Thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản

Ngày nay Văn bản và Biểu mẫu là những yếu tố cần thiết trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác hành chính. Làm thế nào để soạn thảo văn bản đúng yêu cần các cấp cơ quan, đoàn thể, ngành và nhà nước về các quy định và thủ tục pháp lý là sự băn khoăn của mọi người. Tổng hợp tất cả các quy định, quy chế về thủ tục hành chính nhà nước, các loại biểu mẫu, mẫu đơn, các mẫu hợp đồng kinh tế & thương mại, các mẫu đơn dân sự và thương mại, các hướng dẫn soạn thảo văn bản, dịch văn bản, .... phổ biến và thông dụng nhất hiện nay. Hãy cùng tham khảo biểu mẫu, văn bản hành chính cần thiết để phục vụ tốt cho công việc hành chính cũng như xây dựng các điều khoản hợp đống chặt chẽ trong dân sự và thương mại.
Hiển thị 1-10 trên 23569 kết quả
 • Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT dành cho viên chức các đơn vị trường. Phiếu đánh giá gồm có các nội dung chính như: Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức; tự đánh giá, phân loại của viên chức;...

   nguyendinhtuht 26-05-2016 5 0   Download

 • Thông báo số: 17/TB-HVCB về việc chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học năm 2016 với mục đích nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm cơ bản trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác dân vận, m...

   bienbuondiuem 24-05-2016 1 0   Download

 • Công văn số: 1063-63/BTG về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) đến các ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan khối tuyên truyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

   bienbuondiuem 24-05-2016 3 0   Download

 • Thông báo số: 167/TB-ĐTCB kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC.K13B2-Quân sự; căn cứ Quyết định số 84/QĐ-ĐTCB ngày 02/3/2015 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội về việc mở lớp Trung cấp LLCT-HC.K13B2-Quân sự;...

   bienbuondiuem 24-05-2016 4 0   Download

 • Kế hoạch số: 69/KH-TCT về việc thi tốt nghiệp và viết tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 47; căn cứ chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG, ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;...

   bienbuondiuem 24-05-2016 3 0   Download

 • Hướng dẫn số: 02/HD-HVCT-HCQG các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường Bộ, ngành tổ chức thi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   bienbuondiuem 24-05-2016 7 1   Download

 • Biên bản về việc vi phạm kỷ luật của trường đại học Luật TP.HCM sẽ giới thiệu tới các bạn những thông tin cụ thể nhất để có thể trình bày được một mẫu đơn chính xác nhất. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   tuthan90 16-05-2016 6 2   Download

 • Xin giới thiệu tới các bạn "Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 03: Biên bản họp đơn vị" của trường ĐH Luật TP.HCM về biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   tuthan90 16-05-2016 7 1   Download

 • Đến với "Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 11: Bản tường trình của NLĐ" các bạn sẽ được tìm hiểu về bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra. Hy vọng tài liệu là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn trong quá trình thực hiện một mẫu đơn tường trình.

   tuthan90 16-05-2016 7 4   Download

 • Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 14: Biên bản họp HDKL NLĐ của trường ĐH Luật TP.HCM sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cụ thể và chính xác về một một mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   tuthan90 16-05-2016 4 0   Download

Đồng bộ tài khoản