intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 6 - Hàng đợi

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

35
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng đợi là một danh sách những các phép toán chỉ được thực hiện ở hai đỉnh của danh sách. Một đỉnh gọi là đầu hàng, đỉnh còn lại gọi là cuối hàng. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 6 - Hàng đợi sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 6 - Hàng đợi

Bài 7: Hàng<br /> <br /> i<br /> <br /> Gi ng viên: Hoàng Th i p<br /> Khoa Công ngh Thông tin –<br /> i h c Công Ngh<br /> <br /> Ngu n tham kh o chính:<br /> http://www.cs.nyu.edu/~melamed/courses/102/lectures/<br /> http://users.encs.concordia.ca/~dssouli/COEN352.html<br /> <br /> T ng quan<br /> <br /> diepht@vnu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hàng<br /> • Hàng<br /> <br /> i<br /> <br /> i là gì?<br /> <br /> – Là m t danh sách nhưng các phép toán ch ư c th c hi n hai nh<br /> c a danh sách. M t nh g i là u hàng, nh còn l i g i là cu i hàng.<br /> <br /> • Tính ch t<br /> – Vào trư c ra trư c (First In First Out: FIFO)<br /> <br /> diepht@vnu<br /> <br /> 3<br /> <br /> KDLTT hàng<br /> • Tr u tư ng hóa c u trúc hàng<br /> –<br /> <br /> i<br /> i<br /> <br /> c t d li u<br /> A = (a0, a1, …, an)<br /> trong ó a0 là u hàng<br /> <br /> –<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> <br /> diepht@vnu<br /> <br /> i, an là cu i hàng<br /> <br /> i<br /> <br /> c t các phép toán<br /> Thêm ph n t x vào cu i hàng i: enqueue(x)<br /> Lo i ph n t<br /> u hàng i: dequeue()<br /> Ki m tra hàng i có r ng hay không: isEmpty()<br /> Ki m tra hàng i h t ch hay chưa: isFull()<br /> m s ph n t c a hàng i: size()<br /> Tr v ph n t<br /> u hàng i: front()<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giao di n C++ c a KDLTT hàng<br /> <br /> i<br /> <br /> template <br /> class Queue {<br /> public:<br /> int size();<br /> bool isEmpty();<br /> Object& front()<br /> throw(EmptyQueueException);<br /> void enqueue(Object o);<br /> Object dequeue()<br /> throw(EmptyQueueException);<br /> };<br /> <br /> diepht@vnu<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2