intTypePromotion=1
ADSENSE

Xuất khẩu gạo Việt Nam

Xem 1-20 trên 307 kết quả Xuất khẩu gạo Việt Nam
 • Báo cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác, phản ánh những kết quả đạt được, chưa đạt được cũng như những cơ hội, thách thức và bước tiến mới của hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf271p trangtrang0906 23-12-2022 5 2   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề E: Bài 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh sử dụng được một số chức năng cơ bản của bảng tính; tạo bảng tính để nhập dữ liệu về xuất khẩu gạo của Việt Nam trong hai năm liên tiếp gần nhất và thực hiện một số thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p manhitieulinh 29-08-2022 13 1   Download

 • Bài viết Tác động của Hiệp định thương mại đến xuất khẩu gạo của Việt Nam qua mô hình lực hấp dẫn cấu trúc trình bày việc xây dựng mô hình lực hấp dẫn cấu trúc kết hợp với kỹ thuật ước lượng bằng phương pháp PPML (Poisson Pseudo Maximum Likelihood), cùng với những biến giả là các hiệp định thương mại nhằm đánh giá tác động của từng hiệp định thương mại đến xuất khẩu gạo Việt Nam.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 13 1   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, tiểu luận "Thực trạng cung cầu gạo ở Việt Nam" tập trung phân tích các nội dung: cung cầu hàng hóa, thực trạng cung cầu gạo ở Việt Nam, giải pháp nâng cao hiệu quả cung cầu.

  doc30p xauxi93nth 23-06-2022 34 2   Download

 • Mục tiêu của khóa luận "Tình hình xuất khẩu gạo của công ty Lương Thực Đồng Tháp trong thị trường Đông Nam Á" là đánh giá tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam nói chung và của công ty lương thực Đồng Tháp nói riêng. Tập trung nghiên cứu chi tiết và toàn diện về quy trình xuất khẩu gạo tại công ty, những mặt còn tồn đọng đối với ngành xuất khẩu gạo để từ đó có thể đánh giá chính xác, hiệu quả và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn trong quy trình xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

  pdf87p runordie2 06-06-2022 43 4   Download

 • Lúa gạo là ngành hàng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp và có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam. Sự phát triển của ngành lúa gạo một mặt góp phần cho đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và mặt khác đóng góp một tỷ trọng lớn trong giá trị xuất khẩu hàng hóa nông sản.

  pdf15p vikissinger 03-03-2022 34 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về xuất khẩu hàng hóa (XKHH) nói chung, XKG nói riêng, luận án đánh giá thực trạng hoạt động XKG của ĐBSCL trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh XKG ở vùng này trong giai đoạn mới của hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) giai đoạn 2014 - 2020.

  pdf196p guitaracoustic02 08-12-2021 29 7   Download

 • Bài viết trình bày vấn đề: Việt Nam là nước đang phát triển, nông nghiệp có vai trò quan trọng. Gạo không chỉ là cây lương thực chính mà còn là sản phẩm xuất khẩu. Tuy nhiên, khí hậu nóng-ẩm ở Việt Nam lại là điều kiện thuận lợi cho các loài nấm mốc sinh trưởng và phát triển gây ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng gạo, đặc biệt là loài Aspergillus flavus.

  pdf8p visteveballmer 06-11-2021 17 0   Download

 • Bài nghiên cứu này trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình bài toán tối ưu hóa hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tương lai. Hệ thống vận tải hàng hóa nói chung và hệ thống vận tải gạo xuất khẩu nói riêng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của mỗi quốc gia xuất khẩu gạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p viuchinaga2711 21-10-2021 30 0   Download

 • Trên cơ sở tập trung phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và xuất khẩu của mặt hàng gạo, luận văn đưa ra một số định hướng phát triển trong 10 năm tới, đồng thời tìm một số giải pháp nhằm củng cố, đẩy mạnh và phát triển mặt hàng xuất khẩu chủ lực này. Để đạt được mục đích trên, về mặt lý luận, luận văn đã tổng hợp, thống nhất, đúc kết và phát triển những vấn đề đã và đang được nghiên cứu, đồng thời xem xét trên cơ sở thực tiễn hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam.

  pdf74p closefriend04 21-10-2021 61 5   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục tiêu: (1) Phân tích thực trạng lợi thế so sánh trong sản xuất - xuất khẩu gạo của Việt Nam; (2) Phân tích nguyên nhân tác động đến lợi thế so sánh trong xuất khẩu gạo và (3) Đề xuất giải giải pháp nâng cao lợi thế so sánh trong xuất khẩu gạo của Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định lượng, dữ liệu sơ cấp được thu thập từ nông hộ, mẫu được chọn bằng phương pháp ngẫu nhiên.

  pdf15p vivelvet2711 17-09-2021 31 3   Download

 • Bài viết dựa trên các nguồn dữ liệu thứ cấp thu thập được sẽ giải quyết các vấn đề cơ bản: (1) Khái quát về mô hình chuỗi giá trị mở rộng của ngành lúa gạo Việt Nam, và (2) đánh giá những thời cơ và thách thức trong phát triển chuỗi giá trị mở rộng ngành lúa gạo nước ta trong bối cảnh hội nhập mới. Cuối cùng, bài viết đã đưa ra một số định hướng phát triển chuỗi giá trị mở rộng của ngành lúa gạo Việt Nam trong giai đoạn tới.

  pdf14p vivelvet2711 17-09-2021 38 1   Download

 • Nội dung chính của bài viết nghiên cứu cho thấy chuỗi giá trị lúa gạo tỉnh Vĩnh Long có 6 khâu và 2 kênh phân phối chính (kênh xuất khẩu và kênh tiêu thụ nội địa). Tại đó, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo và thương lái lúa đóng vai trò quan trọng trong chuỗi.

  pdf17p schindler 19-09-2021 62 1   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm đánh giá tổng quan thực trạng và triển vọng xuất khẩu lúa gạo Việt Nam và thế giới. Thấy được tình hình xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam trong thời gian qua. Đề ra những giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p thegooddinosaur 04-09-2021 65 10   Download

 • Kết cấu của luận văn này gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về hiệu quả cho vay xuất khẩu của ngân hàng thương mại; Chương 2 - Thực trạng về hiệu quả cho vay xuất khẩu gạo tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn; Chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xuất khẩu gạo tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf130p thegooddinosaur 03-09-2021 14 2   Download

 • Bài viết đã phân tích thực trạng xuất khẩu lúa gạo Việt Nam qua địa bàn tỉnh Cao Bằng đặt trong bối cảnh chung trong hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những năm gần đây, từ đó đi đến những giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu lúa gạo qua địa phương. Làm tốt được tại một địa phương sẽ góp phần giữ vững vị thế xuất khẩu lúa gạo hàng đầu của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc.

  pdf11p viseulgi2711 30-08-2021 60 0   Download

 • Bài viết trình bày tổng quan thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc; Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu gạo tiểu ngạch qua Cao Bằng. Ngoài ra bài viết còn tiến hành nghiên cứu chuyên sâu để có những đánh giá toàn diện và sát thực về quy mô cũng như ảnh hưởng của xuất nhập khẩu tiểu ngạch đến sự phát triển của ngành, từ đó có các đề xuất giải pháp mang tính chiến lược lâu dài đối với thương mại tiểu ngạch.

  pdf9p viseulgi2711 30-08-2021 25 0   Download

 • Quản lý xuất khẩu nói chung, quản lý xuất khẩu gạo qua địa bàn một tỉnh biên giới phía Đông Bắc Việt Nam giáp với Tây Nam Trung Quốc nói riêng là một nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi vừa đảm bảo phát triển kinh tế biên mậu, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng và hài hòa chính trị là một yêu cầu đầy khó khăn và thử thách đối với tỉnh Cao Bằng. Bài viết tập trung trình bày nội dung cơ chế quản lý xuất khẩu gạo, chỉ ra những thành tựu và những vấn đề còn đặt ra trong quản lý xuất khẩu gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  pdf11p viseulgi2711 30-08-2021 26 0   Download

 • Bài viết này dựa trên nghiên cứu khảo sát của các tổ chức xuất khẩu nông sản mà cụ thể là xuất khẩu Gạo qua tỉnh Cao Bằng và tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam qua tỉnh Cao Bằng nhằm: Một là đánh giá thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam qua tỉnh Cao Bằng; Hai là đề xuất các giải pháp xây dựng chính sách bền vững nhằm kiểm soát và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu Gạo của Việt Nam qua tỉnh Cao Bằng.

  pdf13p viseulgi2711 30-08-2021 32 1   Download

 • Đề tài này nghiên cứu về hợp đồng giao sau về lúa gạo để phòng chống rủi ro biến động giá trên thị trường giao ngay và Việt Nam cần xây dựng TTGS lúa gạo. Qua phân tích sự biến động đối với giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian vừa qua, đánh giá thực trạng việc sử dụng các hợp đồng giao sau trong phòng ngừa rủi ro một số mặt hàng nông sản khác, xác định ưu điểm, nhược điểm và các nguyên nhân và từ đó đề xuất xây dựng thị trường giao sau lúa gạo và giải pháp phát triển thị trường.

  pdf90p lovebychance08 10-08-2021 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xuất khẩu gạo Việt Nam
p_strCode=xuatkhaugaovietnam

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2