Biến ngẫu nhiên

Xem 1-20 trên 694 kết quả Biến ngẫu nhiên
 • Mục tiêu cơ bản của chương 2 Biến ngẫu nhiên nằm trong bài giảng xác suất thống kê nhằm trình bày về biến ngẫu nhiên, hàm phân phối, biến ngẫu nhiên rời rạc, biến ngẫu nhiên liên tục, kỳ vọng, phương sai, mod cuối bài giảng có bài tập nhằm giúp học viên ôn tập và củng cố kiến thức.

  pdf30p small_12 11-06-2014 365 102   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên học môn xác suất thống kê, trong tài liệu này các bạn sẽ được tiếp xúc với các công thức cơ bản của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn tham khảo!

  pdf34p lululuc1994 16-01-2014 120 41   Download

 • Luận án Tiến sĩ Toán học, chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học với đề tài "Các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên" do Nguyễn Văn Huấn thực hiện nhằm mục đích thiết lập các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach cho các trường hợp: có hoặc không có điều kiện về cấu trúc của mảng các biến ngẫu nhiên và có hoặc không có điều kiệ...

  pdf91p talata_11 14-04-2015 83 33   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Biến ngẫu nhiên và luật phân phối trình bày các vấn đề về đầu biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên rời rạc và luật phân phối, biến ngẫu nhiên liên tục và luật phân phối. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf15p hoa_loaken91 30-05-2014 124 30   Download

 • Nội dung trình bày chương 3 Các biến ngẫu nhiên đặc biệt nằm trong bài giảng xác suất thống kê nêu biến ngẫu nhiên nhị thức, biến ngẫu nhiên Poisson, biến ngẫu nhiên siêu bội và biến ngẫu nhiên chuẩn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu sâu hơn về biến ngẫu nhiên đặc biệt.

  pdf27p small_12 11-06-2014 75 25   Download

 • Tài liệu "Toán học lớp 11: Biến ngẫu nhiên rời rạc - Thầy Đặng Việt Hùng" cung cấp 1 số bài tập ví dụ về bài toán biến ngẫu nhiên rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau để ôn tập và bổ sung kiến thức đạt hiệu quả.

  pdf1p tailieumiada 10-11-2014 100 24   Download

 • Sau khi kết thúc chương Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, người học có thể: nắm được ý nghĩa và cách tính xác suất của một sự vật hiện tượng, phân biệt được biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc.

  pdf33p five_12 18-03-2014 55 17   Download

 • Bài giảng Xác suất & thống kê đại học Chương 2: Biến ngẫu nhiên trình bày về biến ngẫu nhiên và hàm mật độ, hàm phân phối xác suất và tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên...bài giảng trình bày súc tích, khoa học giúp học viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf94p slow_12 25-06-2014 77 15   Download

 • Ở chương trước chúng ta quan tâm đến xác suất của biến ngẫu nhiên riêng rẽ. Nhưng trong thực tế nhiều khi ta phải xét đồng thời nhiều biến khác nhau có quan hệ tương hỗ,

  pdf7p bk224k57 18-12-2013 41 13   Download

 • Biến ngẫu nhiên là một thuật ngữ được dùng trong toán học và thống kê. Trong một phép thử ngẫu nhiên (random experiment), đầu ra (outcome) của nó có thể là giá trị số hoặc không phải.

  pdf14p bk224k57 18-12-2013 59 10   Download

 •  Mục đích nghiên cứu của luận án là thiết lập các định lý giới hạn dạng luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach cho các trường hợp: có hoặc không có điều kiện về cấu trúc của mảng các biến ngẫu nhiên và có hoặc không có điều kiện hình học của không gian Banach.

  pdf25p uocvongxua01 09-05-2015 26 5   Download

 • Định nghĩa : Hàm số với giá trị thực X xác định trên KGSKSC Ω X : Ω →R được gọi là biến ngẫu nhiên nếu tập hợp {ω ∈ Ω : X (ω ) = k , k ∈ R} là sự kiện. Biến ngẫu nhiên rời rạc : khi tập hợp các giá trị của X có hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các phân tử. Biến ngẫu nhiên liên tục : khi tập hợp các giá trị của X là một khoảng trên trục số ( X có vô hạn không đếm được) ....

  pdf19p heocon_0490 05-12-2012 66 4   Download

 • Biến ngẫu nhiên là đại lượng lấy giá trị thực tùy thuộc vào kết quả ngẫu nhiên của phép thử... Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Biến ngẫu nhiên - Phân phối chuẩn". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf12p hera_01 20-04-2016 10 4   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'biến ngẫu nhiên', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p nuber_12 27-08-2013 47 3   Download

 • Nội dung chương 2 trình bày về biến ngẫu nhiên một chiều như định nghĩa, phân loại, phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  ppt128p lalala09 22-01-2016 14 2   Download

 • Luận văn "Luật yếu số lớn cho mảng các biến ngẫu nhiên với điều kiện khả tích đều" trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản về tính độc lập của các biến ngẫu nhiên, luật số lớn và các định lý giới hạn, luật yếu số lớn cho mảng các biến ngẫu nhiên với điều kiện khả tích đều,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf30p bao-loi 10-03-2016 20 2   Download

 • Mục đích của luận án là thiết lập định lý ergodic Birkhoff dạng nhiều chiều, thiết lập luật số lớn đối với mảng hai chỉ số và mảng tam giác các biến ngẫu nhiên đa trị nhận giá trị trên không gian các tập con đóng của không gian Banach thực, khả ly với các giả thiết khác nhau.

  pdf27p change00 04-05-2016 15 2   Download

 • Định lý giới hạn trung tâm giữ một vai trò quan trọng trong lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu về định lý này chủ yếu tập trung vào dãy những biến ngẫu nhiên độc lập, còn trong trường hợp những biến ngẫu nhiên phụ thuộc kết quả nghiên cứu vẫn chưa được nhiều. Tuy nhiên, điều kiện độc lập của dãy các biến ngẫu nhiên không phải lúc nào cũng thỏa mãn và dễ thỏa mãn.

  pdf6p sunshine_9 24-07-2013 25 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Một vài ứng dụng mô hình biến ngẫu nhiên phức hợp trong các nghiên cứu thủy lợi" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về bài toán ước lượng tham số cho biến ngẫu nhiên phức hợp, bài toán kiểm định giả thuyết cho biến ngẫu nhiên phức hợp,...

  pdf4p bethuy1990 20-11-2015 13 1   Download

 • Bài giảng Biến ngẫu nhiên của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về định nghĩa biến ngẫu nhiên; phân loại biến ngẫu nhiên; phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf29p phamvanphat1891995 04-03-2016 12 1   Download

Đồng bộ tài khoản