Thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản

Ngày nay Văn bản và Biểu mẫu là những yếu tố cần thiết trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác hành chính. Làm thế nào để soạn thảo văn bản đúng yêu cần các cấp cơ quan, đoàn thể, ngành và nhà nước về các quy định và thủ tục pháp lý là sự băn khoăn của mọi người. Tổng hợp tất cả các quy định, quy chế về thủ tục hành chính nhà nước, các loại biểu mẫu, mẫu đơn, các mẫu hợp đồng kinh tế & thương mại, các mẫu đơn dân sự và thương mại, các hướng dẫn soạn thảo văn bản, dịch văn bản, .... phổ biến và thông dụng nhất hiện nay. Hãy cùng tham khảo biểu mẫu, văn bản hành chính cần thiết để phục vụ tốt cho công việc hành chính cũng như xây dựng các điều khoản hợp đống chặt chẽ trong dân sự và thương mại.
Hiển thị 1-10 trên 23190 kết quả
 • Trước khi chuyển công tác, bạn phải làm biên bản bàn giao công việc, để người mới, để các bộ phận có thể nắm bắt được công việc, tránh gặp những khó khăn trong quá trình làm việc. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn những mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác dưới đây.

   vividinh 25-05-2015 0 0   Download

 • Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ. Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng

   

   cobetocnau09 25-05-2015 2 1   Download

 • Mẫu tờ trình, Mẫu tờ trình về việc sửa chữa, Mẫu tờ trình mua sắm thiết bị, Tờ trình về việc sửa chữa, Tờ trình mua sắm thiết bị, Hướng dẫn viết tờ trình mua sắm thiết bị

   cobetocnau09 25-05-2015 3 2   Download

 •  [1] Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản.

  [1] Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

  [1] Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

   123_hongphuong 23-05-2015 1 0   Download

 • Hôm nay, ngày...../...../20....., tại...........................chúng tôi gồm: Người bàn giao:................................Bộ phận/Cấp bậc :...........................MSNV/Đơn vị ….. Người nhận bàn giao:..........................Bộ phận/Cấp bậc:..........MSNV/Đơn vị................................ Lýdo bàn giao……………………………………………………………………………………..

   cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Căn cứ vào Hợp đồng bán xe số …………................................... Chúng tôi gồm: Bên giao:……………………………………… Đại diện bên giao: ............................................. Giao xe tại địa điểm: ......................................... Ngày giao xe: ..................................................... Bên nhận:……………………………..……... Đại diện bên nhận:.....................................

   cnttcuctran 23-05-2015 6 1   Download

 • Chúng tôi gồm: 1. BÊN GIAO: CTY …………………………………………… Ông/Bà ………………………… Chức vụ: …………………………… 2. BÊN NHẬN: ………………………………………………… Ông/bà………………………….. Chức vụ: ……………………………. Ông/bà …………………………. Chức vụ: ……………………………. 3. ĐẠI DIỆN:

   cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Căn cứ Quyết định số: ngày ....tháng ....năm .........của về việc bàn giao TSCĐ Ban giao nhận TSCĐ gồm: - Ông/Bà Chức vụ Đại diện bên giao - Ông/Bà Chức vụ Đại diện bên nhận - Ông/Bà Chức vụ Đại diện Địa điểm giao nhận TSCĐ: .......................................................................................... Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

   cnttcuctran 23-05-2015 7 0   Download

 • Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại , Chúng tôi gồm: BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà: Số chứng minh thư: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà): Số chứng minh thư: Ngày cấp: Nơi cấp:

   cnttcuctran 23-05-2015 3 0   Download

 • Khi muốn chuyển công tác hoặc chấm dứt công việc mình đang làm, các bạn cần có một biên bản bàn giao công việc cụ thể lại cho các bộ phận liên quan.

   cnttcuctran 23-05-2015 4 0   Download

Đồng bộ tài khoản