intTypePromotion=3

Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
27
lượt xem
4
download

Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 giúp người học hiểu về "Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tác động thay thế và tác động thu nhập, đường cầu thông thường và đường cầu đền bù, phân tích các chương trình trợ cấp, phân tích mô hình lao động – nghỉ ngơi để giải thích bản chất đường cung về lao động, mô hình tiêu dùng theo thời gian, chỉ số giá tiêu dùng, ngoại tác mạng lưới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

CHƯƠNG II<br /> <br /> VẬN DỤNG LÝ THUYẾT LỰA<br /> CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG<br /> <br /> Tài liệu đọc:<br /> 1, Gregory Mankiw - Chương 21<br /> 2, David Begg – Chương 6<br /> 3, Jack Hirshleifer – Chương 3, 4, 5<br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> Tác động thay thế và tác động thu nhập<br /> Đường cầu thông thường và đường cầu đền bù<br /> Phân tích các chương trình trợ cấp<br /> Phân tích mô hình lao động – nghỉ ngơi để giải<br /> thích bản chất đường cung về lao động<br /> 5. Mô hình tiêu dùng theo thời gian<br /> 6. Chỉ số giá tiêu dùng<br /> 7. Ngoại tác mạng lưới<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Tác động thay thế và tác động thu nhập<br /> Y<br /> <br /> Khi giá hàng<br /> hóa tăng,<br /> * Tác động thay thế:<br /> X1X2 < 0<br /> * Tác động thu nhập:<br /> X2X3 < 0<br /> <br /> a. Hàng hóa bình thường<br /> <br /> K<br /> <br /> I<br /> <br /> Tác động tổng:<br /> X1X3 = X1X2 +X2X3< 0<br /> <br /> ●C<br /> ●B<br /> <br /> ●A<br /> U1<br /> U2<br /> <br /> X3 X2 I’ X1<br /> Tác động<br /> thu nhập<br /> <br /> Tác động<br /> thay thế<br /> <br /> K’<br /> <br /> L<br /> X<br /> 3<br /> <br /> Khi giá hàng<br /> hóa tăng,<br /> <br /> b. Hàng hóa cấp thấp<br /> Y<br /> K<br /> <br /> * Tác động thay thế:<br /> I<br /> X1X2 < 0<br /> * Tác động thu nhập:<br /> X2X3 > 0<br /> * Tác động tổng:<br /> X1X3 = X1X2 + X2X3 < 0<br /> <br /> ●C<br /> ●A<br /> <br /> U1<br /> L<br /> <br /> ●B<br /> U2<br /> X2 X3<br /> <br /> I’ X1<br /> <br /> K’<br /> <br /> X<br /> 4<br /> <br /> Hàng hóa Giffen<br /> Khi giá hàng<br /> hóa tăng,<br /> <br /> Y<br /> <br /> K<br /> <br /> * Tác động thay thế:<br /> I<br /> X1X2 < 0<br /> * Tác động thu nhập:<br /> X2X3 > 0<br /> <br /> ●C<br /> ●A<br /> ●B<br /> <br /> * Tác động tổng:<br /> X1X3 = X1X2 + X2X3> 0<br /> <br /> X2<br /> <br /> X1 X3<br /> <br /> U1<br /> L<br /> <br /> U2<br /> I’<br /> <br /> K’<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản