intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xây dựng dự án

Xem 1-0 trên 0 kết quả Xây dựng dự án
 • Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án được xây dựng nhằm quy định các trình tự, thủ tục trong quản lý, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá triển khai Dự án VILG ở cấp Trung ương và địa phương. Sổ tay được xây dựng dựa trên các quy định của Hiệp định tài trợ, Tài liệu thẩm định Dự án và các hướng dẫn quản lý thực hiện Dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các văn bản pháp lý có liên quan của Chính phủ Việt Nam.

  pdf139p anhnangmattroi09 21-03-2023 0 0   Download

 • Năm 2014, mặc dù hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và cán bộ, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

  pdf64p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình thủy lợi tại Thái Nguyên tập trung tìm hiểu để có thể xác định và đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình thủy lợi tại Thái Nguyên.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng" hướng dẫn cách xây dựng một đề án truyền thông thay đổi hành vi, có thể áp dụng cho một tổ chức, một đơn vị, hay một cộng đồng nào đó. Quy mô của đề án truyền thông có thể ở cấp độ nhỏ như một hoạt động, một nhóm hoạt động, hay một đợt truyền thông, cho đến lớn hơn như kế hoạch truyền thông 1 năm, 5 năm hay chiến lược truyền thông dài hạn hơn.

  pdf44p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Đề tài "Lập hồ sơ dự thầu công trình cải tạo nâng cấp đường Hùng Hương, huyện Gò Dầu" sẽ tập trung nghiên cứu thực trạng công tác đấu thầu và lập hồ sơ dự thầu xây lắp của những dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước nhóm A và B tại Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình Tam Đảo.

  pdf117p starandsky08 05-03-2023 3 3   Download

 • Đồ án "Quy hoạch và thiết kế sơ bộ khu vực nhà ga Tân Kiên" đã tiến hành thu thập tài liệu về khu vực nghiên cứu, phân tích đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu đã thu thập được; phân tích các bản đồ hiện trạng và định hướng quy hoạch dựa trên các quy hoạch đã có; dựa vào báo cáo có sẵn của TEDI SOUTH thực hiện để triển khai quy hoạch cho đô thị nghiên cứu; khảo sát dự báo nhu cầu giao thông.

  pdf159p starandsky08 05-03-2023 4 4   Download

 • Bài viết Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp đưa ra những vấn đề có liên quan đến đấu thầu, các công cụ cạnh tranh, các tiêu chí và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu giúp các doanh nghiệp tăng khả năng thắng thầu khi tham gia đấu thầu.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Phương pháp xác định lợi ích kinh tế của giao thông thủy đối với các dự án xây dựng hồ chứa đa mục tiêu trình bày phương pháp định lượng các lợi ích kinh tế của hoạt động giao thông thủy do việc xây dựng các hồ chứa mang lại. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thêm công cụ cho các nhà nghiên cứu lập, thẩm định các dự án xây dựng hồ chứa có thể lượng hóa cụ thể hơn lợi ích kinh tế của các dự án xây dựng hồ chứa đa mục tiêu.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Rủi ro và quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam trình bày thực trạng rủi ro trong đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam; Những rủi ro thường gặp trong các dự án đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Lựa chọn phương án đa tiêu chí trong quản lý các dự án xây dựng đề cập đến một phương pháp đánh giá tổng thể và lựa chọn phương án đầu tư xây dựng thông qua ý kiến đánh giá của một nhóm chuyên gia, dựa trên các tiêu chí của chủ đầu tư và cơ quan quản lý có thẩm quyền đưa ra từ đầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP để xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các nhóm nhân tố đến chi phí đầu tư xây dựng các công trình đầu mối thủy lợi ở Việt Nam.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Cuốn tài liệu "Tài liệu hướng dẫn xây dựng và thực hiện các hoạt đông giáo dục, truyền thông giảm nhẹ rủi ro thiên tai" được biên soạn nhằm cung cấp thông tin về những bước thực hiện chương trình truyền thông trong khuôn khổ “Dự án Tăng cường năng lực Quản lý Rủi ro Thiên tai cho các Tổ chức Cộng đồng địa phương dễ bị tổn thương tại tỉnh Thanh Hóa” triển khai bởi tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Quy trình kỹ thuật cây cao su 2020" bao gồm các nội dung chính sau: Quản lý dự án - vườn cao su theo hướng bền vững; Quy trình kỹ thuật: Chuẩn bị đất trồng cao su, thiết kế lô và xây dựng vườn cây, chuẩn bị cây giống cao su; Tiêu chuẩn kỹ thuật trồng cây cao su; Chăm sóc cao su kiến thiết, Bón phân cho vườn cao su;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • “Sổ tay Phòng, chống tham nhũng dành cho công dân” được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếng nói của người dân và sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng thông qua Trung tâm ALAC tại Việt Nam”. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung chi tiết!

  pdf24p havyvy205 14-03-2023 2 2   Download

 • Sơn La được đánh giá là tỉnh “hiện tượng” của kinh tế nông nghiệp khi đã phát triển từ một địa phương có nhiều khó khăn thành vựa cây ăn quả lớn nhất miền Bắc chỉ sau vài năm. Từ kinh nghiệm hỗ trợ người dân canh tác nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu tại ba địa bàn thuộc tỉnh Sơn La, Dự án VOF chia sẻ một số đánh giá và khuyến nghị cho sản phẩm xoài trên con đường xây dựng vị thế của một nông sản bền vững, chất lượng hơn trong ấn phẩm: Hướng đi cho sản xuất và tiêu thụ Xoài ở Sơn La.

  pdf12p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Tài liệu tập huấn kỹ thuật gieo ươm giống cây lâm nghiệp bản địa bao gồm phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng thực hành về xây dựng, vận hành và quản lý vườn ươm cây bản địa nói chung và kỹ thuật sản xuất cây con từ hạt cụ thể cho một số loài cây lâm nghiệp bản địa chủ yếu của Dự án.

  pdf38p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • "Dự án tăng cường năng lực bảo trì đường bộ tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được lập nhằm cung cấp tài liệu tham chiếu cho người dùng tiềm năng của CSDL này. Do đó, sổ tay này có thể được được người vận hành hệ thống (Ví dụ người nhập liệu), người quản lý CSDL, người xây dựng hệ thống sử dụng triệt để để cập nhật, hiệu chỉnh hoặc hiểu về hệ thống CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf195p havyvy205 14-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu Hỏi-đáp tuyên truyền các nghị quyết của trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm các nội dung chính như sau: nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện nghị quyết;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Xây dựng phương pháp xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ Cúc tổng hợp trong hồ tiêu xanh, ứng dụng vào kiểm soát chất lượng hồ tiêu xuất khẩu. Bài viết trình bày xây dựng phương pháp phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật họ cúc sử dụng QuEChERS AOAC 2007.01 trên thiết bị GC/MS/MS.

  pdf6p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Thẩm định dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Thẩm định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư công. Cuối sách còn có phần phụ lục cách trình bày một báo cáo thẩm định, phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf97p starandsky09 08-03-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng dự án
p_strCode=xaydungduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2