intTypePromotion=1

Bài giảng: Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử nhân loại và ở Việt Nam

Chia sẻ: Phú Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
30
lượt xem
3
download

Bài giảng: Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử nhân loại và ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cộng đồng tộc người là một tập đoàn người được hình thành trong những điều kiện lịch sử nhất định, gắn bó với nhau bởi các quan hệ xã hội trên các lĩnh vực nguồn gốc, ngôn ngữ, lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, tâm lý theo những đặc trưng, tiêu chí chung nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử nhân loại và ở Việt Nam

 1. BÀI 4 CÁC HÌNH THỨC CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VÀ Ở VIỆT NAM Thượng úy Hồ Quốc Phú 06/26/17 1
 2. I. CÁC HÌNH THỨC CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ II. CÁC HÌNH THỨC CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM 06/26/17 2
 3. I. CÁC HÌNH THỨC CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ 1. Khái niệm Cộng đồng tộc người 2. Các tiêu chí xác định Cộng đồng tộc người 3. Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử 06/26/17 3
 4. I. CÁC HÌNH THỨC CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ 1. Khái niệm Cộng đồng tộc người Cộng đồng tộc người là một tập đoàn người được hình thành trong những điều kiện lịch sử nhất định, gắn bó với nhau bởi các quan hệ xã hội trên các lĩnh vực nguồn gốc, ngôn ngữ, lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, tâm lý theo những đặc trưng, tiêu chí chung nhất định. 06/26/17 4
 5. I. CÁC HÌNH THỨC CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ 2. Các tiêu chí xác định Cộng đồng tộc người - Ngôn ngữ - Lãnh thổ tộc người - Cơ sở kinh tế tộc người - Văn hóa tộc người - Ý thức tự giác tộc người 06/26/17 5
 6. 2. Các tiêu chí xác định cộng đồng tộc người a. Ngôn ngữ tộc người - Là dấu hiệu cơ bản, tiêu chí đặc trưng quan trọng nhất để xác định tộc người - Mỗi tộc người thường có một ngôn ngữ riêng do tộc người đó sáng tạo ra gọi là ngôn ngữ tộc người. - Ngôn ngữ là đặc trưng quan trọng để phân biệt tộc người. Vì: + Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp căn bản nhất của con người + Ngôn ngữ có vai trò quan trọng trong nghiên cứu lịch sử phát triển của tộc người + Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ mà các thành viên trong tộc người phân biệt ra nhau, người ta xác định được cá nhân thuộc tộc người nào. 06/26/17 6
 7. 2. Các tiêu chí xác định cộng đồng tộc người - Ngôn ngữ là một phạm trù lịch sử nên việc sử dụng ngôn ngữ tộc người cũng có mấy trường hợp sau: + Ngôn ngữ tộc người là tiếng mẹ đẻ: do chính tộc người đó sáng tạo ra + Sử dụng ngôn ngữ khác làm ngôn ngữ tộc người + Một tộc người nói nhiều ngôn ngữ 06/26/17 7
 8. 2. Các tiêu chí xác định cộng đồng tộc người b. Lãnh thổ tộc người - Là tiêu chí bắt buộc cho sự xuất hiện tộc người, mỗi một tộc người đều có một lãnh thổ ban đầu - Là khu vực địa lý mà tộc người cư trú ổn định, là điều kiện để xuất hiện tộc người. - Lãnh thổ tộc người từ chỗ là phương tiện sinh sống đã trở thành cơ sở phát triển của tộc người về mọi mặt - Cùng với sự phát triển của tộc người, ý thức về lãnh thổ tộc người ngày càng sâu sắc, nhất là khi con người bước vào xã hội có giai cấp. 06/26/17 8
 9. 2. Các tiêu chí xác định cộng đồng tộc người - Lãnh thổ tộc người là một phạm trù lịch sử nên có nhiều biến động: + Sự mở rộng lãnh thổ tộc người + Sự thu hẹp lãnh thổ tộc người + Sự bảo lưu lãnh thổ tộc người + Sự trở lại lãnh thổ tộc người + Sự ra đi không trở lại 06/26/17 9
 10. 2. Các tiêu chí xác định cộng đồng tộc người c. Cơ sở kinh tế tộc người - Đây là điều kiện đảm bảo cho sự cố kết, tồn tại và phát triển của một tộc người - Mỗi một tộc người có một kiểu sinh hoạt kinh tế chung, tạo ra cơ sở kinh tế chung + Có cách ứng xủ giống nhau trong sinh hoạt kinh tế + Tạo ra sự đặc quyền về kinh tế trên một vùng lãnh thổ nhất định. - Sự thay đổi các mối quan hệ kinh tế làm thay đổi các hình thái kinh tế-xã hội và dẫn đến sự ra đời các loại hình cộng đồng tộc người mới. 06/26/17 10
 11. 2. Các tiêu chí xác định cộng đồng tộc người d. Văn hóa tộc người - Là dấu hiệu đặc trưng quan trọng nhất để phân biệt tộc người - Văn hóa tộc người là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần do tộc người đó sáng tạo ra trong lịch sử - Mỗi tộc người có bản sắc văn hóa riêng tạo ra sự cố kết chặt chẽ giữa các thành viên trong tộc người - Nếu đánh mất bản sắc văn hóa thì tộc người đó không còn tồn tại nữa. 06/26/17 11
 12. 2. Các tiêu chí xác định cộng đồng tộc người e. Ý thức tự giác tộc người - Tổng hòa các yếu tố ngôn ngữ, lãnh thổ, các đặc trưng sinh hoạt văn hóa, cơ sở kinh tế tạo thành một hiện tượng xã hội, gọi là ý thức tự giác tộc người. - Đây là việc tự xác định thành phần, nguồn gốc của tộc người mình. Là yếu tố tiềm thức, ẩn chứa trong mỗi con người. - Ý thức tự giác tộc người được hình thành lâu dài trong lịch sử phát triển tộc người, hình thành ở mỗi cá nhân từ nhỏ trong môi trường gia đình, xã hội... - Đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tộc thuộc của con người. (mình thuộc về tộc người này chứ không thuộc về tộc người khác), nếu mất nó thì tộc người không còn tồn tại 06/26/17 12
 13. 2. Các tiêu chí xác định cộng đồng tộc người * Đối với Việt Nam: Sử dụng 3 tiêu chí - Ngôn ngữ - Văn hóa - Ý thức tự giác tộc người. 06/26/17 13
 14. I. CÁC HÌNH THỨC CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ 3. Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử - Thị tộc - Bộ lạc - Bộ tộc - Dân tộc 06/26/17 14
 15. II. CÁC HÌNH THỨC CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM Việt nam cũng đã tồn tại các hình thức cộng đồng tộc người -Thị tộc -Bộ lạc -Bộ tộc -Dân tộc 06/26/17 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản