intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 17 tài liệu

1.814
lượt xem
347
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định, chỉ thị, thông tư văn bản về công tác hộ trợ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của thủ tướng chính phủ và các ban ngành có liên quan.

Lưu

Tài liệu trong BST: Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm

 1. Quyết định số 5978/QĐ-UBND

  pdf 3p 88 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 2. Quyết định số 1986/QĐ-TTg

  pdf 2p 37 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TAI XANH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 3. Quyết định số 632/QĐ-BNN-TY

  pdf 3p 67 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ VÀ THANH TOÁN BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG NĂM 2010 ĐÃ CẤP CHO TỈNH PHÚ YÊN ĐỂ TIÊM PHÒNG, CHỐNG DỊCH CHO ĐÀN GIA SÚC CÁC HUYỆN BỊ DỊCH NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 4. Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND

  pdf 9p 55 1

  CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 5. Chỉ thị số 365/CT-TTg

  pdf 5p 74 4

  CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM

 6. Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND

  pdf 12p 72 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG CHĂN NUÔI, PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THUỶ SẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 7. Chỉ thị số 12/2002/CT-UB

  pdf 2p 73 2

  Chỉ thị số 12/2002/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

 8. Chỉ thị số 1141/CT-BNN-TY

  pdf 2p 96 3

  Chỉ thị số 1141/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, để phòng dịch “cúm lợn” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 9. Quyết định số 719/QĐ-TTg

  pdf 5p 184 17

  Quyết định số 719/QĐ-TTg về việc chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 10. QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND

  pdf 9p 70 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ DỊCH BỆNH NGUY HIỂM CỦA GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ặ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2