intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn luật về quy chế phối hợp quản lý

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.075
lượt xem
172
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Văn luật về quy chế phối hợp quản lý
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế này quy định sự phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị các cấp chính quyền địa phương có liên quan trong công tác quản lý các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp đúng quy định pháp luật.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn luật về quy chế phối hợp quản lý

 1. Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 45 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2012/QĐ-UBND NGÀY 07/3/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

 2. Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 43 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN THAM GIA CỔNG THÔNG TIN ĐỐI THOẠI “DOANH NGHIỆP - CHÍNH QUYỀN” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

 3. Quyết định số 2581/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 41 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 4. Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND

  pdf 11p 53 0

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VỚI CÁC SỞ, NGÀNH CHỨC NĂNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG LIÊN QUAN TRONG THỰC THI NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI DOANH NGHIỆP, NHÀ THẦU THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 5. Quyết định số 193/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 44 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH SAU ĐĂNG KÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 6. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND

  pdf 18p 57 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2