intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình bài giảng hay nhất về thẩm định giá bất động sản

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | 15 tài liệu

1.133
lượt xem
35
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Giáo trình bài giảng hay nhất về thẩm định giá bất động sản
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường. Bộ sưu tập sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức hữu ích nhất về thẩm định giá bất động sản.

Lưu

Tài liệu trong BST: Giáo trình bài giảng hay nhất về thẩm định giá bất động sản

 1. Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư xây dựng - bất động sản

  pdf 10p 247 56

  Nội dung bài giảng "Thẩm định dự án đầu tư xây dựng - bất động sản" của Lưu Trường Văn trình bày về việc xin phép đầu tư, trình duyệt dự án đầu tư, nội dung thẩm định dự án đầu tư và thẩm định dự án vốn tư nhân trong vấn đề thẩm định dự án đầu tư xây dựng - bất động sản.

 2. Bài giảng:Thẩm định đầu tư dự án xây dựng, bất động sản - 2 - Lưu Trường Văn

  pdf 10p 123 31

  Từ kết quả thu thập dữ liệu khảo sát về thị trường địa ốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án chung cư lan cận ( xem bang 2 ) chỉ đe cập đến lân đề đen cầu về nhà ở chung cư mà thôi, nó không phải la lượng cau là lương cầu vì vậy dư liệu nói trên không dữ noi trên khẳng định mọi căn hộ chung cư được xây dựng lúc này đều có thể bán hết....

 3. Bài giảng:Thẩm định đầu tư dự án xây dựng, bất động sản -3 - Lưu Trường Văn

  pdf 10p 141 32

  Thẩm tra dự án bất động sản vốn tư nhân: 1 Phân tích thị trường; 2. Thẩm tra kỹ thuật Phân ; 3. Phân tích tài chánh; 4. Đánh giá rủi ro. Những nội dung chính khi thẩm định dự án BĐS với nguồn vốn tư nhân...

 4. Bài giảng:Thẩm định đầu tư dự án xây dựng, bất động sản - 4 - Lưu Trường Văn

  pdf 10p 140 24

  Từ kết quả thu thập dữ liệu khảo sát về thị trường địa ốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án chung cư lan cận ( xem bang 2 ) chỉ đe cập đến lân đề đen cầu về nhà ở chung cư mà thôi, nó không phải là lượng cầu là lương cầu vì vậy dư liệu nói trên không khẳng định mọi căn hộ chung cư được xây dựng lúc này đều có thể bán hết....

 5. Bài giảng:Thẩm định đầu tư dự án xây dựng, bất động sản - 5 - Lưu Trường Văn

  pdf 9p 113 19

  Trả lời các câu hỏi sau: Thị trường có nhu cầu hay không?; Sản phẩm của dự án là gì?; Phân khúc nào trong thị trường?; Đối tương nào sẽ mua căn hộ chung cư (thu nhập trung bình/khá/cao), ...

 6. Các phương pháp để định giá bất động sản

  pdf 35p 213 49

  Phương pháp so sánh trực tiếp Việc định giá đất theo phương pháp so sánh trực tiếp phải tiến hành các bước sau đây: Bước 1: Khảo sát và thu thập thông tin - Xác định địa điểm của thửa đất, khu đất trống (đất chưa được đầu tư xây dựng các công trình trên đất) so sánh được với thửa đất, khu đất cần định giá để thu thập thông tin.

 7. Các cách thẩm định giá bất động sản

  pdf 12p 187 37

  Phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp thẩm định đơn giản nhất và trực tiếp nhất. Phương pháp này nhằm xác định giá trị của một bất động sản thông qua những giao dịch những bất động sản tương tự.

 8. Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức định giá bất động sản - Phần kiến thức định giá

  pdf 104p 746 393

  "Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức định giá bất động sản - Phần kiến thức định giá" sẽ giới thiệu đến bạn 3 chuyên đề. Chuyên đề 1 giới thiệu Tổng quan dịch vụ định giá BĐS. Chuyên đề 2 nói về Quy trình định giá và các phương pháp định giá. Chuyên đề 3 trình bày Định giá bất động sản. Cùng tham khảo nhé.

 9. Bài giảng: Thẩm định giá căn bản

  pdf 47p 676 184

  Nội dung chính: Chương 1 - Tổng quan về thẩm định giá; Chương 2 - Cơ sở giá trị của thẩm định giá; Chương 3 - Các nguyên tắc thẩm định giá; Chương 4 - Các cách tiếp cận và các phương pháp thẩm định giá; Chương 5 - Quy trình thẩm định giá; Chương 6 - Báo cáo thẩn định giá

 10. Tài liệu:Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

  pdf 26p 1142 294

  01. Mục đích của tiêu chuẩn này là quy định nội dung về giá trị thị trường của tài sản và vận dụng giá trị thị trường khi tiến hành thẩm định giá tài sản. 02. Phạm vi áp dụng: Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá và thẩm định viên về giá (sau đây gọi là thẩm định viên) phải tuân thủ những quy định tại tiêu chuẩn này...

 11. Các chỉ số Đầu tư và Thẩm định giá Bất động sản tại Việt Nam 11/2008

  pdf 135p 393 189

  Để hiểu rõ hơn về các phương pháp thẩm định giá; Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các chỉ số thị trường khác nhau; Đưa ra các định hướng về việc lựa chọn các chỉ số; Sự cần thiết của tính minh bạch trong thị trường, và áp dụng quy tắc “Duty of Care” (Trách nhiệm về mặt chuyên môn đối với khách hàng)

 12. Chương 5: Các phương pháp thẩm định giá bất động sản

  pdf 9p 522 122

  Cố định về vị trí: giá trị của BĐS gắn liền với từng vị trí cụ thể. - Tính bền vững: BĐS đặc biệt là đất đai có tính bền vững cao, do đó: + Khi ĐTXD phải tính dự tính tuổi thọ kinh tế để tránh đầu tư lãng phí hoặc phải đầu tư nhiều lần. + Cần xem xét tuổi thọ kinh tế và tuổi thọ vật

 13. Bài giảng: Quy trình thẩm định giá BĐS - Th.S. Nguyễn Văn Truyền

  ppt 47p 594 362

  Quy trình định giá là một kế hoạch hành động có trật tự và logic, được bố cục phù hợp với các quy tắc cơ bản, nó giúp cho thẩm định viên về giá đưa ra một kết luận vững chắc hoặc sự ước tính giá trị của tài sản có cơ sở và có thể tin cậy được. Áp dụng để (mục đích): Phát triển ý tưởng để đi đến kết luận về ...

 14. Bài giảng: Quy trình thẩm định giá bất động sản - Nguyễn Duy Thiện

  pdf 38p 1534 758

  Nội dung của bài giảng trình bày về bản chất và đặc trưng của hoạt động thẩm định giá trị tài sản, quy trình định giá bất động sản, sự cần thiết ban hành quy trình thẩm định giá, quy trình thẩm định giá trị bất động sản Hoa Kỳ, phân tích sử dụng bất động sản tốt nhất và tối ưu, tiêu chí phân tích việc sử dụng bất động sản, nội dung của quy trình thẩm định giá và xây dựng kế hoạch thẩm định giá.

 15. Lập hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản

  pdf 12p 368 25

  Khái niệm Hồ sơ định giá: là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá tài sản do người định giá lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình thực hiện định giá. Tài liệu trong hồ sơ định giá được thể hiện trên giấy, phim ảnh hay những vật mang tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2