Verilog

Xem 1-20 trên 164 kết quả Verilog
 • Verilog HDL là một trong hai ngôn ngữ mô phỏng phần cứng thông dụng nhất, được dùng trong thiết kế IC, ngôn ngữ kia là VHDL.

  pdf42p langtudoncoi 02-03-2010 508 268   Download

 • Giáo trình Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog nhằm giúp sinh viên trang bị kiến thức về thiết kế vi mạch. Giáo trình tập trung vào mảng thiết kế các mạch số với mạch tổ hợp và mạch tuần tự. Giáo trình cũng giới thiệu về các bước cần thực hiện trong quá trình thiết kế vi mạch từ việc mô tả thiết kế, kiểm tra, phân tích cho đến tổng hợp phần cứng của thiết kế.

  doc219p ddhungbk 26-02-2014 367 217   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tóm tắt bài giảng verilog - ths nguyễn trọng hải', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p thanhmaikmt 16-02-2011 416 191   Download

 • Dẫn nhập thiết kế hệ thống số với Verilog. Khi kích thước và độ phức tạp của hệ thống thiết kế ngày càng tăng, nhiều công cụ hỗ trợ thiết kế trên máy tính được sử dụng vào quá trình thiết kế phần cứng. Quyển sách này sử dụng hai ngôn ngữ mô tả phần cứng chuẩn công nghiệp là VHDL và Verolop. Cả hai ngôn ngữ này đều được sử dụng rộng rãi và đã được IEEE chấp thuận.

  pdf86p vanlektmt 15-05-2011 326 169   Download

 • Tham khảo tài liệu 'verilog code: some basic examples', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhmaikmt 16-02-2011 255 111   Download

 • Appropriate for all courses in digital IC or system design using the Verilog Hardware Description Language (HDL). Fully updated for the latest versions of Verilog HDL, this complete reference progresses logically from the most fundamental Verilog concepts to today's most advanced digital design techniques. Written for both experienced students and newcomers, it offers broad coverage of Verilog HDL from a practical design perspective.

  pdf403p thanhmaikmt 16-02-2011 228 99   Download

 • Các ngôn ngữ Verilog là một ngôn ngữ mô tả phần cứng cung cấp một phương tiện chỉ định một hệ thống kỹ thuật số tại một loạt các mức độ trừu tượng. Ngôn ngữ hỗ trợ các khái niệm giai đoạn đầu của thiết kế với mức độ hành vi của nó trừu tượng, và việc thực hiện giai đoạn sau này với sự trừu tượng hóa cấu trúc của nó. Ngôn ngữ bao gồm phân cấp xây dựng, cho phép các nhà thiết kế để kiểm soát sự phức tạp của một mô tả...

  pdf0p thanhmaikmt 16-02-2011 199 83   Download

 • Tài liệu tham khảo Ngôn ngữ mô tả phần cứng verilog bằng tiếng anh

  pdf26p thanhmaikmt 16-02-2011 201 81   Download

 • Appropriate for all courses in digital IC or system design using the Verilog Hardware Description Language (HDL). Fully updated for the latest versions of Verilog HDL, this complete reference progresses logically from the most fundamental Verilog concepts to today's most advanced digital design techniques. Written for both experienced students and newcomers, it offers broad coverage of Verilog HDL from a practical design perspective.

  pdf399p thanhmaikmt 16-02-2011 202 75   Download

 • Chương 1: dẫn nhập thiết kế hệ thống với số Verilog Khi kích thước và độ phức tạp của hệ thống thiết kế ngày càng tăng nhiều công cụ thiết kế trên máy tính (CAD) được sử dụng vào quá trình thiết kế phần cứng. Thời kì đầu, những công cụ mô phỏng và tạo ra phần cứng đã đưa ra phương pháp thiết kế, kiểm tra, phân tích thiết kế tổng hợp, và tự động tạo ra 1 phần cứng hết sức phức tạp....

  pdf87p mars_2012 01-04-2013 152 64   Download

 • 1.Diễn giải chức năng của mạch? 2.Xác định ngõ vào (tín hiệu vào) và ngõ ra (tín hiệu ra của mạch)? Từ đó vẽ sơ đồ chân tín hiệu. 3.Viết RTL code bằng ngôn ngữ Verilog mô tả mạch bên theo các cách sau: 1.Chỉ dùng hàm assign 2.Chỉ dùng hàm always@ 1.Với If 2.Với Case 3.Dùng kết hợp assign và always 4.Đưa ra phương án kiểm tra trên KIT DE

  pdf12p phi_thien_dao 30-05-2013 239 60   Download

 • Certified that the work contained in the thesis entiled " Verilog-to-C-Compiler: Simulator Generator " by " Anand Vivek Srivastava", has been carried out under my supervision and that this work has not been submitted elsewhere for a degree. This paper describes a compiler, which converts from Verilog to C. The output is then compiled to machine native code and tends to execute faster than native mode Verilog simulation because the compiler preserves only the synthesis semantics, not the simulation semantics, of Verilog and performs logic minimization.

  pdf65p thanhmaikmt 16-02-2011 125 58   Download

 • Tham khảo tài liệu 'slides bài giảng verilog bằng tiếng anh', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p thanhmaikmt 16-02-2011 121 53   Download

 • Verilog là một ngôn ngữ mô tả phần cứng HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE (HDL).Một ngôn ngữ mô tả phần cứng là một ngôn ngữ sử dụng để mô tả một hệ thống số : ví dụ như một bộ chuyển mạch số, một vi xử lý, một bộ nhớ memory hay đơn giản chỉ là một flip-flop. Có nghĩa là bằng cách sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL, chúng ta có thể mô tả bất cứ phần cứng số nào tại bất kỳ mức độ nào...

  pdf17p phi_thien_dao 30-05-2013 183 50   Download

 • Giới thiệu về HDLs và verilog. Mô hình cấu trúc chomạch luận lý tổ hợp Mô phỏng luận lý, kiểm chứng thiết kế và phương pháp luận kiểm tra. Thời gian trễ truyền lan. Mô hình bảng sự thật chomạch luận lý tổ hợp và tuần tự với Verilog.HDLs (Hardware Description Languages) Không là một ngôn ngữ lập trình. Tựa C. Thêm những chức năng mô hình hóa, mô phỏng chức năng. Verilog vs. VHDL.

  pdf21p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 139 49   Download

 • The Verilog hardware description language (HDL) provides the ability to describe digital and analog systems. This ability spans the range from descriptions that express conceptual and architectural design to detailed descriptions of implementations in gates and transistors. Verilog was developed originally at Gateway Design Automation Corporation during the mid-eighties. Tools to verify designs expressed in Verilog were implemented at the same time and marketed. Now Verilog is an open standard of IEEE with the number 1364.

  pdf471p thanhmaikmt 16-02-2011 114 47   Download

 • Tài liệu tham khảo về đề thi cuối kì verilog hdl...

  pdf3p vanlektmt 13-05-2011 148 38   Download

 • This paper describes a compiler, which converts from Verilog to C. The output is then compiled to machine native code and tends to execute faster than native mode Verilog simulation because the compiler preserves only the synthesis semantics, not the simulation semantics, of Verilog and performs logic minimization. Busses of up to 32 or 64 bits can be modeled as C integers whereas larger busses are automatically split. We describe the motivation, method and quality of the results.

  pdf68p thanhmaikmt 16-02-2011 113 35   Download

 • Đồ án Điện tử viễn thông 2 với đề tài "Tìm hiểu quy trình thiết kế chip và ngôn ngữ Verilog" trình bày nội dung được chia làm 3 phần: phần 1 quy trình thiết kế chip, phần 2 ngô ngữ verilog, phần 3 thiết kế uart. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc21p minhdai2410 09-11-2014 83 35   Download

 • Tài liệu tham khảo Ngôn ngữ mô tả phần cứng verilog bằng tiếng anh

  pdf24p thanhmaikmt 16-02-2011 93 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản