Thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản

Ngày nay Văn bản và Biểu mẫu là những yếu tố cần thiết trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác hành chính. Làm thế nào để soạn thảo văn bản đúng yêu cần các cấp cơ quan, đoàn thể, ngành và nhà nước về các quy định và thủ tục pháp lý là sự băn khoăn của mọi người. Tổng hợp tất cả các quy định, quy chế về thủ tục hành chính nhà nước, các loại biểu mẫu, mẫu đơn, các mẫu hợp đồng kinh tế & thương mại, các mẫu đơn dân sự và thương mại, các hướng dẫn soạn thảo văn bản, dịch văn bản, .... phổ biến và thông dụng nhất hiện nay. Hãy cùng tham khảo biểu mẫu, văn bản hành chính cần thiết để phục vụ tốt cho công việc hành chính cũng như xây dựng các điều khoản hợp đống chặt chẽ trong dân sự và thương mại.
Hiển thị 1-10 trên 22934 kết quả
 • Tài liệu Các mẫu văn bản liên quan đến quá trình kiểm tra công tác đấu thầu là văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BKH ngày 04 tháng 01 năm 2011. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   annguyentruong 26-03-2015 0 0   Download

 • Mẫu Sổ tay lấy mẫu bệnh phẩm là một tài liệu quan trọng nhằm cung cấp các thông tin liên quan tới các yêu cầu lấy mẫu bệnh phẩm để đảm bảo mẫu bệnh phẩm đạt yêu cầu và kết quả xét nghiệm chính xác, đáng tin cậy. Vậy nội dung của sổ tay lấy mẫu bệnh phẩm như thế nào mời các bạn tham khảo tài liệu Sổ tay lấy mẫu bệnh phẩm sau đây.

   vodanhktyhp 25-03-2015 0 0   Download

 • Mẫu Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2013 - 2014 giúp các bạn biết cách biên soạn một bản kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học theo đúng tiêu chuẩn và hợp lý. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   quangdungkien888 08-03-2015 0 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo Mẫu Báo cáo Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2013 - 2014 sau đây để biết được nội dung và cách trình bày của một bản báo cáo Tuần sinh hoạt trong trường học. Tài liệu phục vụ cho các thầy cô giáo và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   quangdungkien888 08-03-2015 0 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo Mẫu Báo cáo Công tác phòng chống ma túy trong nhà trường học kì I năm học 2013 - 2014 sau đây để biết cách soạn thảo một bản báo cáo nói chung và báo cáo về công tác phòng chống ma túy trong trường học nói riêng.

   quangdungkien888 08-03-2015 0 0   Download

 • Mẫu Báo cáo tổng kết về phòng chống các tệ nạn xã hội trong học kì I năm học 2013 - 2014 gồm có 5 phần trình bày về đặc điểm nhà trường; công tác xây dựng kế hoạch; mục tiêu; các biện pháp thực hiện; kết quả thực hiện kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội. Mời các bạn tham khảo.

   quangdungkien888 08-03-2015 0 0   Download

 • Mẫu Báo cáo Công tác kiểm tra nội bộ trường học học kì I năm học 2013 - 2014 giúp các bạn biết được cấu trúc, nội dung của một bản báo cáo nói chung và báo cáo Công tác kiểm tra nội bộ trường học học kì I năm học 2013 - 2014 nói riêng. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nôi dung chi tiết.

   quangdungkien888 08-03-2015 0 0   Download

 • Mẫu Báo cáo tự đánh giá giới thiệu tới các bạn về cách biên soạn một bản tự đánh giá của giáo viên dựa trên các tiêu chí như tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học;... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   quangdungkien888 08-03-2015 0 0   Download

 • Dưới đây là Mẫu Phiếu đăng ký (cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời). Tài liệu giúp cho các bạn biết cách soạn thảo một văn bản hành chính về việc xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời theo đúng yêu cầu chung.

   ben1102 07-03-2015 0 0   Download

 • Trong các trường Đại học để được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp bạn cần có một lá đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Vậy cách soạn thảo đơn này như thế nào? Cách trình bày ra sao? Có những nội dung nào? Mời các bạn tham khảo Mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sau đây.

   ben1102 07-03-2015 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản