intTypePromotion=3

6 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Giải tích 12 năm 2017 - THPT Trường Chinh

Chia sẻ: Nguyễn Văn AA | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
99
lượt xem
19
download

6 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Giải tích 12 năm 2017 - THPT Trường Chinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu 6 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Giải tích 12 năm 2017 của trường THPT Trường Chinh. Tài liệu gồm 2 phần tự luận và 8 câu hỏi trắc nghiệm. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em làm quen dần với phương pháp ra mới. Chúc các em thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 6 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Giải tích 12 năm 2017 - THPT Trường Chinh

 1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ­ GIẢI TÍCH 12 NĂM HỌC 2016­2017 Chủ đề hoặc  Mức độ nhận thức  Tổn mạch kiến  1 2 3 4 g thức, kỹ năng điểm A/ PHẦN TỰ LUẬN Biết khảo sát và  Sự   tương   giao  vẽ   đồ   thị   của  của   đồ   thị,  Khảo sát hàm số  hàm   số   bậc   3,  phương   trình  và   bài   toán   liên   hàm   số   trùng  tiếp   tuyến   của  quan đến đồ thị  phương   và   hàm  đường cong nhất biến Số câu: 1 1 Số  điểm       Tỉ  lệ   4,0                40% 2,0            20% 6,0 % B/ PHẦN TRẮC NGHIỆM Tìm   được   các  Điều kiện để  hàm  Sự   đồng   biến,   khoảng ĐB, NB  số ĐB, NB nghịch biến của hàm số Số câu: 1 1 Số  điểm       Tỉ  lệ   0,5                5% 0,5                      5% 1,0 % Các   cách   tìm  Xác   định   được  Cực trị điểm cực trị  của  tham số  để  hàm số  hàm số có cực trị  Số câu: 1 1 Số  điểm       Tỉ  lệ   1,0 0,5                  5% 0,5                  5% % Tìm   GTLN,  Giải   được một số  Giá trị lớn nhất,   GTNN của hàm  bài   toán   đơn   giản  giá trị  nhỏ  nhất   số   trên   một  về GTLN, GTNN của hàm số khoảng, đoạn.  Số câu: 1 1 Số  điểm       Tỉ  lệ   1,0 0,5                5% 0,5                    5% % Tìm   được  Tìm   được   phương  Tiệm cận phương   trình  trình TCĐ, TCN TCĐ, TCN Số câu: 1 1 Số  điểm       Tỉ  lệ   1,0 0,5                5% 0,5                    5% % Tổng 1,5 4,5 2,0 2,0 10,0
 2.          SỞ GD&ĐT NINH THUẬN           KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12  TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                 NĂM HỌC 2016 – 2017               Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) MàĐỀ: GT01M  A/ PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) Bài 1 (4,0 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số   y = − x 3 + 3x 2 + 1 x Bài 2 (2,0 điểm):  Cho hàm số   y =  có đồ  thị  (H). Viết phương trình tiếp tuyến  x−2 với đồ thị (H), biết tiếp tuyến cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A và B sao cho AB   nhỏ nhất. B/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng nhất trong mỗi câu sau: Câu 1: Hàm số  y = x 4 + 2x 2 − 3 đồng biến trên khoảng: A.)   (−1; + ) B.)   (−1;0) C.)   (− ;1) D.)   (0; + ) Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập R: 2x − 1  A.)   y = B.)   y = x 2 + x − 2 x +3 x C.)   y = x 3 − 6x 2 + 12x − 1 D.)   y = 1− x 2 Câu 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   f (x ) = x 4 − 4x 2 + 2  trên đoạn  [ − 1;1]  lần lượt là: A.)  3  và  –1  B.)  2  và  –1 C.)  2  và  1 D.)  2  và  –2  Câu 4: Điểm cực đại của đồ thị hàm số  y = x 3 − 3x 2 − 1 là: A.)   (0; −1) B.)   (0;1) C.)   (0;2) D.)   (2; −5) x 2 − 2x + 1 Câu 5: Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số  y =   2x − 1 là: A.)   y = x − 1  B.)   y = 2x − 1 C.)   y = 2x − 2 D.)   y = x − 2 x+2 Câu 6: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  y =  là: x2 − 1 A.)  x = 0  và   x = 1  B.)  x = 1 và  x = −1 C.)  y = −1  và   y = 0 D.)  y = −1  và   y = 1 2x − 1 Câu 7: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  y =  là:  x +1 A.)  0 B.)  1 C.)  2 D.)  3 1 2 Câu 8: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức  G(x ) = x (30− x )   40 trong đó x (mg) và  x > 0 là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm   nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng:
 3. A.) 10 mg B.) 30 mg C.) 15 mg D.) 20 mg ­­­­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­­­
 4.           SỞ GD&ĐT NINH THUẬN           KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12  TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                 NĂM HỌC 2016 – 2017               Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) MàĐỀ: GT02M  A/ PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) Bài 1 (4,0 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số   y = x 3 + 3x 2 − 2 x Bài 2 (2,0 điểm):  Cho hàm số   y =  có đồ  thị  (H). Viết phương trình tiếp tuyến  x+2 với đồ thị (H), biết tiếp tuyến cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A và B sao cho AB   nhỏ nhất. B/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng nhất trong mỗi câu sau: Câu 1: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   f (x ) = − x 4 + 4x 2 + 1 trên đoạn  [ − 1;1]  lần lượt là: A.)  4  và  1 B.)  4  và  –1 C.)  2  và  –3  D.)  5  và  1 Câu 2: Điểm cực đại của đồ thị hàm số  y = − x 3 + 3x 2 − 2  là: A.)   (0;2) B.)   (2;2) C.)   (0; −2) D.)   (2; −2) Câu 3: Hàm số:  y = x − 3x + 2   đồng biến trên khoảng nào sau đây:        3 2 A.)   (0; 2)                 B.)  (− ; 2)             C.)   (− ;0)    D.)  (0; + )        2x + 1 Câu 4: Cho hàm số  y = . Kết luận nào sau đây đúng? x +1 A.)  Hàm số luôn luôn nghịch biến trên  ᄀ ;      B.)  Hàm số luôn luôn đồng biến trên  ᄀ ; C.)  Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–∞; –1) và (–1; +∞); D.)  Hàm số đồng biến trên các khoảng (–∞; –1) và (–1; +∞).          Câu 5: Hàm số   y = 3x 3 − mx 2 + mx − 3 có 1 cực trị tại điểm  x = −1. Khi đó hàm số đạt cực trị  tại điểm khác là: 1 1 1 1 A.)  x = − B.)  x = C.)  x = − D.)  x =   4 4 3 3 3 Câu 6: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  y =  là: x (x − 1) A.)  y = 1 B.)  x = 1  C.)  x = 0  và   x = 1  D.)  y = 0   và   y = 1 1 2 Câu 7: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức  G(x ) = x (15− x )   40 trong đó x (mg) và  x > 0 là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm   nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng: A.) 15 mg B.) 10 mg C.) 30 mg D.) 20 mg Câu 8: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y = x2 − 1  là: 4 x +1
 5. A.)  y = 1 B.)  y = 1 và  y = −1 C.)  y = −1 D.)  y = 0 ­­­­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­­­
 6.           SỞ GD&ĐT NINH THUẬN           KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12  TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                 NĂM HỌC 2016 – 2017               Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) MàĐỀ: GT01L  A/ PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) Bài 1 (4,0 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số   y = − x 3 + 3x 2 + 1 x Bài 2 (2,0 điểm):  Cho hàm số   y =  có đồ  thị  (H). Viết phương trình tiếp tuyến  x−2 với đồ thị (H), biết tiếp tuyến cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A và B sao cho AB   nhỏ nhất. B/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng nhất trong mỗi câu sau: Câu 1: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   f (x ) = − x 4 + 4x 2 + 1 trên đoạn  [ − 1;1]  lần lượt là: A.)  4  và  1  B.)  5  và  1 C.)  3  và  1 D.)  5  và  –1 Câu 2: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  y = − x 4 + 2x 2 + 1 là: A.)   (1;2) B.)   (0;1) C.)   (−1;2) D.)   (1;0) Câu 3: Hàm số  y = x − 2x + 1 nghịch biến trên khoảng: 4 2 A.)   (−1;1) B.)   (−1;0) C.)   (0;1) D.)   (0; + ) Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập R? x−2 A.)   y = x 3 − 3x + 2   B.)   y =              x +1 x C.)  y = sin(x+1) D.)   y =           x2 + 1 1 2 Câu 5: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức  G(x ) = x (30− x )   40 trong đó x (mg) và  x > 0 là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm   nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng: A.) 20 mg B.) 15 mg C.) 25 mg D.) 30 mg x 2 + 2x − 2 Câu 6: Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số  y =   x−1 là: A.)   y = 2x − 2  B.)   y = 2x + 2 C.)   y = x + 2   D.)   y = x − 1   x+2 Câu 7: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y =  là: x2 − 1 A.)  x = 0     B.)  x = 1 và  x = −1 C.)   y = 0 D.)  y = −1  và   y = 1 2x + 1 Câu 8: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  y =  là:  x −1
 7. A.)  1 B.)  2 C.)  3 D.)  4 ­­­­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­­­
 8.          SỞ GD&ĐT NINH THUẬN           KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12  TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                 NĂM HỌC 2016 – 2017               Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) MàĐỀ: GT02L  A/ PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) Bài 1 (4,0 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số   y = x 3 + 3x 2 − 2 x Bài 2 (2,0 điểm):  Cho hàm số   y =  có đồ  thị  (H). Viết phương trình tiếp tuyến  x+2 với đồ thị (H), biết tiếp tuyến cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A và B sao cho AB   nhỏ nhất. B/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng nhất trong mỗi câu sau: Câu 1: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  y = − x 3 + 3x 2 + 1 là: A.)   (0;2) B.)   (0;1) C.)   (2;5) D.)   (2;0) Câu 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   f (x ) = x 4 − 4x 2 − 2  trên đoạn  [ − 1;1]  lần lượt là: A.)  2  và  –5  B.)  –2  và  –6 C.)  –2  và  –5  D.)  2  và  –2  3x + 2 Câu 3: Hàm số  y =  nghịch biến trên khoảng: x −1 A.)   (−1; + ) B.)   (− ; + ) C.)   (−1;1) D.)   (1; + ) Câu 4: Trong các hàm số  sau, những hàm số  nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác   2x +1 x2 định của nó:   y = (I),       y = 2 x − x 2 (II),       y = (III)          x +1 x −1 A.)  Chỉ ( I )   B.)  ( I ) và ( II )      C.)  Chỉ ( III )               D.)  ( I ) và ( III )       Câu 5: Hàm số  y = x 4 − 2(m + 1)x 2 + m 2  có 3 điểm cực trị khi: A.)  m < 1 B.)  m > −1 C.)  m > 1 D.)  m < −1 3x − 1 Câu 6: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y =  là: x2 + 1 A.)  x = 0     B.)  y = 3 C.)  y = 0    D.)   x = −1 1 2 Câu 7: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức  G(x ) = x (15− x )   40 trong đó x (mg) và  x > 0 là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm   nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng: A.) 15 mg B.) 20 mg C.) 30 mg D.) 10 mg 2x +1 Câu 8: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  y =  là:  x2 − 1 A.)  3 B.)  4
 9. C.)  2 D.)  1 ­­­­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­­­
 10.           SỞ GD&ĐT NINH THUẬN           KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12  TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                 NĂM HỌC 2016 – 2017               Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) MàĐỀ: GT01X  A/ PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) Bài 1 (4,0 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số   y = − x 3 + 3x 2 + 1 x Bài 2 (2,0 điểm):  Cho hàm số   y =  có đồ  thị  (H). Viết phương trình tiếp tuyến  x−2 với đồ thị (H), biết tiếp tuyến cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A và B sao cho AB   nhỏ nhất. B/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng nhất trong mỗi câu sau: Câu 1: Điểm cực đại của đồ thị hàm số  y = x 4 − 2x 2 + 3 là: A.)   (0;1) B.)   (−1;2) C.)   (0;3) D.)   (1;2) Câu 2: Hàm số  y = x − 2mx + m x − 2  đạt cực tiểu tại  x = 1 khi: 3 2 2 A.)  m = −1 B.)  m = −2 C.)  m = 2 D.)  m = 1 Câu 3: Cho hàm số y = –x  + 3x  – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng? 3 2 A.)  Hàm số luôn luôn nghịch biến; B.)  Hàm số luôn luôn đồng biến; C.)  Hàm số đạt cực đại tại x = 1; D.)  Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. 3 Câu 4: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y =  là: x +1 2 A.)  x = 0     B.)  y = 0 C.)   y = 1 D.)  y = 3   2x − 1 Câu 5: Hàm số  y =  đồng biến trên khoảng: x +1 A.)   (− ;1) B.)   (− ; + ) C.)  (− ; −1)   và  (−1; + ) D.)   ᄀ \ { 1} 2x +1 Câu 6: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  y =  là:  x−1 A.)  1 B.)  2 C.)  0 D.)  3 1 2 Câu 7: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức  G(x ) = x (30− x )   40 trong đó x (mg) và  x > 0 là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm   nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng: A.) 20 mg B.) 10 mg C.) 15 mg D.) 30 mg Câu 8: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   f (x ) = x 4 − 6x 2 + 2  trên đoạn  [ − 1;1]  lần lượt là: A.)  2  và  –1 B.)  2  và  –3 C.)  2  và  –7  D.)  2  và  1
 11. ­­­­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­­­
 12.          SỞ GD&ĐT NINH THUẬN           KIỂM TRA CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12  TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                 NĂM HỌC 2016 – 2017               Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) MàĐỀ: GT02X  A/ PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) Bài 1 (4,0 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số   y = x 3 + 3x 2 − 2 x Bài 2 (2,0 điểm):  Cho hàm số   y =  có đồ  thị  (H). Viết phương trình tiếp tuyến  x+2 với đồ thị (H), biết tiếp tuyến cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A và B sao cho AB   nhỏ nhất. B/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng nhất trong mỗi câu sau: x+2 Câu 1: Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  y =  là: 3x − 1 1 1 A.)  x =     B.)  x = 3 C.)  y = D.)  y = −3 3 3 Câu 2: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  y = x 3 − 3x 2 + 1 là: A.)   (0;1) B.)   (0;2) C.)   (2; −3) D.)   (3; −2)   Câu 3: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y = 2x − 2 x + 1  là: 2 x +1 A.)  y = 0   B.)  y = 2  và  y = −1 C.)  y = −2   D.)  y = 2  và  y = −2 Câu 4: Hàm số:  y = x + 3x − 4   nghịch biến trên khoảng nào sau đây:        3 2 A.)   (− ;0) B.)  (− ; −2)        C.)   (−2; 0)    D.)  (0; + )        Câu 5: Trong các mệnh đề sau đây, hãy tìm mệnh đề sai: A.)  Hàm số y = x3 – 6x2 +12x –1 đồng biến trên  ᄀ . B.)  Hàm số  y = 2 x − x 2   nghịch biến trên tập xác định của nó.          x+1 C.)  Hàm số  y =   nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.      x− 2 1 D.)  Hàm số  y = x − 1 +  đồng biến trên khoảng (0;+∞).          x +1 Câu 6: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   f (x ) = x 4 − 4x 2 − 1 trên đoạn  [ − 1;1]  lần lượt là: A.)  2  và  –1  B.)  –2  và  –4  C.)  –1  và  –5  D.)  –1  và  –4 1 2 Câu 7: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức  G(x ) = x (15− x )   40 trong đó x (mg) và  x > 0 là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm   nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng: A.) 15 mg B.) 10 mg C.) 20 mg D.) 30 mg Câu 8: Hàm số  y = mx − 2(m − 1)x + m + 1 có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu khi: 4 2 A.)  m < 0 B.)  m < 0  hoặc  m > 1
 13. C.)  0 < m < 1 D.)  m > 1   ­­­­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­­­
 14. ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM A­ PHẦN TỰ LUẬN ĐỀ GT01 Đáp án  Điểm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số   y = − x 3 + 3x 2 + 1 (4,0) Câu 1 * TXĐ: D = R 0,5 *    lim y = −   và   lim y = + x + x − 0,5 *    y' = −3x2 + 6x = −3x(x − 2) 0,5 x= 0   y' = 0      0,5 x= 2 * BBT:    −                0                      2                  + x y’           –        0          +          0          – 0,5 +                                         5 y                    1                                           − * Hàm số ĐB trên khoảng (0; 2) và  NB trên 2 khoảng  (− ;0) ,  (2; + )      0,5 * Hàm số đạt CĐ tại  xCD = 2, yCD = 5  và đạt CT tại   xCT = 0, yCT = 1 0,5 * Đồ thị: y   Giao với trục Oy: (0; 2)     5     y'' = −6x + 6     y'' = 0 � x = 1� y = 3 3 0,5  Điểm uốn I(1; 3) 1 -1 1 2 3 x x Cho hàm số  y =  có đồ thị (H). Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị   Câu 2 x−2 (2,0) (H), biết tiếp tuyến cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A và B sao cho AB  nhỏ nhất. −2 *   y ' = 0,25 ( x − 2) 2 t *   G ọi     M (t ; ) ( H ) ,  với   t 2 .   PTTT   với   (H)   tại   M   là:  t −2 0,25 −2 t2 y= x + (t − 2) 2 (t − 2) 2 * Tiếp tuyến với (H) tại M cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A, B; Ta có:   � t2 − 4 � 0,25 A ( 2t − 2;1) ,   B � 2; 2 � � (t − 2) � 4 � AB = 2 (t − 2)2 +          AB 4 0,25/0,25 (t − 2)2 4 t = 2+ 2 *  ABmin = 4 � (t − 2) = � (t − 2)2 = 2 � 2 0,25 (t − 2)2 t = 2− 2 + Với  t = 2+ 2 , PTTT là:  y = − x + 3+ 2 2 0,25  + Với  t = 2− 2 , PTTT là:  y = − x + 3− 2 2 0,25 B­ PHẦN TRẮC NGHIỆM
 15. CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5 CÂU 6 CÂU 7 CÂU 8 ĐỀ GT01M D C B A A B C D ĐỀ GT01L A B C D A B C D ĐỀ GT01X C D A B C D A B A­ PHẦN TỰ LUẬN ĐỀ GT02 Đáp án  Điểm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số   y = x + 3x − 2 3 2 (4,0) Câu 1 * TXĐ: D = R 0,5 *    lim y = +   và   lim y = − x + x − 0,5 *    y' = 3x2 + 6x = 3x(x + 2) 0,5 x= 0   y' = 0      0,5 x = −2 * BBT:  x  −                 –2                   0                  + y’          +           0          –        0         + 0,5                          2                                        +    y   −                                      –2 * Hàm số ĐB trên 2 khoảng  (− ; −2) ,  (0; + )  và NB trên khoảng  (−2;0) 0,5 * Hàm số đạt CĐ tại  xCD = −2, yCD = 2  và đạt CT tại   xCT = 0, yCT = −2 0,5 * Đồ thị: y 2   Giao với trục Oy: (0; –2)         y'' = 6x + 6     y'' = 0 � x = −1� y = 0 -3  Điểm uốn I(–1; 0) -2 -1 1 0,5 x -2 x Cho hàm số  y =  có đồ thị (H). Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị   Câu 2 x+2 (2,0) (H), biết tiếp tuyến cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A và B sao cho AB  nhỏ nhất. 2 *   y ' = 0,25 ( x + 2) 2 t *   G ọi   M ( t ; ) ( H ) ,  với   t −2 .   PTTT   với   (H)   tại   M   là:  t +2 0,25 2 t2 y= x + (t + 2) 2 (t + 2) 2 * Tiếp tuyến với (H) tại M cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A, B; Ta có:   � t2 − 4 � 0,25 A ( 2t + 2;1) ,   B � −2; 2 � � (t + 2) � 4 0,25/0,25 � AB = 2 (t + 2)2 +      AB 4 (t + 2)2
 16. 4 t = −2 + 2 *  ABmin = 4 � (t + 2) = � (t + 2)2 = 2 � 2 0,25 (t + 2)2 t = −2 − 2 + Với  t = −2 + 2 , PTTT là:  y = x + 3− 2 2 0,25 + Với  t = −2 − 2 , PTTT là:  y = x + 3+ 2 2 0,25 B­ PHẦN TRẮC NGHIỆM CÂU 1 CÂU 2 CÂU 3 CÂU 4 CÂU 5 CÂU 6 CÂU 7 CÂU 8 ĐỀ GT02M A B C D D C B A ĐỀ GT02L B C D A B C D A ĐỀ GT02X A C A C B D B D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản