intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò giáo viên chủ nhiệm

Xem 1-20 trên 96 kết quả Vai trò giáo viên chủ nhiệm
 • Giáo viên chủ nhiệm(GVCN) lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp và các thành viên trong lớp. GVCN lớp là người vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp mình thực hiện các chủ đề theo kế hoạch và theo dõi, đánh giá việc thực hiện của các học sinh(HS). GVCN lớp phải biết phối hợp với các GV bộ môn, chỉ huy quản lý học sinh trong lớp học tập, lao động, công tác. Chủ nhiệm cũng là người phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong trường trong đó quan hệ nhiều...

  doc23p phuc_anh95 30-06-2011 2135 511   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm" được thực hiện với mong muốn phát huy vai trò vai trò giáo viên chủ nhiệm để nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của học sinh, nhằm góp phần tạo hiệu quả cho công tác giáo dục toàn diện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc13p khanhnie 30-12-2016 390 35   Download

 • Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò rất quan trọng trong nhà trường phổ thông. Giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm là tổng hòa các kỹ năng, là cả một nghệ thuật giáo dục.

  pdf4p vitomato2711 11-03-2020 4 0   Download

 • SKKN: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh nhằm nghiên cứu lý luận và thực trạng vai trò của GVCN lớp trong công tác giáo dục đạo đức HS để đề ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức HS và góp phần hoàn thiện nhân cách HS ở trường THCS.

  doc21p 79trang 16-10-2014 1354 249   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài "Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm về vai trò của giáo viên chủ nhiệm đối với sự phát triển, hoàn thiện nhân cách của học sinh" ghi lại những biện pháp mình đã làm để suy ngẫm, để chọn lọc và đúc kết thành kinh nghiệm của bản thân. Từ đó đề xuất những biện pháp giáo dục học sinh có hiệu quả, xây dựng và phát triển nhân cách tốt đẹp cho học sinh THCS, giúp các em trở thành những người có ích cho xã hội.

  doc45p banhbeothisao 17-08-2017 134 50   Download

 • Giáo viên chủ nhiệm luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức của học sinh, họ là những người luôn gắn bó chia sẻ với học sinh trong suốt quá trình học tập. Vậy giáo viên chủ nhiệm có vai trò như thế nào đối với công tác hướng nghiệp cho học sinh? Mời các bạn cùng tìm hiểu đề hiểu rõ hơn về nhiệm vụ vai trò của giáo viên chủ nhiệm.

  pdf28p thanhbinh22592 13-08-2016 152 30   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức và sáng tạo, đề tài sáng kiến kinh nghiệm đề ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức và sáng tạo để góp phần hoàn thiện nhân cách học sinh ở trường THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc33p khanhnie 30-12-2016 113 24   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn công tác giáo viên chủ nhiệm của Nguyễn Thanh Minh giới thiệu tới các bạn những nội dung về vai trò của giáo viên chủ nhiệm, chức năng của giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ công tác chủ nhiệm, nội dung công tác của người giáo viên chủ nhiệm; phương pháp tác động cá biệt và giáo dục tập thể.

  ppt24p cocacola_08 20-11-2015 129 18   Download

 • Bài viết này đề cập vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm cho giáo viên, góp phần hoàn thiện công tác GD-ĐT của nhà trường trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.

  pdf4p danhnguyentuongvi 15-12-2018 48 4   Download

 • Trên cơ sở khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở, bài viết đề xuất 05 giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực: Quy hoạch đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở dựa trên nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương và khả năng của từng giáo viên; Xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cốt cán trường trung học cơ sở,...

  pdf10p vihermes2711 01-10-2019 31 4   Download

 • Bài báo đề xuất 5 biện pháp để đổi mới công tác chủ nhiệm của giáo viên ở trường trung học cơ sở: (1) nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục về vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học cơ sở; (2) lựa chọn và phân công giáo viên chủ nhiệm phù hợp với đặc điểm của từng lớp học trong nhà trường; (3) chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở

  pdf8p tonymina21 05-12-2018 34 3   Download

 • Bài viết đề xuất một số giải pháp thông qua công tác giáo viên chủ nhiệm như phát huy tính tích cực, vai trò tham vấn tâm lý khi học sinh gặp khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường, quan tâm theo dõi, giúp đỡ kịp thời những học sinh học tập yếu kém,... nhằm góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn.

  pdf8p sieunhansoibac3 12-04-2018 35 1   Download

 • Với những kinh nghiệm vô cùng quý báu trong quan điểm giáo dục, đặc biệt là những kiến giải độc đáo về vị trí, vai trò và nhân cách của người thầy giáo do triết lý phương Đông đã tổng kết từ đó chúng ta có thể phác thảo nên chân dung người giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường hiện nay: Là người có tư tưởng chính trị, lập trường giai cấp vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề mến trẻ, có lòng nhân ái, vị tha.

  pdf4p vichengna2711 24-02-2020 28 0   Download

 • Mục đích đề tài là: Xác định được vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, đề ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh và góp phần hoàn thiện nhân cách học sinh ở trường phổ thông;

  doc6p thuyanlac888 20-05-2020 26 0   Download

 • Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm đề ra một số giải pháp nhằm bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm giỏi tại trường TH Trưng Vương, giúp giáo viên nhận thức sâu sắc về tư tưởng chính trị, vai trò, tầm quan trọng của người giáo viên chủ nhiệm giỏi, việc cần thiết phải bồi dưỡng năng lực giáo viên chủ nhiệm trong thời kỳ đổi mới giáo dục hiện nay.

  doc30p nanhankhuoctai4 01-06-2020 7 0   Download

 • Bài viết thông qua những kinh nghiệm vô cùng quý báu trong quan điểm giáo dục, đặc biệt là những kiến giải độc đáo về vị trí, vai trò và nhân cách của người thầy giáo do Comenxki đã tổng kết từ đó chúng ta có thể phác thảo nên chân dung người giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường hiện nay.

  pdf3p trinhthamhodang1216 13-11-2020 2 0   Download

 • Trường học là nơi đào tạo học sinh vừa hồng và vừa chuyên, chuyên về kiến thức và hồng về đạo đức. Vì vậy mà công tác chủ nhiệm có một vai trò quan trọng không kém gì công tác dạy học. Giáo viên chủ nhiệm(GVCN) lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp và các thành viên trong lớp. GVCN lớp là người vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp mình thực hiện các chủ đề theo kế hoạch và theo dõi, đánh giá việc thực hiện của các học sinh(HS). GVCN lớp phải...

  doc11p pilkh5 28-06-2011 583 204   Download

 • Người GV chủ nhiệm lớp phải đóng vai trò vừa là thày cô giáo, vừa là người mẹ, người chị và có lúc phải là người bạn tốt nhất, có như vậy ta mới đi sâu vào nội tâm các em, từ đó uốn nắn các em đi theo quỹ đạo của mình. Vậy làm sao để trở thành người chủ nhiệm giỏi? Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm giỏi.

  doc7p kimthong 20-09-2016 192 45   Download

 • Phương pháp tiến hành đổi mới công tác chủ nhiệm lớp , ở nội dung này nhằm trang bị cho học sinh về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung cách thức tổ chức lớp học của giáo viên chủ nhiệm, công tác chủ nhiệm coi cá thể học sinh là đối tượng đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm phải nhiệt tình, hăng say với nghề nghiệp, yêu thích học sinh và phải có những biện pháp tối ưu nhất thì kết qủa bao giờ cũng mỹ mãn. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp”.

  pdf10p huonglotos 21-04-2014 1337 249   Download

 • Nghiên cứu lý luận về các GVCN lớp đã thể hiện vai trò của mình như thế nào trong công tác giáo dục đạo đức học sinh và đã đạt kết quả như thế nào? Đề ra những giải pháp hiệu quả và cụ thể việc áp dụng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trong trường THPT. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục đạo đức học sinh lớp 10A9”.

  pdf30p hoangchieuduong 04-05-2014 871 174   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò giáo viên chủ nhiệm
p_strCode=vaitrogiaovienchunhiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2