intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 10 - Hàng ưu tiên

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
28
lượt xem
1
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 10 - Hàng ưu tiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 10 - Hàng ưu tiên là nhằm giúp cho các bạn biết được KDLTT hàng ưu tiên, các phương pháp cài đặt, ứng dụng xây dựng mã Huffman. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 10 - Hàng ưu tiên

Bài 10: Hàng ưu tiên<br /> Gi ng viên: Hoàng Th i p<br /> Khoa Công ngh Thông tin –<br /> i h c Công Ngh<br /> <br /> M c tiêu bài h c<br /> 1. KDLTT hàng ưu tiên<br /> 2. Các phương pháp cài t<br /> 3.<br /> ng d ng: xây d ng mã Huffman<br /> <br /> diepht@vnu<br /> <br /> 2<br /> <br /> KDLTT hàng ưu tiên<br /> (priority queue)<br /> • Là t p h p trong ó m i ph n<br /> t là m t c p (giá tr ưu tiên,<br /> i tư ng)<br /> – ta có th so sánh ư c các giá tr<br /> ưu tiên<br /> <br /> • Các phép toán<br /> – insert(k, o) xen vào hàng ưu tiên<br /> i tư ng o có giá tr ưu tiên k.<br /> – findMin() tìm i tư ng có giá tr<br /> ưu tiên nh nh t .Th c hi n ư c<br /> n u hàng không r ng<br /> <br /> diepht@vnu<br /> <br /> – removeMin() lo i b và tr v<br /> i tư ng có giá tr ưu tiên<br /> nh nh t. Th c hi n ư c n u<br /> hàng không r ng.<br /> – findMinKey() tìm giá tr ưu tiên<br /> nh nh t .Th c hi n ư c n u<br /> hàng không r ng<br /> – size()<br /> – isEmpty()<br /> <br /> •<br /> <br /> ng d ng<br /> <br /> – Qu n lý băng thông<br /> – S d ng trong thi t k các<br /> thu t toán (Huffman…)<br /> <br /> 3<br /> <br /> Minh h a<br /> Phép toán<br /> <br /> Hàng ưu tiên<br /> <br /> insert(5,A)<br /> <br /> -<br /> <br /> {(5,A)}<br /> <br /> insert(9,C)<br /> <br /> -<br /> <br /> {(5,A), (9,C)}<br /> <br /> insert(3,B)<br /> <br /> -<br /> <br /> {(3,B), (5,A), (9,C)}<br /> <br /> insert(7,D)<br /> <br /> -<br /> <br /> {(3,B), (5,A), (7,D), (9,C)}<br /> <br /> findMin()<br /> <br /> B<br /> <br /> {(3,B), (5,A), (7,D), (9,C)}<br /> <br /> findMinKey()<br /> <br /> 3<br /> <br /> {(3,B), (5,A), (7,D), (9,C)}<br /> <br /> removeMin()<br /> <br /> -<br /> <br /> {(5,A), (7,D), (9,C)}<br /> <br /> size()<br /> <br /> 3<br /> <br /> {(5,A), (7,D), (9,C)}<br /> <br /> findMin ()<br /> <br /> A<br /> <br /> {(5,A), (7,D), (9,C)}<br /> <br /> removeMin()<br /> <br /> -<br /> <br /> {(7,D), (9,C)}<br /> <br /> removeMin()<br /> <br /> -<br /> <br /> {(9,C)}<br /> <br /> removeMin()<br /> <br /> -<br /> <br /> {}<br /> <br /> removeMin()<br /> <br /> “error”<br /> <br /> {}<br /> <br /> isEmpty()<br /> diepht@vnu<br /> <br /> Output<br /> <br /> true<br /> <br /> {}<br /> 4<br /> <br /> Wikipedia: priority queue<br /> <br /> diepht@vnu<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản