intTypePromotion=1
ADSENSE

Unit 1 greeting

Xem 1-20 trên 24 kết quả Unit 1 greeting
 • Bài giảng Unit 1 lớp 6 Greetings của môn Tiếng Anh 6 sẽ là tài liệu hay cho giáo viên trong việc giảng dạy và hướng dẫn các bạn học sinh nói xin chào, giới thiệu bản thân. Bên cạnh đó, các em cũng học được cách đọc và viết số đếm từ 1 đến 20, cách hỏi thăm sức khỏe của người đối diện và có thái độ yêu thích học môn Tiếng Anh.

  ppt44p quockhoa2512 16-10-2013 274 41   Download

 • UNIT 1 : GREETINGS Period 2: Lesson 1 A1 - 4 p.10 - 11  Teaching points : By the end of the lesson, Ps will be able to : - Introduce themselves "Hi/ Hello" ; "I'm / My name' s..." - Use numbers 0 - 5  Visual aids : Pictures of Lan, Ba, Nam, Nga. 1 - Greetings : ( A1 - 4 ; P.11) Pre - teach : Hi = Hello A name * Jumbled words : eman, ih, olhle. Set the scene : Pupils meet one another on the first school day : Lan, Nga, Ba, Nam. Presentation (Dialogue build) a) Lan...

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 452 63   Download

 • UNIT 1 : GREETINGS Period 4 Lesson 3 B1 - 6 p.14 - 16  AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to use "good morning/ afternoon ..." to greet each other correctly ; use "we' re ..." to talk about "us" and use number 11 - 15.  VISUAL AIDS : Pictures for morning, afternoon ... 1 - Numbers (cont.) 11 – 15 Warmer : T reads : Numbers game : 0 - 10 1, 2 5, 6, 7 Pre - teach : eleven = 11 fourteen = 14 * STB Practice : Picture - drill : Exchange :...

  pdf9p mobell1209 20-10-2010 423 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: unit 1: greetings', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p vetnangcuoitroi_2305 22-06-2011 340 24   Download

 • Giáo án môn tiếng anh lớp 6, tìm hiểu về cách nói chào hỏi và giới thiệu bản thân, nội dung giảng dạy đặc sắc, đa dạng giúp giáo viên hướng dẫn tốt hơn cho học sinh.

  doc21p hongtrang331 17-10-2013 117 19   Download

 • After this unit, students will be able to: Sau bài học này sinh viên sẽ có thể: • Use some sentence structures to greet and introduce themselves. Sử dụng một số mẫu câu thường gặp để chào hỏi và tự giới thiệu. • Use the verb To be, possessive adjectives and articles. Sử dụng động từ To be, các tính từ sở hữu và các mạo từ. • Know how to greet and ask other people about their countries and nationalities. Biết cách chào hỏi và hỏi người khác về quốc gia và quốc tịch của họ. • Pronounce vowel sounds in English. Phát âm các nguyên âm trong...

  pdf26p tong111287 15-06-2013 346 159   Download

 • Bài tập 1 : Điền chữ cái còn thiếu để tạo thành từ có nghĩa : Bài tập 2 : Sắp xếp lại các chữ cái để tạo từ có nghĩa : Bài tập 3 : Hoàn thành đoạn đối thoại : Bài tập 4 : Sắp xếp thành đoạn đối thoại hợp lý :

  doc3p noneo2 09-08-2012 342 76   Download

 • To help Ss review whole knowledge which they leant from unit 1 to unit 7 - Ss can have the skill of doing examination tests II - language contents A. Grammar : tenses and forms B. Vocabulary : III- Techniques : Communicative approach. IV- Teaching aids : Textbooks, color chalk, photos, ruler … V- Procedures A. Classroom procedures (1’) - greetings and checking attendances.

  pdf4p vertu1209 20-10-2010 84 9   Download

 • A:AIMS: By the end of the lesson, SS will be able to introduce their own names and practice greeting to each other ; say and write number from 0 to 5. + Teaching aids: hand books, pictures, cue cards + Anticipated problems: B : Procedure I PRESENTATION. 1.Warm up - Greetings, introduce

  pdf5p abcdef_26 03-09-2011 122 7   Download

 • Unit 1: Meeting people for the first time gồm có các nội dung: Greetings, names, hometown, how are you. Để hiểu hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tư liệu giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập.

  doc3p hongngocavk37a 02-09-2016 31 3   Download

 • To help Ss consolidate their knowledge II- Language contents A. Grammar : tenses, forms of verbs, relative clauses, formation of word. B. Vocabulary : pronunciation, stress…. III- Techniques : Communicative approach IV- Teaching aids : papers, color chalk, … V- Procedures A. Classroom procedures (1’) - greetings and checking attendances.

  pdf4p vertu1209 20-10-2010 79 13   Download

 • Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Greet and introduce themselves. I. Teaching aids: - Name tags, puppets, wall charts. II. Procedures: Time 3’ Stages and Contents I. WARM UP: - Greeting. - Call the roll. II. PRESENTATION: 1. Introduce the greeting:  Hello, I am Ms Oanh. Teacher’s activities Student’s activities 5’  Hello, (Phong).  Hi, (Nga) Hello/Hi: Xin chaøo. 5’ 2. Present the first part of the dialogue: -  : Hello, I am Andy. -  : Hi, My name is Kate. 3. Pratice:  Chain Drill - T : Hello, I am Ms Oanh. Introducing...

  pdf5p nkt_bibo52 08-03-2012 80 12   Download

 • To help Ss consolidate their knowledge II- Language contents A. Grammar : tenses, forms of verbs B. Vocabulary : pronunciation, stress…. III- Techniques : Communicative approach IV- Teaching aids : papers, color chalk, … V- Procedures A. Classroom procedures (1’) - greetings and checking attendances. B. Checking the previous lesson.

  pdf2p vertu1209 20-10-2010 65 8   Download

 • Tài liệu tham khảo tiếng anh dành cho các giáo viên, bạn học sinh lớp 6, tài liệu hay giúp bạn có thêm nhiều kỹ năng làm bài và nắm vững kiến thức tiếng anh. Chúc các bạn may mắn nhé.

  pdf11p abcdef_42 07-11-2011 99 5   Download

 • I. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Sing “ The Hello Song”. II. Teaching aids: - Name tags, puppets, wall charts, tape recorder. III. Procedures: Time Sages and ontents Teacher’s activities Student’s activities 5’ 3’ 2’ - Asking sts to hang their name tags, calling some  Hi ! My name is (Minh). sts to introduce  Hello! I am (Huy).  their name. Hi ! My name is (Lan). - Deviding class into groups of 04 sts. Asking them II. PRESENTATION: to greet and 1. Review the question and answer introduce pattern: themselve. S1 S2 S3...

  pdf7p nkt_bibo52 08-03-2012 50 5   Download

 • Aim: Expressions to greet and responses. Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to give different greetings to people of greetings. Visual aids: None. 1. Revision: Slap the board: Ss listen and slap the suitable responses: a. What’s your name ? b. How are you today ? c. Which class are you in ? d. Good morning. e. Goodbye. f. Are you a new student ? g. Hello ! 2. Set the scene: A new school year. Pupils meet again. Pupils and teachers meet again.

  pdf3p mobell1209 20-10-2010 121 4   Download

 • Nhằm hỗ trợ quý thầy cô trong việc biên soạn giáo án Tiếng Anh 6 được thuận tiện hơn, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến quý thầy cô bài soạn Unit 1 lớp 6 Greetings. Bài soạn gồm phần tóm tắt lý thuyết được biên soạn với đầy đủ các nội dung bám sát chương trình SGK cùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng unit. Mời quý thầy cô tham khảo.

  doc253p chungtien90 23-08-2011 1734 374   Download

 •    Trường Tiểu Học Trần Phước Giáo viên thực hiên: Ngô Hằng Thảo .Monday, September 14th 2009 Unit 1: ( Cont’d ) Period 7: Let’s Learn I) Checking the old lesson: 1) Greeting and introduce the name by two ways. Hello, I

  ppt7p tengteng7 28-11-2011 127 39   Download

 • I . OBJECTIVES Help the students to talk about things that they do everyday and some games. II . LANGUAGE CONTENTS : - Grammar: Simple present tense : Yes/no-question with ordinary verb. - Vocabulary: play, volleyball, soccer, sports. III . TECHNIQUES:group works, pair works, ask and answer. IV . TEACHING AIDS :: Pictures page 54, 55 and cassete .V. PROCEDURES : I Warm up and Revision: 1. Warm up :Greetings 2. Check up : (5’) Give the correct answer a. Every morning, Lan (get) .............up at 6.oo. ...

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 267 26   Download

 • By the end of the lesson, students will be able to: - Greetings. II. Teaching aids: - Name tags, tape recorder, wall chart, puppets. III. Procedures: Tim Stages and Contents Teacher’s Student’s e activities activities 5’ I.

  pdf6p phalinh13 06-08-2011 172 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Unit 1 greeting
p_strCode=unit1greeting

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2