Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
13
lượt xem
4
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau đây để nắm bắt được những kiến thức về kiến trúc cơ bản, cài đặt, quản lý cơ sở dữ liệu, khôi phục cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Khoa Công Nghệ Thông Tin<br /> Trường Đại Học Cần Thơ<br /> Hệ quản trị cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Đỗ Thanh Nghị<br /> dtnghi@cit.ctu.edu.vn<br /> <br /> Cần Thơ<br /> 24-04-2005<br /> <br /> Nội dung<br /> Kiến trúc cơ bản<br />  Cài đặt<br />  Quản lý cơ sở dữ liệu<br />  Khôi phục cơ sở dữ liệu<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Kiến trúc cơ bản<br />  Cài đặt<br />  Quản lý cơ sở dữ liệu<br />  Khôi phục cơ sở dữ liệu<br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mô hình client-server PostgreSQL<br /> <br /> <br /> <br /> Kiến trúc cơ bản<br /> Cài đặt<br /> Quản lý cơ sở dữ liệu<br /> Khôi phục cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kiến trúc hệ thống ở Backend<br /> <br /> <br /> <br /> Kiến trúc cơ bản<br /> Cài đặt<br /> Quản lý cơ sở dữ liệu<br /> Khôi phục cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản