Bài giảng Cơ sở dữ liệu – Database EE4253: Chương 4 - SQL nâng cao

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
58
lượt xem
2
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu – Database EE4253: Chương 4 - SQL nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu – Database EE4253: Chương 4 - SQL nâng cao giới thiệu tới các bạn về IFNULL, NVL, ISNULL; COALESCE; LIMIT; TOP; Subquery; Division in SQL; SQL Quiz và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu – Database EE4253: Chương 4 - SQL nâng cao

Cơ sở dữ liệu – Database<br /> EE4253<br /> Vũ Hải<br /> <br /> 2016<br /> International Research Institute MICA,<br /> Hanoi University of Science and Technology<br /> 1<br /> <br /> SQL Nâng cao<br /> <br /> Resource: http://www.1keydata.com/sql/sql.html<br /> <br /> 2<br /> <br /> IFNULL, NVL, ISNULL<br /> • IFNULL(var1,var2): MySQL,<br /> • ISNULL(var1,var2): SQL Server<br /> • NVL(var1,var2): Oracle.<br /> <br /> 3<br /> <br /> COALESCE<br /> • COALESCE ("expression 1", "expressions<br /> 2", ...)<br /> • Trả về biểu thức khác NULL đầu tiên trong số<br /> các tham số đầu vào.<br /> <br /> 4<br /> <br /> NULLIF<br /> • NULLIF ("expression 1", "expressions 2")<br /> – If "expression 1 = expression 2 " THEN return "NULL"<br /> ELSE return "expression 1"<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản