intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định giá trị trái phiếu

Xem 1-20 trên 23 kết quả Xác định giá trị trái phiếu
 • Mục tiêu của chương Để tài trợ cho một dự án đầu tư đòi hỏi nhiều vốn, doanh nghiệp hoặc Nhà nước có thể phát hành trái phiếu - loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành đối với người sở hữu. Chương 7 sẽ trình bày một cách tổng quát về loại chứng khoán này, các yếu tố cơ bản của nó cũng như một số loại trái phiếu,… Trong chương cũng giới thiệu một số cách thức hoàn trả trái phiếu của doanh nghiệp, lãi suất thực sự doanh nghiệp phải...

  pdf23p yeuthuong 09-12-2010 720 297   Download

 • Sau hơn 20 năm kể từ 1986 - thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã đạt được những thành quả to lớn về mọi mặt rất đáng được ghi nhận. Nền kinh tế Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế của Việt...

  pdf117p bidao13 19-07-2012 282 88   Download

 • hệ thống giao dịch trái phiếu là kênh dẫn vốn, và là nền tảng cho thị trường trái phiếu công ty. Thị trường trái phiếu cũng tăng cường sự độc ... và giá trái phiếu, lãi suất trên thị trường thứ cấp chính xác hơn. Nhờ thế, thanh khoản của thị trường thứ cấp sẽ tăng và giúp tổ chức phát hành xác định lãi suất huy động hợp lý trên thị trường ... Với việc hệ thống giao dịch trái phiếu chuyên biệt đi vào hoạt động từ hôm nay, hơn 500 loại trái phiếu với trị giá 166...

  ppt32p glasses224 01-04-2010 502 293   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp thường xuyên tham gia các hoạt động tại thị trường tài chính, tại đó giá trị của các tài sản tài chính như trái phiếu, cổ phiếu và các lại chứng từ có giá khác phụ thuộc vào khoản lợi nhuận kỳ vọng do chúng mang lại trong tương lai hoặc mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Mô hình chiết khấu dòng tiền (The Discounted Cash Flows- DCF) được sử dụng để xác định giá trị các tài sản tài chính bằng cách chiết khấu những khoản thu nhập kỳ vọng...

  pdf28p littleduck801 11-08-2011 280 148   Download

 • Đối với mỗi doanh nghiệp thì nhu cầu về vốn là một trong những nhu cầu rất quan trọng. Vốn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy việc quyết định lựa chọn nguồn vốn nào, tỉ lệ bao nhiêu… để thực hiện mục đích kinh doanh, đạt được mục tiêu của doanh nghiệp cũng là điều vô cùng quan trọng. Một trong những yếu tố cần cân nhắc cho việc ra quyết định này là Chi phí sử dụng vốn. Mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị cổ phần, và một...

  doc25p shiningeyes 30-08-2013 154 32   Download

 • Tính toán được giá trị hiện tại của một khoản tiền, chuỗi tiền xuất hiện trong tương lai Tính toán được giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại, chuỗi tiền Xác định được lãi suất k Ứng dụng các công cụ để tính toán lãi suất trả góp, lập lịch trả nợ, định giá trái phiếu cổ phiếu

  ppt100p page_12 16-08-2013 106 28   Download

 • Các đại lượng đo lường lãi suất trong đầu tư trái phiếu Nếu biết trước các thông số về giá trái phiếu, lãi hàng năm mà nhà đầu tư được hưởng, mệnh giá, giá trái phiếu được mua lại trước hạn và thời hạn của trái phiếu, nhà đầu tư có thể xác định được tỷ suất lợi tức của trái phiếu. Các nhà đầu tư trái phiếu sử dụng 5 chỉ tiêu đo lường lãi suất trong đầu tư trái phiếu ...

  pdf7p yenhoangbank321 25-06-2013 208 29   Download

 • Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể trong một thời gia xác định và với một lợi tức quy định.Là lãi su t ghi trên trái phi ấ ếu.  Quy định mức lợi tức mà trái chủ được hưởng so với mệnh giá của trái phi

  ppt25p nhuvaythui 20-06-2013 84 10   Download

 • Hay có thể nói mục tiêu của đầu t- là lợi nhuận tối đa. Để đạt đ-ợc mục đích của mình khi đầu t- vào thị tr-ờng chứng khoán, một vấn đề quan trọng đặt ra là phải -ớc định đ-ợc giá của chứng khoán đó, nó cho phép ng-ời đầu t- có thể so sánh và đối chiếu với giá của chứng khoán...

  pdf6p phalinh21 01-09-2011 67 6   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP

  pdf5p tinhkhiet2012 09-03-2012 72 1   Download

 • Mục tiêu của bài giảng lầ giúp người học có thể hiểu được các vấn đề liên quan đến thời giá tiền tệ, cách xác định các loại lãi suất khác nhau, xác định giá trị tương lai và hiện tại của khoản tiền và dòng tiền, ứng dụng giá trị tiền tệ để định giá trái phiếu, cổ phiếu, tính toán các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư.

  pdf14p tamynhan2 04-07-2020 15 0   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2A: Giá trị thời gian của tiền. Mục tiêu học tập của chương này: Hiểu được các vấn đề liên quan đến thời giá tiền tệ, cách xác định các loại lãi suất khác nhau, xác định giá trị tương lai và hiện tại của khoản tiền và dòng tiền, ứng dụng giá trị tiền tệ để định giá trái phiếu, cổ phiếu, tính toán các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư.

  pdf18p lovebychance02 04-05-2021 10 2   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 Giá trị thời gian của tiền tệ nhằm tính toán được giá trị hiện tại của một khoản tiền, chuỗi tiền xuất hiện trong tương lai. Tính toán được giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại, chuỗi tiền, xác định được lãi suất. Ứng dụng các công cụ để tính toán lãi suất trả góp, lập lịch trả nợ, định giá trái phiếu cổ phiếu.

  pdf100p vespa_12 14-04-2014 262 57   Download

 • Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán. c) Hợp đồng góp vốn đầu tư; d) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính...

  pdf15p thphwin 24-04-2013 152 23   Download

 • Phân tích cơ bản là nền tảng và không có sự xung đột với PTKT • Hạn chế của phân tích cơ bản: • Khó tính chính xác giá trị nội tại • Bỏ qua vai trò của yếu tố tâm lý của các bên tham gia  thị trường • Hạn chế xác định trong thời điểm ngắn hạn 7

  pdf62p ntgioi120402 30-10-2009 224 151   Download

 • CPH tạo ra cty CP tạo ra cổ phiếu cổ phiếu là hàng hoá của TTCK thúc đẩy hình thành TTCK. TTCK là nơi giao dịch cổ phiếu tạo ra tính thanh khoản cho cổ phiếu thúc đẩy quá trình CPH diễn ra nhanh chóng. Thông qua TTCK giá trị doanh nghiệp được xác định chính xác, nhanh chóng

  ppt62p adam1979 02-06-2010 156 64   Download

 • "Giống như" Mô hình CAPM trái ngược với tập trung vào tần số và / hoặc mức độ nghiêm trọng của thiệt hại hoạt động, cách tiếp cận này sẽ liên quan biến động trả về cổ phiếu (và thu nhập và các thành phần khác xác định giá trị của tổ chức) các yếu tố rủi ro hoạt động.

  pdf36p banhbeo2 05-11-2011 56 8   Download

 • Khi một công ty mặc định, nguyên nhân (gian lận vắng mặt) thường là một vấn đề điều hành. Mặc dù cả hai cổ đông và debtholders là tồi tệ, tương ứng của họ tỷ lệ lợi nhuận dự được xác định một cách đền bù cho sự rủi ro. Kết hợp vị trí của các cổ đông và chủ sở hữu trái phiếu trong trách nhiệm hữu hạn và các công ty trách nhiệm vô hạn đều giống nhau. Khả năng giao tài sản cho chủ nợ, và không phải trả nợ, có giá trị cho các cổ đông kể từ khi nó là...

  doc8p nhungngaytuoidep 06-11-2011 67 11   Download

 • An là một đấu giá bán trong đó giá của một khoản mục được xác định bởi giá thầu. Hoa, rượu vang, cổ phiếu, trái phiếu kho bạc Mỹ, đất được bán đấu giá. trận đánh tiếp quản cho các công ty có thể được xem như đấu giá (và thực sự, đế chế La Mã đã được bán đấu giá do Bộ đội Praetorian trong AD 193). Đấu giá thường được sử dụng để bán tài nguyên thiên nhiên, ví dụ như quyền khoan dầu, hoặc thậm chí là quyền sử dụng các vị trí vệ tinh địa tĩnh...

  pdf23p doroxon 11-08-2010 79 4   Download

 • hoặc với một danh mục đầu tư trái phiếu khác phải có khả năng để tính toán như thế nào mỗi giá trái phiếu để thay đổi tỷ giá. Thứ hai, các nhà đầu tư với một cái nhìn về những thay đổi về lãi suất trong tương lai làm việc để xác định chứng khoán sẽ thực hiện tốt nhất nếu quan điểm của họ, trên thực tế, có được.

  pdf52p kennguyen4 03-11-2011 53 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Xác định giá trị trái phiếu
p_strCode=xacdinhgiatritraiphieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2