intTypePromotion=1
ADSENSE

Vi phạm trách nhiệm hình sự

Xem 1-20 trên 199 kết quả Vi phạm trách nhiệm hình sự
 • Bài viết làm rõ những vấn đề về phạm vi, điều kiện pháp nhân phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam.

  pdf6p trinhthamhodang6 07-07-2020 9 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội, tác giả đã chỉ ra được điều kiện, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, đồng thời đưa ra được một số lưu ý khi xác định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

  pdf7p vibeirut2711 20-08-2020 15 0   Download

 • Để việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được đúng và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp thống nhất hướng dẫn như sau: 1. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan 1.1. Người nào cố ý thực hiện một trong các hành vi...

  pdf3p trannhu 07-07-2009 479 116   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 10 - Đồng phạm có nội dung trình bày về khái niệm, các loại người đồng phạm, các hình thức đồng phạm, trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, những hành vi liên quan đến tội phạm cấu thành tội độc lập và các bài tập tình huống.

  ppt27p hoa_cuc91 27-06-2014 143 45   Download

 • Chủ thể của tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Vì vậy, quy định về chủ thể của tội phạm giữ vai trò là cơ sở pháp lí để truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội. Pháp luật hình sự nước ta từ năm 1945 đến nay nói chung và Bộ luật hình sự hiện hành nói riêng thể hiện quan điểm thống nhất là chỉ quy định cá nhân là chủ thể của tội phạm. Quy định này nhận được sự ủng hộ...

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 106 23   Download

 • Những biểu hiện của nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự trong đồng phạm Ngược lại, hành vi nhất định nào đó có thể được đánh giá về mặt đạo đức không phụ thuộc vào tính chất và mức độ nhưng hành vi này chỉ bị đánh giá về mặt pháp luật khi tác động, ảnh hưởng ở mức độ nhất định đối với đời sống xã hội.

  pdf4p bravetocxu 26-04-2013 98 15   Download

 • Trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự với tư cách là hai chế định cơ bản của luật hình sự Trách nhiệm hình sự (TNHS) là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được áp dụng đối với người nào đã thực hiện hành vi phạm tội do pháp luật hình sự (PLHS) quy định, đồng thời là một trong những chế định cơ bản và quan trọng nhất của Luật hình sự Việt Nam và được ghi nhận tại các Điều 2, 8-16 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999. ...

  pdf7p dem_thanh 20-12-2012 95 14   Download

 • Đồng phạm là hình thức phạm tội đặc biệt, có nhiều người cùng tham gia vào quá trình thực hiện tội phạm, do đó việc xác định các giai đoạn thực hiện tội phạm và vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có nhiều điểm khác biệt so với trường hợp phạm tội riêng lẻ. Làm rõ những vấn đề này là căn cứ để phân hóa trách nhiệm hình sự đúng đắn, giải quyết trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm một cách công bằng, bình đẳng, đảm bảo nguyên tắc nhân đạo của luật hình sự... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  doc13p phithanhchung 01-03-2017 55 9   Download

 • Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định này trong giải quyết vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; góp phần hoàn thiện lý luận cơ bản về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự gồm các nội dung về khái niệm, đặc điểm của tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; phạm vi và phân loại tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự;...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 38 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là do tên đề tài và chuyên ngành quy định. Nói cách khác, đấu tranh với các tội xâm phạm an ninh quốc gia có hai phương thức là phòng và chống. Đề tài đang nói ở đây được thực hiện theo phương thức “chống”, chống bằng pháp luật hình sự, đồng nghĩa với đấu tranh bằng pháp luật hình sự. Vì thế, mục đích nghiên cứu đề tài này là tìm kiếm các giải pháp bảo đảm áp dụng trách nhiệm hình sự đúng đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

  pdf23p sohucninh321 09-07-2019 20 1   Download

 • Miễn trách nhiệm hình sự là chế định nhân đạo trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, áp dụng đúng chế định này có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy việc nghiên cứu làm rõ các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

  pdf7p nguyenminhlong19 16-05-2020 25 1   Download

 • Trong thực tế chúng ta gặp một số trường hợp, hành vi của một người xét về mặt hình thức có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, nhưng trong hành vi đó lại chứa đựng một số yếu tố nhất định làm mất đi tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) gọi đó là những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. Bài viết tập trung phân tích, luận giải về tính cấp thiết của việc quy định cũng như nội dung, giá trị, ý nghĩa của các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

  pdf12p nguyenminhlong19 16-05-2020 15 1   Download

 • Nhằm góp phần hiểu đúng, hiểu cụ thể, rõ ràng, chính xác hệ thống các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự (TNHS) của BLHS năm 2015 để từ đó có thể chấp hành, áp dụng các quy định này một cách đầy đủ, chuẩn xác; trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung đi sâu vào phân tích, bình luận những điểm mới của tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS của BLHS năm 2015 so với BLHS năm 1999

  pdf7p vibeirut2711 20-08-2020 18 0   Download

 • Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố y hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế.

  doc8p bibo_bebi 08-01-2010 2672 294   Download

 • Mục tiêu của chương 10 Đồng phạm thuộc bài giảng luật hình sự nhằm trình bày về các kiến thức: khái niệm về đồng phạm, các loại người đồng phạm, các hình thức đồng phạm, vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, những hành vi liên quan đến tội phạm cấu thành tội độc lập.

  pdf32p slow_12 27-06-2014 328 70   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương X trình bày dấu hiệu đồng phạm, các loại người đồng phạm, các hình thức tội phạm, vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, những hành vi liên quan đến tội phạm cấu thành một tội độc lập.

  ppt44p hoa_dai91 24-06-2014 106 20   Download

 • Luận văn nghiên cứu, đánh giá việc áp dụng các quy phạm pháp luật hình sự về vấn đề phạm tội vì động cơ đê hèn trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự nước ta, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định vấn đề phạm tội vì động cơ đê hèn và thực tiễn áp dụng nhằm đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự về lập pháp, đồng thời ở một chừng mực nhất định cũng xem xét và đề xuất việc hoàn thiện pháp luật hình sự đối với một số vấn đề liên quan tới việc áp dụng tình tiết này.

  pdf16p truongtien_07 03-04-2018 38 1   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương X trình bày khái niệm tội phạm, các dấu hiệu của đồng phạm, các hình thức đồng phạm, vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, hành vi liên quan đến tội phạm và cấu thành tội độc lập.

  ppt12p hoa_dai91 24-06-2014 121 37   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình"Luật hình sự Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi, trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt và biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt, tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng của con người, các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf280p comamngo1902 01-04-2019 112 21   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 16 trình bày trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội nhằm cung cấp cho người học nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội, các biện pháp tư pháp và hình phạt áp dụng với người chưa thành niên phạm tội để áp dụng trong thực tiễn.

  ppt32p hoa_dai91 25-06-2014 60 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vi phạm trách nhiệm hình sự
p_strCode=viphamtrachnhiemhinhsu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2