intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 7: Thị trường độc quyền hoàn toàn

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
142
lượt xem
15
download

Bài giảng Chương 7: Thị trường độc quyền hoàn toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường độc quyền hoàn toàn là thị trường chỉ có một doanh nghiệp và nhiều người mua. Trong bài giảng này sẽ trình bày một số nội dung liên quan đến thị trường độc quyền hoàn toàn như: Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền, đường cầu và doanh thu biên của doanh nghiệp độc quyền, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, các chiến thuật khác của doanh nghiệp độc quyền,… Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Thị trường độc quyền hoàn toàn

 1. CHƯƠNG 7. THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN 1
 2. I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM • Thị trường chỉ có một doanh nghiệp và nhiều người mua. • Sản phẩm của doanh nghiệp không có hàng thay thế tốt. • Có những rào cản ngăn các doanh nghiệp khác gia nhập ngành. 2
 3. 1. Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền a. Nguyên nhân kinh tế: - Nguồn lực phân bổ không đều giữa các vùng - Giảm phí sản xuất theo quy mô b. Nguyên nhân kỹ thuật: - Độc quyền sở hữu nguồn nguyên liệu - Phát minh, sáng chế c. Nguyên nhân pháp lý 3
 4. P Độc quyền tự nhiên Là trường hợp doanh nghiệp độc quyền có đường chi phí trung bình dài hạn giảm trên một khoảng sản lượng rất lớn. LAC Q 4
 5. P, MR |ED |>1 2. Đường |ED |=1 cầu và |ED |
 6. Mối quan hệ giữa MR, P và ED dTR d(P.Q) dQ.P + dP.Q MR = = = dQ dQ dQ P.dP.Q 1 =P+ = P(1 + ) P.dQ dQ P x 1 dP Q MR = P(1 + ) ED 6
 7. II. PHÂN TÍCH NGẮN HẠN 1. MỤC TIÊU TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận: MR = MC (với MC↑) 7
 8. a. Xác định mức sản lượng tối ưu TR, TC TC TR QE QM Q P, chi phí TP MC AC PE TPmax ACE D QE QM Q 8 MR
 9. P MC AC PE PM TPmax AC1 DD Q QE QM 9 MR
 10. Nhận xét 1- Doanh nghiệp độc quyền là người ấn định giá 2- Tại QE: MR = MC MR > 0 → |ED| > 1 MC > 0 3- Tại QE: MR = MC P > MC MR < P P - MC Chỉ số Lerner: L = (0 ≤ L < 1) P 4- Không có đường cung trong độc quyền 10
 11. Cùng một mức sản lượng có thể được bán với các mức giá khác nhau P, chi phí MC P1 P2 D2 D1 MR2 Q1 = Q2 Q MR1 11
 12. Các mức sản lượng khác nhau có thể được bán với cùng mức giá P, chi phí MC P 1 = P2 ●E2 ●E1 D2 D1 Q1 Q2 Q MR1 MR2 12
 13. b. Hệ số định giá • Tại QE: MR = MC • Mặt khác: 1 MR = P(1 + ) ED Suy ra: tại QE ta có ED P = MC( ) ED +1 1 Chỉ số Lerner: L = - ED 13
 14. c. Phân chia sản lượng trong trường hợp doanh nghiệp độc quyền có nhiều cơ sở • MC1 = MC2 = …= MCn = MC = MR (1) • Q1 + Q2 + … + Qn = QE (2) 14
 15. P MC1 P MC2 MCt Pe MC1=MC2 MC D MR q2 q1 Q Qe=q1 +q2 Q 15
 16. 2. Các chiến thuật khác của doanh nghiệp độc quyền a. Mục tiêu tối đa hóa doanh thu • TR → max : MR = 0 16
 17. b. Tối đa hóa sản lượng với điều kiện không bị lỗ Để đạt mục tiêu này doanh P, chi phí nghiệp sẽ sản xuất mức sản lượng thỏa mãn điều kiện P1 Q → max và P = AC P1 P2 AC P2 Q1 QD2 1 Q1 Q2 Q • Căn cứ vào điều kiện trên, mức giá và sản lượng được chọn là P2 và Q2. 17
 18. c. Đạt tỷ lệ lợi nhuận định mức trên chi phí trung bình Gọi a là tỷ lệ lợi nhuận định mức trên chi phí trung bình: P = (1 + a) AC P A (1 + a) AC PP1 A AC 1 B B PP2 2 DD Q1 Q2 Q Trên đồ thị điểm A (Q1, P1) & B (Q2, P2) thỏa mãn mục tiêu. 18
 19. d. Bán hàng trên nhiều thị trường Điều kiện bán hàng trên nhiều thị trường: MR1 = MR2 = ... = MRn = MR = MC (1) Q1 + Q2 + ... + Qn = Qe (2) 19
 20. Bán hàng trên nhiều thị trường P P P MC P2 P1 MR1 MR2 MR=MC D1 D2 Q Q1 Q Q2 Q Qe MR1 MR2 MRT 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2