intTypePromotion=3

Bài giảng Bài 2: Các hình thức tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam

Chia sẻ: Codon_02 Codon_02 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
115
lượt xem
16
download

Bài giảng Bài 2: Các hình thức tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 2 : Các hình thức tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam hướng đến trình bày lịch sử phát triển; đặc điểm hoạt động của các cơ quan công chứng từ trước tới nay; phòng công chứng; văn phòng công chứng;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 2: Các hình thức tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam

 1. Bài 2 CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Ở VIỆT NAM
 2. CƠ CẤU BÀI GIẢNG 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN CÔNG CHỨNG TỪ TRƯỚC TỚI NAY 3. PHÒNG CÔNG CHỨNG 4. VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 5.THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CƠ QUAN CÔNG CHỨNG HIỆN NAY 6. HƯỚNG CẢI CÁCH
 3. 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠ QUAN CÔNG CHỨNG Ở VIỆT NAM   NGÀY 01/10/1945 BỔ NHIỆM MỘT CÔNG CHỨNG VIÊN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM  CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH:  NGÀY 15/11/1945 BAN HÀNH SẮC LỆNH 59/SL VỀ ẤN ĐỊNH THỂ LỆ THỊ THỰC CÁC GIẤY TỜ  NGÀY 29/02/1959 BAN HÀNH SẮC LỆNH 85/SL VỀ THỂ LỆ TRƯỚC BẠ VỀ VIỆC MUA, BÁN, CHO, ĐỔI NHÀ CỬA, RUỘNG ĐẤT  NGHỊ ĐỊNH 143/HĐBT NGÀY 22/11/1981 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC TƯ PHÁP
 4.   THÔNG TƯ SỐ 574/QLTPK NGÀY 10/10/1987 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC  NGHỊ ĐỊNH 45/HĐBT NGÀY 27/02/1991 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC  NGHỊ ĐỊNH 31/CP NGÀY 18/05/1996 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 45/HĐBT  NGHỊ ĐỊNH 75/2000/NĐ-CP NGÀY 08/12/2000 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC. CÁC THÔNG TƯ 03, 04 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH NÊU TRÊN. LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2006 ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA
 5. 2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN CÔNG CHỨNG TỪ TRƯỚC TỚI NAY LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG DÂN SỰ VỪA MANG TÍNH CÔNG QUYỀN VỪA MANG TÍNH DỊCH VỤ TÍNH XÁC THỰC CAO CỦA HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẶT CHẼ
 6. LIÊN QUAN TRỰC TIẾP  ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG DÂN SỰ LÀ ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI MỘT SỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ GIÁ TRỊ THI HÀNH ĐỐI VỚI CÁC BÊN GIAO KẾT TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ LÀ ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỐI VỚI MỘT SỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ GIÁ TRỊ CHỨNG CỨ KHI XẢY RA TRANH CHẤP DÂN SỰ
 7. VỪA MANG TÍNH CÔNG QUYỀN  VỪA MANG TÍNH DỊCH VỤ HÀNH VI CÔNG CHỨNG LÀ HÀNH VI NHÂN DANH NHÀ NƯỚC VĂN BẢN CÔNG CHỨNG CÓ GIÁ TRỊ THI HÀNH VÀ GIÁ TRỊ CHỨNG CỨ CƠ QUAN CÔNG CHỨNG BẢO ĐẢM CHO CÁC BÊN GIAO KẾT TÍNH XÁC THỰC VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA GIAO DỊCH NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG PHẢI TRẢ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG KHI CÓ YÊU CẦU CÔNG CHỨNG...
 8. TÍNH XÁC THỰC CAO CỦA HOẠT  ĐỘNG CÔNG CHỨNG MỤC ĐÍCH CỦA CC: BẢO ĐẢM TÍNH XÁC THỰC CỦA HĐ, GIẤY TỜ THỜI GIAN NỘI ĐỊA ĐIỂM DUNG XÁC TƯ CÁCH CHỦ THỂ THỰC NỘI DUNG THỎA THUẬN GỒM: NGUỒN GỐC ĐỐI TƯỢNG TÀI SẢN GIAO DỊCH.....
 9. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẶT CHẼ LÝ  DO:  ĐỂ  ĐẢM  BẢO  TÍNH  XÁC  THỰC  CỦA  VĂN BẢN ĐƯỢC CÔNG CHỨNG QUÁ  TRÌNH  CÔNG  CHỨNG  ĐƯỢC  THỰC  HIỆN  QUA NHIỀU CÔNG ĐOẠN MỖI  CÔNG  ĐOẠN  LẠI  ĐƯỢC  THỰC  HIỆN  NHIỀU BƯỚC NHỎ ĐƯỢC  THỰC  HIỆN  MỘT  CÁCH  TUẦN  TỰ,  KHÔNG THÊM BỚT
 10. 3. PHÒNG CÔNG CHỨNG KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM THÀNH LẬP HOẠT ĐỘNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
 11. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM •KHÁI NIỆM: Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, do Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh quyết định thành lập, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. •ĐẶC ĐIỂM: + Là cơ quan công quyền; + Chế độ tài chính và con dấu do Chính phủ quy định.
 12. THÀNH LẬP  Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;  Thủ tục: k1, 2 Đ25 Luật công chứng  Vấn đề thay đổi tên gọi hoặc trụ sở Phòng công chứng: k3 Đ25 Luật công chứng.
 13. HOẠT ĐỘNG  Chế độ tài chính;  Cơ cấu tổ chức và hoạt động
 14. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG  Theo ý chí của cơ quan chủ quản;  Thủ tục: Đ33 Luật công chứng.
 15. 4.VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM THÀNH LẬP HOẠT ĐỘNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
 16. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM •KHÁI NIỆM: Là tổ chức hành nghề công chứng do Công chứng viên thành lập. • ĐẶC ĐIỂM: + Gồm 2 loại: do 1 CCV thành lập; hoặc do 2 CCV trở lên thành lập; + Hoạt động mang tính chất tư; + Có tài khoản và trụ sở riêng; + Chế độ tài chính và con dấu do Chính phủ quy định.
 17. THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  Do ý chí tự nguyện của công chứng viên;  Thủ tục: Đ27 Luật công chứng;  Vấn đề thay đổi nội dung đăng ký hoạt động: Đ28 Luật công chứng.
 18. HOẠT ĐỘNG  Chế độ tài chính;  Cơ cấu tổ chức và hoạt động
 19. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG  Có thể theo thủ tục giải thể bắt buộc hoặc cũng có thể là giải thể tự nguyện theo ý chí của CCV;  Thủ tục: Đ34 Luật công chứng.
 20. 5. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CƠ QUAN CÔNG CHỨNG HIỆN NAY VỀ THỂ CHẾ CÔNG CHỨNG VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG CƠ QUAN CÔNG CHỨNG VỀ ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨNG VIÊN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản