intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Đại tá Lê Văn Nghệ

Chia sẻ: Nhân Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
195
lượt xem
33
download

Bài giảng Phương pháp giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Đại tá Lê Văn Nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phương pháp giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh" trình bày các nội dung: Phương pháp giảng dạy Giáo dục Quốc phòng - An ninh là một khoa học, lý luận chung về phương pháp giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, hình thức tổ chức và phương pháp giảng dạy các nội dung Giáo dục Quốc phòng - An ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Đại tá Lê Văn Nghệ

 1. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Đại tá Lê Văn Nghệ LỜI NÓI ĐẦU NĐ CT 116/2007/ Nâng cao 12/CT-TW NĐ-CP chất 03/5/2007 10/7/2007 lượng GDQP-AN “Tăng cường sự LĐ…” “ GDQP-AN” Đội ngũ giáo viên KĐ thực hiện CT 62 BD KT QP, AN Đổi mới PP dạy, học Xác định TN các CQ cho 5 đối tượng và Ứng dụng CNTT GDQP-AN HS, SV Cơ sở vật chất. 1
 2. CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH LÀ MỘT KHOA HỌC I. NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 1. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc là cơ sở vững chắc cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 2. Chúng ta đặt lên hàng đầu phát triển kinh tế đất nước thì nhiệm vụ hết sức quan trọng là XD nền QPTD, GDQP-AN cho các đối tượng, đặc biệt cho HS,SV. 3. Nhìn chung, bộ môn PP GDQP-AN phát triển chậm, ít đổi mới. Các đề tài nghiên cứu, công trình KH về GDQP-AN rất ít. 2
 3. II. PHƯƠNG PHÁP GDQP-AN LÀ MỘT KHOA HỌC T. Yếu Bản MĐ, G quyết K. Quan chất YC Mối QH 1 MĐ, QS HĐ ND YC Là đối tượng, phạm Cách tổ chức Bước tiến hành Hình thức tổ chức GD vi NC PP GDQP-AN Cách giảng dạy Tác phong Nghiệp vụ sư phạm KH về PP T2, Từ k,nghiệm GDQP-AN Khái quát hóa Nhằm nghiên cứu thành quan điểm lý luận, yêu cầu giải thích cơ sở lý luận KH QS; nguyên tắc trong giảng dạy kinh nghiệm GD và NCKH 3
 4. Là một khoa học Hình thức tổ chức GD Cách giảng dạy phù PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY hợp MÔN HỌC GDQP - AN Quan hệ hoạt động dạy và học Thúc đẩy phát triển môn học 4
 5. CHƯƠNG II NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH GDQP-AN CÁC TRƯỜNG THPT ĐẾN ĐẠI HỌC * Căn cứ Nghị Chỉ thị định Luật 12/CT- 119 NVQS TW * Chương trình QĐ 79 QĐ 80 QĐ 81 QĐ 69 QĐ 13 QĐ 27 THPT TCCN ĐH, CĐ D. Học GV LĐTBXH 2007 2007 2007 ĐGKQ GDQP Nghề 5
 6. THỜI GIAN Số NỘI DUNG ( Lớp 10) Tổng Lý Thực TT Số tiết thuyết hành 1 Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc VN 4 4 2 Lịch sử truyền thống QĐ, CA nhân dân VN 5 5 3 Đội ngũ từng người không có súng 4 1 3 4 Đội ngũ đơn vị 7 1 6 5 Thường thức phòngtránh bom, đạn, thiên tai 2 2 6 C/cứu đầu tai nạn thông thường và băng bó vết thương 5 2 3 7 Tác hại ma túy, trách nhiệm của HS phòng, chống MT 4 4 8 Kiểm tra 4 2 2 Cộng 35 21 14 6
 7. * Lớp 11 1 Đội ngũ đơn vị 2 2 2 Luật NVQS và trách nhiệm của HS. 2 4 3 Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, 5 5 4 Giới thiệu súng tiểu liên AK, súng trường CKC 4 1 3 5 Kỹ thuật bắn súng TL AK, súng trường CKC 8 2 6 6 Kỹ thuật sử dụng lưu đạn 3 1 2 7 Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương 5 1 4 8 Kiểm tra 4 1 3 Cộng 35 15 20 7
 8. * Lớp 12 1 Ôn tập đội ngũ 2 2 2 Một số hiểu biết về nền QPTD, AN nhân dân 5 5 3 Tổ chức quân đội và công an nhân dân 3 3 4 Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo 2 2 5 Giới thiệu Luật SQ QĐND VN, Luật Công an 4 4 6 Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên CT 6 6 7 Lợi dụng địa hình, địa vật 2 1 1 8 Kiến thức cơ bản về phòng không nhân dân. 4 4 9 Trách nhiệm của HS với NV BVAN Tổ quốc 3 3 9 Kiểm tra 4 2 2 Cộng 35 24 11
 9. 2.2. Chương trình GDQP-AN trình độ trung cấp chuyên nghiệp Học phần 1. Bổ sung kiến thức GDQP-AN trung học phổ thông 1 Đội ngũ từng người không có súng 6 1 5 2 Đội ngũ đơn vị 6 1 5 3 Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc VN 5 5 4 Luật NVQS và trách nhiệm của thanh niên 4 4 5 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 4 4 6 Giới thiệu súng TLAK và súng trường CKC 8 2 6 7 Kỹ thuật sử dụng lựu đạn 3 1 2 8 Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên CT 4 1 3 9 Lợi dụng địa hình, địa vật 2 1 1 10 Tác hại của ma túy và tr/nhiệm HS phòng, chống MT 3 3 Cộng 45 23 22 9
 10. Học phần 2. Công tác quốc phòng, an ninh 1 Phòng, chống chiến lược “DBHB”, BLLĐ của địch 6 6 2 Phòng, chống địch TC hỏa lực bằng VK CN cao 6 6 3 XD LLDQTV, LL DBĐV và động viên CN 7 7 4 XD và BV chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 6 6 5 Một số ND cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh 5 5 chống địch lợi dụng vấn đề DT, TG chống CMVN 6 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia 5 5 và giữ gìn trật tự an toàn xã hội 7 XD phong trào toàn dân BV an ninh Tổ quốc 5 5 8 Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội 5 5 phạm và tệ nạn XH Céng 45 45 10
 11. Học phần 3. Chiến thuật và Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 1 Từng người trong chiến đấu tiến công 5 1 4 2 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 5 1 4 3 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 20 4 16 Cộng 30 4 24 11
 12. * Tổ chức thực hiện chương trình: HS TCCN có đầu vào TN THCS học 3 hp với 8 đvht = 120 tiết. HS TCCN tốt TN THPT học 2 hp là 2 và 3 với 5 đvht = 75 tiết. 2.3. Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng. Học phần 1. Đường lối quân sự của Đảng (3 đơn vị học trình 45 tiết) 1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 2 Quan điểm cơ bản CN M-LN, tư tưởng HCM về 6 6 CT, QĐ, BVTQ 3 XD nền QP TD, ANND bảo vệ TQ VNXHCN 6 6 4 Chiến tranh ND BVTQ Việt Nam XHCN 6 6 5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 8 8 6 Kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường củng cố 9 9 QP-AN 7 Nghệ thuật quân sự Việt Nam 8 8 Cộng 45 45 12
 13. Học phần 2. Công tác quốc phòng, an ninh (3 đvht 45 tiết) 1 Phòng, chống chiến lược “DBHB”, BLLĐ của địch 6 6 2 Phòng, chống địch TC hỏa lực bằng VK CN cao 6 6 3 XD LLDQTV, LL DBĐV và động viên CN 7 7 4 XD và BV chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 6 6 5 Một số ND cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh 5 5 chống địch lợi dụng vấn đề DT, TG chống CMVN 6 Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và 5 5 giữ gìn trật tự an toàn xã hội 7 XD phong trào toàn dân BV an ninh Tổ quốc 5 5 8 Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội 5 5 phạm và tệ nạn XH Cộng 45 45 13
 14. Học phần 3. Quân sự chung (3 đơn vị học trình 45 tiết) 1 Đội ngũ đơn vị 4 4 2 Sử dụng bản đồ địa hình quân sự 8 4 4 3 Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh 8 6 2 4 Thuốc nổ 6 6 5 Phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn 8 6 2 6 Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh 7 4 3 7 Ba môn quân sự phối hợp 4 1 3 Cộng 45 27 18 14
 15. Học phần 4. Chiến thuật và Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (2 đơn vị học trình 30 tiết) THỜI GIAN SỐ NỘI DUNG Tổng số Lý Thực TT thuyết hành 1 Từng người trong chiến đấu tiến công 5 1 4 2 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 5 1 4 3 Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 20 4 16 Cộng 30 6 24 15
 16. 2.3. Chương trình GDQP-AN dùng trong các trường TCN, CĐN (QĐ số 27/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ LĐTB&XH) 2.3.1. Chương trình trung cấp nghề 2.3.1.1. Đối tượng ĐT 36 tháng, TS THCS học 3 HP, 1, 2, 3 = 120 tiết 2.3.1.2. Đào tạo từ 12 đến 24 tháng, hệ TS THPT, học 01 HP = 45 tiết 2.3.2. Chương trình cao đẳng nghề 2.3.2.1. ĐT từ 36 tháng trở lên, TS THPT học 3 HP, 1, 2, 3 = 120 tiết 2.3.2.2. ĐT từ 24 đến 36 tháng, hệ TS THPT, học 2 HP, 1, 2 = 75 tiết 2.3.2.3. ĐT từ 18 đến 24 tháng, hệ TS TCN, học 01 phần = 30 tiết 3. Chương trình đào tạo GV GDQP-AN 3.1. Chương trình đào tạo ngắn hạn GV GDQP-AN (theo Thông tư số 13/2009/TT-BGDĐT ngày 19/5/2009 của BGD&ĐT) 3.2. Chương trình đào tạo GV GDQP-AN ghép môn với TDTT và GDCD. Khối KT cơ sở ngành 11 tín chỉ; khối KT ngành 25 tín chỉ 16
 17. CHƯƠNG III LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Phương pháp giảng dạy GDQP-AN Là Hình Là cách thức tổ thức, biện chức xác pháp giảng định đơn vị dạy, huấn giảng dạy luyện Hình thức, cách thức được khái quát hoá hệ thống, trình tự, dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn, đúc rút thành KN, trở thành những vấn đề, NT, yếu tố, YC không thể thiếu được để giới thiệu cho người học. Thông qua hình thức, cách tổ chức GD, người học nắm chắc, hiểu sâu bài giảng, vận dụng thành thạo trong thực tiễn. 17
 18. - PP GD GDQP-AN không tự nhiên mà có mà xuất phát từ hoạt động gian khổ của cán bộ, chiến sĩ - PP GDQP-AN cơ bản giống với PP dạy học các môn KH khác. + Đều đứng trên quan điểm của CNDV BC, duy vật LS để giải quyết các mối QH trong sự tồn tại và PT của các sự vật + Đều đứng trên quan điểm GC để xem xét, đánh giá và giải quyết các mối quan hệ trong các nguyên tắc: TTvà T.Sự HT KH T.Tế T.Tự + Đều có các hình thức tổ chức và PP cơ bản trong GD lý thuyết và thực hành. - Yêu cầu: Phải có nhận thức nhanh Tư duy sâu sắc, đúng, linh hoạt Vận dụng vào thực tế thành thạo 18
 19. A- NHỮNG QUAN ĐIỂM CẦN QUÁN TRIỆT KHI GDQP-AN CHO HS, SV. 1. Quan điểm giai cấp 2. Thực tiễn & phát triển TT & GC PT a, Vị trí: Là cơ bản, nhất; quyết định Là quan điểm trong PP xem BC, TT quân đội, chất lượng ĐT xét, đánh giá quy luật CTCM, b, Căn cứ: công tác giảng dạy - Bản chất, AM, MT của CNĐQ - Tính chất: CM, HĐ, KH, TD VN, - Đặc điểm: MT, LL, thế trận CM - PH p/triển QĐ: CM, CQ, TN, HĐ 3. Quan điểm quần chúng Là QĐ phục vụ, đường lối, tác phong, PP giáo dục cho HS, SV
 20. 4. Quan điểm cần kiệm: Là bản chất, đạo đức của người dạy và người học 5. Động viên tính tích cực, sáng tạo người học, chống áp đặt giáo điều, máy móc 6. Lý luận liên hệ với thực tiễn, LT với thực hành, lấy TH làm chính 7. Quá trình GD là QT truyền thụ KN CĐ, bản chất, TT của LLVT B- NHỮNG NGUYÊN TẮC TRONG GDQP-AN 1. Tính tư tưởng Là tổng thể về ý chí và quyết tâm; là nguyên tắc chỉ đạo công tác huấn luyện LLVT, trong GDQP-AN cho HS, SV. T2 còn là tính Đảng, tính lãnh đạo qua quá trình giác ngộ, nhận thức của CB, CS, của HS, SV. Tính T2 biểu hiện cụ thể trong giáo dục CT, T2, động viên HS, SV tự giác, tích cực HT rèn luyện. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản