intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

9 VĂN BẢN VỀ HỒ SƠ, MẪU BIỂU KIỂM TOÁN

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

1.594
lượt xem
294
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

9 VĂN BẢN VỀ HỒ SƠ, MẪU BIỂU KIỂM TOÁN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

heo đó, có 39 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán mới được ban hành như: Báo cáo kiểm toán dự án; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm; Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Nhật ký làm việc của Kiểm toán viên… Trong số 39 mẫu biểu đó có 08 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán Ngân sách Nhà nước; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu; 03 mẫu biểu dùng trong kiểm toán doanh nghiệp; 03 mẫu biểu dùng trong kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính Đảng và 16 biểu mẫu dùng cho hồ sơ chung.

Lưu

Tài liệu trong BST: 9 VĂN BẢN VỀ HỒ SƠ, MẪU BIỂU KIỂM TOÁN

 1. Quyết định số 3711/QĐ-BNV(CT4)

  pdf 6p 169 20

  Quyết định số 3711/QĐ-BNV(CT4) về việc ban hành bộ mẫu biểu, phiếu điều tra khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I (2003 – 2005) và kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra trong cả nước do Bộ Nội vụ ban hành

 2. Quyết định số 08/1999/TT-KTTW

  pdf 57p 160 20

  Quyết định số 08/1999/TT-KTTW về việc ban hành hệ thống biểu mẫu kiểm kê, hướng dẫn biểu mẫu kiểm kê, hệ thống các bảng mã áp dụng cho đợt tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước vào thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2000 do Ban Kiểm Kê Trung ương ban hành

 3. Quyết định số 544-TC/QĐ/CĐKT

  pdf 12p 128 8

  Quyết định số 544-TC/QĐ/CĐKT về chế độ thống nhất phát hành và quản lý các loại biểu mẫu chứng từ thu, chi ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 4. Quyết định số 150-TCTK/VT

  pdf 2p 101 4

  Quyết định số 150-TCTK/VT về việc ban hành bổ sung biểu mẫu báo cáo thống kê vật tư do Tổng cục thống kê ban hành

 5. Quyết định số 86/QĐ-BNV

  pdf 3p 145 9

  Quyết định số 86/QĐ-BNV về việc ban hành các biểu mẫu, sổ sách theo dõi quản lý người bị kết án tù do Bộ Nội vụ ban hành

 6. Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN

  pdf 4p 109 8

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-KTNN NGÀY 26/06/2007 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 7. Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN

  pdf 4p 106 9

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

 8. Quyết định số 719/QĐ-KTNN

  pdf 12p 71 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG, HỒ SƠ, MẪU BIỂU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CUỘC KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2