intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của đội ngũ lao động

Xem 1-20 trên 47 kết quả Vai trò của đội ngũ lao động
 • Đội ngũ là khái niệm được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức như đội ngũ CBCNV, đội ngũ cán bộ khoa học, đội ngũ nghệ sỹ….Khái niệm đội ngũ được xuất phát từ thuật ngữ quân sự, đó là tổ chức gồm nhiều người tập hợp thành một lực lượng hoàn chỉnh.Như vậy, đội ngũ có thể được hiểu là tập hợp một số người có cùng chức năng, nhiệm vụ và nghề nghiệp. Các quan niệm về đội ngũ tuy có khác nhau nhưng đêu thống nhất ở chỗ, đội ngũ là tập hợp một số người thành một lực lượng,thực hiện một...

  doc61p vnzoomvn 17-06-2011 281 107   Download

 • Đề tài nghiên cứu khái quát sự tác động của tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố và vị trí, vai trò của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh, từ đó xác định quan niệm, đặc điểm của đội ngũ này trong giai đoạn hiện nay; thực trạng về cơ cấu, đời sống, hệ thống chính trị - xã hội của công nhân TP.HCM, quan hệ lao động và những vấn đề đặt ra, xu hướng phát huy vai trò của đội ngũ công nhân TP.HCM;… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf198p tsmttc_009 26-07-2015 53 11   Download

 • Trong thời gian tìm hiểu và nghiên cứu tại Công ty đầu tƣ phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI, qua quá trình tìm hiểu về nguồn nhân lực trong Công ty với mục đích hiểu về cơ cấu lao động của Công ty. Để thấy đƣợc vai trò của đội ngũ lao động trong Công ty cũng nhƣ chất lƣợng lao động ở Công ty nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ hiện nay,do vậy yêu cầu nâng cao chất lƣợng lao đọng ở Công ty vô cùng quan trọng vì liên quan đến uy tín của...

  pdf64p socolanong 19-04-2012 277 88   Download

 • Trong nhiều cuốn sách trước đây viết về văn học dân gian, thường có quan niệm: “Văn học dân gian là sáng tác tập thể, truyền miệng của nhân dân lao động”(1). Các tác giả thường ca ngợi nhân dân lao động là những con người hoàn hảo. Quan niệm như trên về tác giả của văn học dân gian là chưa đầy đủ và chưa thật chính xác. Văn học dân gian do dân chúng sáng tác thưởng thức, lưu truyền....

  pdf7p vannguyen1811 08-07-2010 181 74   Download

 • Ngμy nay cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Vì thế, lao động "chất xám" - lao động sáng tạo khoa học của ng−ời trí thức, có vị trí quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển đi lên của mỗi quốc gia, dân tộc. Công cuộc đổi mới ở n−ớc ta, sau hơn 10 năm, đã đạt đ−ợc những thμnh tựu to lớn đ−a đất n−ớc ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, cải...

  pdf92p hoangan900 22-08-2012 110 37   Download

 • Bài viết làm rõ các luận điểm: Ngôn ngữ xuất hiện cùng với con người và gắn bó mật thiết với các cộng đồng người trong suốt tiến trình phát triển; ngôn ngữ là sự sáng tạo kì diệu, lớn lao của con người; trong sự phát triển của xã hội luôn luôn nảy sinh những hiện tượng, đối tượng, khái niệm, quan hệ mới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p hetiheti 06-03-2017 309 9   Download

 • Nội dung bài viết "Ảnh hưởng của nguồn bổ sung lực lượng đến chất lượng đội ngũ công nhân: Trường hợp thành phố Hà Nội" trình bày về trình độ học vấn của người công nhân hiện nay, trình độ chuyên môn của người công nhân, nhận thức của người công nhân về vai trò của đội ngũ công nhân, tham gia của công nhân vào các hoạt động chung,...

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 38 1   Download

 • Một sự mất cân bằng lớn đang diễn ra trên mọi lĩnh vực dưới một góc độ, trên tầm bao quát vĩ mô nhất, cũng như ẩn chứa len lỏi dưới mọi tầng nấc vi mô nhấthội. Để cho ý thức ra đời, những tiền đề, nguồn gốc tự nhiên là rất quan trọng, không thể thiếu được, song chưa đủ. Điều kiện quyết định cho sự ra đời của ý thức là những tiền đề, nguồn gốc xã hội. Ý thức ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc người nhờ lao động, ngôn ngữ và những...

  doc0p tengteng1 12-11-2011 184 38   Download

 • Trường ĐHKTQD Khoa kế hoạch và phát triển Thực tập tốt nghiệp Lời mở đầu Trong thời gian tìm hiểu và nghiên cứu tại Công ty đầu tƣ phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI, qua quá trình tìm hiểu về nguồn nhân lực trong Công ty với mục đích hiểu về cơ cấu lao động của Công ty. Để thấy đƣợc vai trò của đội ngũ lao động trong Công ty cũng

  pdf12p kemoc10 05-08-2011 145 34   Download

 • Quy luậtphổ biến của cơ cấu kinh tế thế giới đã chỉ ra rằng, tỷ trọng nông nghiệp từ chiếm vị chí quan trọng dần đã nhường chỗ cho công nghiệp và cuối cùng là vai trò của dịch vụ sẽ chiếm vị trí quan trọng, trong đó du lịch được xác định là ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng cao

  pdf60p tangtocmuathi 29-05-2013 81 20   Download

 • Trải qua hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu.đáng kể về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đặc bi ệt trong lĩnh v ực khoa.học kĩ thuật. Nhưng bên cạnh đó gặp không ít khó khăn. Xã h ội ngày càng.phát triển, càng đòi hỏi phải có đội ngũ lao động có trình độ khoa học kĩ thuật.có năng lực sáng tạo dám nghĩ, dám làm để thích ứng với thời đại...

  doc76p nguyenthanhthanhtam 14-09-2013 76 14   Download

 • Trong quá trình phát triển du lịch, vấn đề con người luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Mặc dù được chú trọng đầu tư nhưng trong thời gian qua nguồn nhân lực của vùng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng, vấn đề này đã trở thành một trong những rào cản ảnh hưởng đến khả năng phát triển du lịch.

  pdf7p vikakashi2711 21-05-2019 20 1   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay việc tìm kiếm chiếc chìa khoá cho sự phát triển nguồn nhân lực đã làm cho Giáo dục Đại học đặc biệt là đội ngũ giảng viên trở thành mối quan tâm thường trực, hàng đầu của các nhà lãnh đạo, quản lý. Điều này đang hối thúc mạnh mẽ và đặt ra yêu cầu phải tiến hành những cải cách sâu rộng, triệt để chất lượng đội ngũ nhà giáo ở bậc Đại học. Những vấn đề đặt ra từ chức trách, vai trò, nhiệm vụ đến tính chất lao động trí óc, sáng tạo...

  pdf3p cumeo2005 02-07-2018 25 1   Download

 • Ngoại ngữ có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong sự phát triển của đất nước. Nói chung, không những vì biết ngoại ngữ là yêu cầu tất yếu của lao động có kỹ thuật cao nhằm đáp ứng các quy trình công nghệ thường xuyên được đổi mới, mà biết ngoại ngữ còn là một năng lực cần thiết đối với người Việt Nam hiện đại.

  pdf3p muaxuan_102 19-02-2013 32 6   Download

 • Năng suất doanh nghiệp: Vai trò của lãnh đạo đối với năng suất người lao động Mỗi cán bộ lãnh đạo đều mong muốn có một đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm việc có hiệu quả. Vậy vai trò của lãnh đạo quan trọng như thế nào đối với năng suất của người lao động? Một người nhân viên nếu được khuyến khích sẽ làm bất cứ việc gì để công việc tốt hơn với khả năng tối đa của mình. Một cán bộ lãnh đạo giỏi là người biết phát huy tối đa năng lực của...

  pdf9p kim_ha_nul 09-09-2010 176 77   Download

 • Ngày nay, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Vai trò của nó thể hiện ở chỗ khoa học trở thành điểm xuất phát, ra đời, những nghành sản xuất mới, công nghệ mới, nguyên liệu mới. Khoa học trở thành yếu tố tri thức không thể thiếu được của người lao động, biến người lao đọng thành người điều khiển kiểm tra quá trình sản xuất. Đội ngũ các nhà khoa học, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ngày một đông. Bản thân khoa học cũng trở thành một...

  pdf7p caott9 18-06-2011 58 11   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu các chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam và vai trò của Bộ Lao động Thương Binh Xã hội, thực trạng ngân sách nhà nước cho hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần, hệ thống tổ chức các trung tâm chăm sóc bệnh nhân tâm thần thuộc quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thực trạng đội ngũ cán bộ bảo trợ xã hội tại tuyến cơ sở, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, đề xuất và áp dụng chính sách.

  pdf57p roongkloi00 07-08-2017 81 12   Download

 • hứ ba, sự cố gắng phấn đấu của các DNNN, của đội ngũ cán bộ, quản lý và người lao động trong cơ chế mới mà Đảng đề ra đòi hỏi các DNNN cũng như các cán bộ quản lý người lao động, phải có một sự thay đoỏi nhất định, đáp ứng được những đòi hỏi của cơ chế kinh tế mới. Càng ngày ta nhận thấy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của nhiều cán bộ, công nhân viên ở các DNNN được nâng cao. Các DNNN đã có những việt làm nhằm đưa hoạt...

  pdf8p phuoctam21 02-06-2011 40 2   Download

 • Trong những năm gần đây cả nước ta đang bước vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, sự giáo dục đóng vai trò quan trọng trong công cuộc này đặc biệt là đào tạo ra đội ngũ có tay nghề cao biết kết hợp chặt chẽ lý thuyết và thực tiễn vào lao động sản xuất. Cùng với sự phát triển của các ngành kỹ thuật điện điện tử, công nghệ thông tin, ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hoá đã và đang đạt được nhiều tiến bộ mới. Tự động hoá quá trình...

  pdf110p dailyphu 08-03-2010 697 256   Download

 • Trong cơ chế thị trường, xu thế hội nhập với môi tr¬ường cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp phải đối phó với nhiều thách thức. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải vững mạnh về mọi nguồn lực trong đó nguồn lực con người đóng vai trò quyết định. Một doanh nghiệp có hệ thống quản trị nhân lực chuyên nghiệp, bài bản và phù hợp sẽ tạo nên một đội ngũ lao động làm việc hiệu quả, cống hiến hết mình vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đó chính là lợi...

  ppt34p scrapydoo 15-03-2010 811 230   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của đội ngũ lao động
p_strCode=vaitrocuadoingulaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản