Trọn bộ bài giảng Kiểm soát quản lý hay nhất

Chia sẻ: Nguyen Thi Binh | Ngày: | 7 tài liệu

0
1.077
lượt xem
96
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ bài giảng Kiểm soát quản lý hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập gồm các bái giảng môn kiểm soát quản lý sẽ là những tài liệu tham khảo giúp các cạn sinh viên nắm rõ kiến thức về kiểm soát các hành vi của các thành viên trong tổ chức, xác lập cơ cấu tổ chức, trình tự các hoạt động trong quá trình kiểm soát quản lý của các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Kiểm soát quản lý hay nhất

 1. Kiểm soát quản lý - Chương 1

  pdf 7p 474 98

  Chương 1: Bản chất của hệ thống kiểm soát quản lý - Kiểm tra, kiểm soát là quá trình đo lường, đánh giá và tác động lên đối tượng kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo đảm mục tiêu, kế hoạch của tổ chức được thực hiện một cách có hiệu quả • Các yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát: đối tượng kiểm soát

 2. Kiểm soát quản lý - Chương 2

  pdf 88p 227 57

  Chương 2. Hành vi trong tổ chức - • I. Mục đích của tổ chức (doanh nghiệp) • II. Thống nhất các mục đích trong tổ chức và các nhân tố ảnh hưởng • III. Hệ thống kiểm soát chính thức • IV. Các mô hình tổ chức doanh nghiệp

 3. Kiểm soát quản lý - Chương 3

  pdf 15p 157 38

  Chương 3. Trung tâm trách nhiệm - Trung tâm trách nhiệm là một đơn vị trong doanh nghiệp được điều hành bởi một nhà quản lý và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp đó. • Một doanh nghiệp có nhiều trung tâm trách nhiệm. Mô hình 1: không là một thực thể pháp nhân, mô hình 2: là một thực thể pháp nhân

 4. Kiểm soát quản lý - Chương 4

  pdf 14p 150 41

  Chương 4. Tính giá chuyển giao - Mục đích của tính giá chuyển giao: • tính giá chuyển giao là một nghiệp vụ tất yếu xảy ra khi có sự chuyển giao hàng hoá dịch vụ giữa các đơn vị thành viên trong một TCty hay một tập đoàn kinh tế. • Việc tính giá chuyển giao cung cấp thông tin cần thiết...

 5. Kiểm soát quản lý - Chương 5

  pdf 13p 127 35

  Chương 5. Lập kế hoạch thực hiện chiến lược trong KSQL - • I. Bản chất của lập kế hoạch trong KSQL • II. Phân tích chương trình dự án SXKD mới • III. Phân tích đánh giá các chương trình, dự án SXKD đang thực hiện • IV. Quá trình lập kế hoạch có ảnh hưởng đến KSQL

 6. Kiểm soát quản lý - Chương 6

  pdf 23p 127 28

  Chương 6. Lập dự toán hoạt động - • I. Khái quát về dự toán hoạt động với KSQL • II. Quy trình lập dự toán hoạt động với KSQL • III. Các khía cạnh hành vi trong lập dự toán hoạt động và các kỹ thuật định lượng có ảnh hưởng đến KSQL

 7. Kiểm soát quản lý - Chương 7

  pdf 9p 122 29

  Chương 7. Phân tích báo cáo hoạt động trong KSQL - • I. Tính toán chênh lệch (biến động) giữa thực tế hoạt động và kế hoạch (dự toán) • II. Các cách tiếp cận trong phân tích báo cáo hoạt động • III. Xác định nguyên nhân và báo cáo chênh lệch • IV. Hạn chế của phân tích chênh lệch trong Báo cáo hoạt động

Đồng bộ tài khoản