intTypePromotion=3

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương mở đầu - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Chia sẻ: Nguyễn Quốc đạt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
24
lượt xem
2
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương mở đầu - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu của môn học là: Giúp sinh viên nắm bắt được Cơ sở dữ liệu quan hệ, các mô hình dữ liệu, các ngôn ngữ định nghĩa và xử lý dữ liệu, kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tổ chức bộ nhớ, toàn vẹn dữ liệu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương mở đầu - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Cơ sở dữ liệu<br /> (Database)<br /> TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN<br /> <br /> BM. MẠNG VÀ HTTT<br /> <br /> Mục đích yêu cầu của môn học<br /> Mục đích:<br /> Giúp sinh viên nắm bắt được Cơ sở dữ liệu quan hệ.<br /> Các mô hình dữ liệu, các ngôn ngữ định nghĩa và xử lý dữ liệu.<br /> Kiến trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.<br /> Tổ chức bộ nhớ, toàn vẹn dữ liệu.<br /> Mô hình CSDL quan hệ<br /> Ngôn ngữ Đại số quan hệ, SQL<br /> <br /> Yêu cầu:<br /> Một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C.<br /> Nhập môn HQT CSDL<br /> <br /> Đánh giá môn học<br /> Điểm quá trình : 30%<br /> Chuyên cần : 1/2<br /> Bài tập lớn : 1/2<br /> <br /> Điểm thi kết thúc môn : 70%<br /> <br /> Điểm đánh giá học phần:<br /> Điểm quá trình *0,3 + Điểm thi * 0,7<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> 1.TS. Đặng Thị Thu Hiền, Giáo trình Cơ sở dữ liệu, NXB<br /> ĐHGTVT, 2013<br /> 2.Đặng Thị Thu Hiền Bài giảng cơ sở dữ liệu, NXB ĐHGTVT,<br /> 2004.<br /> 3.Vũ Đức Thi, Cơ sở dữ liệu kiến trúc và thực hành, NXB thống<br /> kê, Hà nội 1997.<br /> 4. Nhập môn CSDL Quan hệ - Lê Tiến Vương, NXB Thống kê,<br /> 2000<br /> 5. Fundamentals of Database Systems, Third Edition, Ramez<br /> Elmasri and Shamkant B. Navathe, 2000<br /> 6. Database System Concepts – Silberschatz, Korth and<br /> Sudarshan, 2006<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản