intTypePromotion=1

Bài giảng Các hình thức dạy học Lịch sử ở trường THCS: Chương 1 - Nguyễn Ánh

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:48

0
56
lượt xem
7
download

Bài giảng Các hình thức dạy học Lịch sử ở trường THCS: Chương 1 - Nguyễn Ánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Các hình thức dạy học Lịch sử ở trường THCS: Chương 1 do Nguyễn Ánh biên soạn trang bị cho các bạn những kiến thức về bài học Lịch sử ở trường trung học cơ sở (quan niệm về bài học Lịch sử, yêu cầu đối với bài học Lịch sử, công việc chuẩn bị bài học Lịch sử và tiến hành bài học Lịch sử, đánh giá bài học Lịch sử, con đường nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các hình thức dạy học Lịch sử ở trường THCS: Chương 1 - Nguyễn Ánh

 1. CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC  LỊCH SỬ  Ở TRƯỜNG THCS Nguyễn Ánh Khoa Xã hội  trường CĐSP Hưng Yên
 2. Các nội dung cơ bản   I. BÀI HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  II. CÔNG TÁC NGOẠI KHOÁ BỘ MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THCS  III.PHÒNG HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS  IV.NGƯỜI GIÁO VIÊN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS  PHẦN THỰC HÀNH
 3. Chương I. BÀI HỌC LỊCH SỬ Ở  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  I. Quan niệm về bài học lịch sử  II. Yêu cầu đối với bài học lịch sử  III. Công việc chuẩn bị bài học lịch sử và tiến hành bài học lịch sử  IV. Đánh giá bài học lịch sử  V. Con đường nâng cao hiệu quả bài học lịch sử
 4. II. Yêu cầu đối với bài học lịch sử  1. Nội dung đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng và tính thực tiễn.  Nội dung bài học phản ánh được trình độ phát triển của sử học hiện nay.  Sự kiện lịch sử tin cậy, giải thích đúng quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin và Đảng ta.
 5. II. Yêu cầu đối với bài học lịch  sử  2. Xác định nội dung cơ bản của bài học theo yêu cầu chung mà chương trình qui định cho tất cả hs.  Xác định được các đơn vị kiến thức cơ bản cấu thành nên nội dung bài học, từng mục trong bài học  Hiểu được vị trí của từng đơn vị kiến thức đối với việc hoàn thành mục tiêu bài học.
 6. II. Yêu cầu đối với bài học lịch  sử  3. Đảo đảm tính toàn diện của kế hoạch sư phạm.  Xác định đúng vị trí của bài trong thực hiện các nhiệm vụ dh.  Đảm bảo sự thống nhất giữa các nhiệm vụ dh.  “ Thể hiện việc sử dụng thành thạo qui luật của quá trình nhận thức, định hướng khả năng nhận thức của đa số hs và biết phân biệt trình độ nhận thức của
 7. II. Yêu cầu đối với bài học lịch  sử  4.Tổ chức tốt hoạt động nhận thức tự giác, tích cực, độc lập của hs.  Định hướng hoạt động, đặt ra mục đích hoạt động.  Sử dụng các biện pháp kích thích hoạt động nhận thức của hs.  Phát huy cao độ tính tích cực nhận thức của hs qua hệ thống câu hỏi
 8. II. Yêu cầu đối với bài học lịch  sử  5. Lựa chọn đúng nguồn kiến thức, phương pháp, phương tiện đối với từng phần của bài học.  Sử dụng đa dạng các nguồn kiến thức để bài giảng sinh động.  Lựa chọn, kết hợp các phương pháp, phương tiện phù hợp với nội dung tưng phần của bài học, với đối tượng hs.
 9. II. Yêu cầu đối với bài học lịch  sử  6.Thực hiện có hiệu quả việc gd tư tưởng chính trị.  Lòng yêu nước  Sự chuyên cần  Tính tập thể  Hứng thú bộ môn  ...
 10. II. Yêu cầu đối với bài học lịch  sử  1. Nội dung đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng và tính thực tiễn. 2. Xác định nội dung cơ bản của bài học theo yêu cầu chung mà chương trình qui định cho tất cả hs. 3. Đảo đảm tính toàn diện của kế hoạch sư phạm. 4.Tổ chức tốt hoạt động nhận thức tự giác, tích cực, độc lập của hs. 5. Lựa chọn đúng nguồn kiến thức, phương pháp, phương tiện đối với từng phần của bài học. 6.Thực hiện có hiệu quả việc gd tư tưởng chính trị.
 11. III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LÊN  LỚP VÀ TIẾN HÀNH BÀI HỌC  LỊCH SỬ  1. Chuẩn bị bài học lịch sử 2. tiến hành bài học lịch sử
 12. 1.Chuẩn bị bài học lịch sử 1.1 Quan niệm về giáo án  Giáo án là: "Bản kế hoạch của một tiết lên lớp trong đó nêu rõ các bước chủ yếu trong công việc của thày giáo và hs ở trên lớp, đồng thời cũng nêu được một cách vắn tắt nội dung và phương pháp của công việc đó nhằm đạt được mục đích cụ thể và rõ ràng mà thầy giáo xác định trước theo yêu cầu của chương trình
 13. 1.Chuẩn bị bài học lịch sử 1.1 Quan niệm về giáo án * Theo quan niệm trên nội dung của ga gồm:  Mục đích  Các bước chủ yếu trong công việc của thày và trò.  Nội dung và phương pháp của công việc.
 14. 1.Chuẩn bị bài học lịch sử 1.2 Các công việc cần tiến hành khi soạn ga  Xác định loại bài và vị trí của bài trong khoá trình.  Xác định mục đích, yêu cầu của bài học. + Kiến thức. + Tư tưởng. + Kĩ năng
 15. 1.2 Các công việc cần tiến hành khi  soạn ga  Xây dựng đề cương và soạn. Giáo án của một bài học lịch sử thường bao gồm: + Mục đích của bài học + Cấu tạo các công việc của giờ học ( cấu trúc giờ học ) + Nội dung, phương pháp dạy học; cách thức tổ chức dạy học ( là khâu trung tâm của giáo án )
 16. 1.Chuẩn bị bài học lịch sử 1.3 Các yêu cầu của một ga tốt  Phản ánh được nội dung kiến thức cơ bản và tình hình hs.  Thể hiện được các điều kiện cụ thể của lớp, trường, địa phương.  Tạo điều kiện dạy – học có hiệu quả.
 17. 1.Chuẩn bị bài học lịch sử * Phần “ cứng và mềm ” của ga  Mục đích, nội dung ls tương đối ổn định.  Phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động nhận thức của hs có thể linh hoạt.
 18. 1.4 CÁC MÔ HÌNH GIÁO ÁN THƯỜNG  GẶP Ở PHỔ THÔNG ( THAM KHẢO )  BÀI CUNG CẤP KIẾN THỨC MỚI  BÀI ÔN TẬP  BÀI KIỂM TRA
 19. BÀI CUNG CẤP KIẾN THỨC  MỚI  I. MỤC TIÊU BÀI HỌC  1. Mục tiêu về kiến thức  2. Mục tiêu về giáo dục tư tưởng đạo đức  3. Mục tiêu về phát triển tư duy và các kỹ năng.  II. CÁC PHƯƠNG TIỆN  1. Phương tiện do thầy cô chuẩn bị  2. Phương tiện hs cần có.
 20. BÀI CUNG CẤP KIẾN THỨC  MỚI  III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.  1. Ổn định tổ chức  2. Kiểm tra bài cũ: được tiến hành ở đầu giờ hoặc trong quá trình tiết có thể tiến hành như sau:  2.1 Nêu câu hỏi  2.2. Yêu cầu hs cả lớp giải đáp (miệng, thầm hoặc viết). sau đó gọi 1 hoặc 2 hs giải đáp.  2.3. Nhận xét, đánh giá (có thể cho hs tham gia nhận xét)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản