intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kinh tế vùng với những tài liệu hay có nhiều kinh nghiệm

Chia sẻ: Nguyễn Thị An | Ngày: | 9 tài liệu

1.025
lượt xem
28
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Kinh tế vùng với những tài liệu hay có nhiều kinh nghiệm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế vùng là một lãnh thổ có vị trí địa lý, ranh giới hành chính rõ rệt, trong đó chứa đựng những mối quan hệ qua lại được đo bằng khối lượng hàng hóa thường xuyên sản xuất ra ở nơi đó và những mối quan hệ kinh tế-xã hội khác. Kinh tế vùng được đặc trưng bởi chuyên môn hóa và phát triển tổng hợp vùng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Kinh tế vùng với những tài liệu hay có nhiều kinh nghiệm

 1. Giáo trình phân vùng kinh tế - ĐH Thái Nguyên

  doc 156p 778 216

  Phân vùng kinh tế là một trong những môn học đại cương, là nền tảng kiến thức cho sinh viên học các môn kinh tế đâù tư, kinh tế quôć tê,́ đặc biệt đối với sinh viên chuyên ngành.

 2. QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN THẠNH TRỊ ĐẾN NĂM

  pdf 88p 288 64

  Hội nhập kinh tế, toàn cầu hóa kinh tế thế giới dẫn đến dịch chuyển các nguồn lực phát triên kinh tế như: Vốn, lao động, khoa học công nghệ, chuyên môn hóa lao động và liên kết kinh tế vùng, khu vực và thế giới Thạnh Trị có những tác động cụ thế sau: Phát triển kinh tế nông nghiệp đáp ứng thị trường thế giới.

 3. Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam

  pdf 166p 266 107

  Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng hợp để tiếp thu các môn học khác dễ dàng hơn; Giúp sinh viên lý luận cơ bản về sự phân bố lực lượng sản xuất và tổ chức lãnh thổ kinh tế Việt Nam.

 4. Bài giảng Kinh tế vùng

  ppt 80p 426 80

  Vùng là một bộ phận thuộc cấp phân vị cao của lãnh thổ quốc gia. Mỗi vùng có những đặc điểm riêng về TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI làm cho mỗi vùng có thể phân biệt được với các vùng khác.

 5. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

  pdf 29p 152 7

  Nền kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đang từng bước chuyển biến tích cực, có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật tăng lên đáng kể, những tỉnh trong vùng đều thuộc vào loại có tiềm năng về kinh tế và lao động.

 6. Vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ

  pdf 42p 150 17

  Thực tiễn những năm qua cho thấy, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là vùng lãnh thổ phát triển năng động nhất cả nước, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới.

 7. Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

  pdf 34p 125 13

  Kinh tế phát triển liên tục với nhịp độ tương đối cao và có sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia, có ảnh hưởng thúc đẩy các vùng lân cận phát triển. Tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 1996 - 2000 khoảng 8,5%,

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2