intTypePromotion=1
ADSENSE

TUYỂN TẬP VĂN BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

1.526
lượt xem
288
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

TUYỂN TẬP VĂN BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là những hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: a) Các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ; b) Các hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; c) Các hành vi vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ; d) Các hành vi vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; đ) Các hành vi vi phạm quy định về vận tải đường bộ; e) Các hành vi vi phạm khác liên quan đến giao thông đường bộ.

Lưu

Tài liệu trong BST: TUYỂN TẬP VĂN BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG

 1. Nghị định của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

  doc 5p 545 27

  Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt.

 2. Thông tư 18/2005/TT-BCA(C11) của Bộ Công an

  doc 14p 267 20

  Thông tư 18/2005/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

 3. Nghị định 152/2005/NĐ-CP của Chính phủ qui định

  doc 39p 427 29

  Nghị định 152/2005/NĐ-CP của Chính phủ qui định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 4. Nghị định 44/2006/NĐ-CP của Chính phủ

  doc 26p 197 12

  Nghị định 44/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

 5. Thông tư 78/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 5p 196 11

  Thông tư 78/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa

 6. Thông tư 89/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 5p 373 32

  Thông tư 89/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa

 7. Thông tư 22/2007/TT-BCA-C11 của Bộ Công an

  doc 3p 177 10

  Thông tư 22/2007/TT-BCA-C11 của Bộ Công an về hướng dẫn việc thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người có vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông

 8. Nghị định 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ

  doc 45p 1004 166

  Nghị định 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 9. Nghị định 67/2008/NĐ-CP của Chính phủ

  pdf 2p 325 36

  Nghị định 67/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 10. Thông tư liên tịch 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước

  pdf 5p 238 13

  Thông tư liên tịch 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 11. Quyết định 2036/QĐ-BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải

  doc 0p 114 6

  Quyết định 2036/QĐ-BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải chuyển vụ việc vi phạm hành chính sang Cục thuế Thành phố Hà Nội để xử phạt vi phạm hành chính

 12. Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính tron

  doc 6p 1191 79

  Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

 13. Nghị định số 34/2010/NĐ-CP

  doc 67p 390 131

  Tài liệu tham khảo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2