intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập văn bản pháp luật về trường mầm non

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.401
lượt xem
118
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển tập văn bản pháp luật về trường mầm non
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế này quy định tổ chức, hoạt động của trường mầm non dân lập bao gồm: thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ, giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập dân lập; Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động; Tài chính, tài sản; Giáo viên, nhân viên và trẻ em; Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng xử lý vi phạm. 2. Quy chế này áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình dân lập; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non dân lập.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập văn bản pháp luật về trường mầm non

 1. Quyết định số 402/2012/QĐ-UBND

  pdf 22p 84 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 2. Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND

  pdf 4p 51 1

  NGHỊ QUYẾT CHUYỂN ĐỔI TOÀN BỘ TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 3

 3. Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 51 1

  QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TOÀN BỘ TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 4. Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐNDC

  pdf 3p 63 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO GIÁO VIÊN THAM GIA TRỰC BUỔI TRƯA TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP CÓ TỔ CHỨC LỚP BÁN TRÚ HỌC 02 BUỔI/NGÀY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 4

 5. Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT

  pdf 22p 83 3

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON DÂN LẬP

 6. Kế hoạch số 64/KH-SGD&ĐT

  pdf 20p 94 13

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS, THPT, GDTX VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 2012-2013

 7. Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT

  pdf 4p 112 10

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2012-2013 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2