intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ văn bản luật quy hoạch đô thị năm 2012

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.612
lượt xem
201
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Bộ văn bản luật quy hoạch đô thị năm 2012
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ văn bản luật quy hoạch đô thị năm 2012

 1. Quyết định số 5875/QĐ-UBND

  pdf 42p 256 38

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THANH TOÁN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012

 2. Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 115 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 3. Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

  pdf 7p 59 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ, ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

 4. Chỉ thị số 24/2012/CT-UBND

  pdf 4p 126 3

  CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 5. Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND

  pdf 2p 51 2

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỬ 5 (Từ ngày 10/7/2012 đến ngày 13/7/2012)

 6. Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND

  pdf 22p 54 3

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2