immittance inverters, Richards’ transformation, and Kuroda identities for distributed elements. Dissipation and unloaded quality factor of filter elements will also be discussed.

  pdf48p huggoo 20-08-2010 74 14   Download

 • Advanced Materials and Technologies High-temperature superconductors (HTS), ferroelectrics, micromachining or microelectromechanical systems (MEMS), hybrid or monolithic microwave integrated circuits (MMIC), active filters, photonic bandgap (PBG) materials/structures, and low-temperature cofired ceramics (LTCC) are among recent advanced materials and technologies that have stimulated the rapid development of new microstrip and other filters.

  pdf44p huggoo 20-08-2010 79 13   Download

 • Lowpass and Bandpass Filters Conventional microstrip lowpass and bandpass filters such as stepped-impedance filters, open-stub filters, semilumped element filters, end- and parallel-coupled half-wavelength resonator filters, hairpin-line filters, interdigital and combline filters, pseudocombline filters, and stub-line filters are widely used in many RF/microwave applications. It is the purpose of this chapter to present the designs of these filters with instructive design examples.

  pdf51p huggoo 20-08-2010 147 10   Download

 • CAD for Low-Cost and High-Volume Production There have been extraordinary recent advances in computer-aided design (CAD) of RF/microwave circuits, particularly in full-wave electromagnetic (EM) simulations. They have been implemented both in commercial and specific in-house software and are being applied to microwave filter simulation, modeling, design, and validation [1]. The developments in this area are certainly stimulated by increasing computer power. In the past decade, computer speed and memory have doubled about every 2 years [2]....

  pdf42p huggoo 20-08-2010 71 10   Download

 • Case Study for Mobile Communications Applications Microstrip filters play various roles in wireless or mobile communication systems. This chapter is particularly concerned with a case study of high-temperature superconducting (HTS) microstrip filters for the cellular base station applications. The study starts with a brief discussion of typical HTS subsystems and RF modules, including HTS microstrip filters for cellular base stations.

  pdf25p huggoo 20-08-2010 79 10   Download

 • Compact Filters and Filter Miniaturization Microstrip filters are themselves already small in size compared with other filters such as waveguide filters. Nevertheless, for some applications where the size reduction is of primary importance, smaller microstrip filters are desirable, even though reducing the size of a filter generally leads to increased dissipation losses in a given material and hence reduced performance.

  pdf53p huggoo 20-08-2010 64 9   Download

 • Highpass and Bandstop Filters In this chapter, we will discuss some typical microstrip highpass and bandstop filters. These include quasilumped element and optimum distributed highpass filters, narrow-band and wide-band bandstop filters, as well as filters for RF chokes. Design equations, tables, and examples are presented for easy reference.

  pdf30p huggoo 20-08-2010 72 8   Download

 • Coupled Resonator Circuits Coupled resonator circuits are of importance for design of RF/microwave filters, in particular the narrow-band bandpass filters that play a significant role in many applications. There is a general technique for designing coupled resonator filters in the sense that it can be applied to any type of resonator despite its physical structure. It has been applied to the design of waveguide filters [1–2], dielectric resonator filters [3], ceramic combline filters [4], microstrip filters [5–7], superconducting filters [8], and micromachined filters [9]. ...

  pdf38p huggoo 20-08-2010 59 8   Download

 • Advanced RF/Microwave Filters There have been increasing demands for advanced RF/microwave filters other than conventional Chebyshev filters in order to meet stringent requirements from RF/microwave systems, particularly from wireless communications systems. In this chapter, we will discuss the designs of some advanced filters.

  pdf63p huggoo 20-08-2010 78 8   Download

 • Transmission Lines and Components In this chapter, basic concepts and design equations for microstrip lines, coupled microstrip lines, discontinuities, and components useful for design of filters are briefly described. Though comprehensive treatments of these topics can be found in the open literature, they are summarized here for easy reference.

  pdf31p huggoo 20-08-2010 80 7   Download

 • Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu tổng quan về thủy tinh pyrex, nghiên cứu tiêu chuẩn nguyên liệu làm thủy tinh pyrex, nghiên cứu lựa chọn nguồn nguyên liệu sản xuất thủy tinh pyrex, nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất thủy tinh pyrex, ứng dụng quy trình công nghệ chế thử sản phẩm dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ lò vi sóng.

  pdf41p 01202750693 24-04-2015 143 30   Download

 • Xúc tác vanadium phosphorus oxide (VPO) đã được điều chế bằng phương pháp thông thường và phương pháp lò vi sóng, cả hai phương pháp này điều thu được hiệu suất cao (> 90%). Tuy nhiên, phương pháp lò vi sóng ngoài những ưu điểm về tiết kiệm năng lượng, thời gian, còn cho xúc tác có diện tích bề mặt lớn. Xúc tác này được ứng dụng vào phản ứng đốt cháy hỗn hợp khí hóa lỏng với hiệu suất đốt cháy 100%.

  pdf9p thorthor1234 24-05-2018 49 5   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh hoạt tính của một số xúc tác rắn trong phản ứng chuyển nhượng hiđrô giữa axetophenon và isopropanol ở điều kiện đun thông thường và đun bằng vi sóng trong môi trường phản ứng không dung môi, đồng thời thử nung hoạt hóa xúc tác bằng cách dùng vi sóng thay vì nung xúc tác trong lò nung như thông thường.

  pdf6p uocvong04 24-09-2015 60 5   Download

 • Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu chế tạo ra những loại vật liệu mới có nhiều tính năng ưu việt nhằm đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, điện tử, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ quân sự, công nghệ sinh học, y dược…bonyl

  pdf65p rose_12 03-12-2012 85 15   Download

 • Trong quá trình phát triển đất nước vấn đề công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước được đặt lên hang đầu. Do đó khoa học có một vị trí quan trọng. Những thành tựu của nó đã được ứng dụng vào phục vụ đời sống của con người hang ngày. Và nghành đo lường điều khiển cũng được nâng lên một tầm mới. Bởi trong hệ thống sản xuất nó chính là khâu kiểm tra giám sát, lấy tín hiệu phản hồi, và điều khiển các bộ chấp hành hoạt động....

  doc47p truongthehai1991 22-01-2013 226 94   Download

 • Bản Full nay bao gồm phân Giới ̀ thiê ̣u, Lời nói đầu, 8 phần nô ̣i dung chính, mô ̣t phần Phụ lục và Lời kết. Trong phần 8 có nói đến mô ̣t số đô ̣ng ̀ tác của Yoga nhưng vi ̀ em không biết tim ̀ đâu ra mấy hinh ảnh minh ho ̣a như trong sách gốc nên mo ̣i người chiu khó đo ̣c ̣ “chay” rồi sau đó vâ ̣n dụng hết trí tưởng ̀ ̀ tươ ̣ng của minh để hinh dung ra đươ ̣c đô ̣ng tác đó nghen...

  pdf211p banhchuoi_1 29-05-2013 166 77   Download

 • Có thể nói, chưa bao giờ tài nguyên nước lại trở nên quý giá như lúc này, khi mà các dòng sông và ao hồ trên thế giới đang suy thoái và cạn kiệt dần. Nguồn tài nguyên nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vấn đề này càng trở nên gay gắt và nghiêm trọng hơn khi nguồn nước thải cũng đang ô nhiễm nặng.

  doc20p nguyenhanh92 26-06-2013 134 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Ứng dụng lò vi sóng
p_strCode=ungdunglovisong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2