Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
172
lượt xem
7
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phụ thuộc hàm", cụ thể như: Phụ thuộc hàm, hệ tiên đề Amstrong, bao đóng phụ thuộc hàm, tập thuộc tính, bài toán thành viên, tập PTH tương đương, tập PTH tối thiểu – Phủ tối thiểu, khóa của quan hệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

CHƯƠNG V:<br /> PHỤ THUỘC HÀM<br /> <br /> Nội dung chi tiết<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> Phụ thuộc hàm<br /> Hệ tiên đề Amstrong<br /> Bao đóng phụ thuộc hàm, tập thuộc tính<br /> Bài toán thành viên<br /> Tập PTH tương đương<br /> Tập PTH tối thiểu – Phủ tối thiểu<br /> Khóa của quan hệ<br /> <br /> 07/11/2012 11:02 AM<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. Phụ thuộc hàm<br /> Định nghĩa:<br /> Cho R(U), với R là quan hệ và U là tập thuộc tính.<br /> Cho X,Y ⊆U, phụ thuộc hàm X → Y (đọc là X xác định<br /> Y) được định nghĩa là:<br /> ∀ t, t’ ∈ R nếu t.X = t’.X thì t.Y = t’.Y<br /> (Có nghĩa là: Nếu hai bộ có cùng trị X thì có cùng trị Y<br /> Cách đọc: X xác định Y hay Y phụ thuộc hàm vào X<br /> -X gọi là vế trái của PTH, Y là vế phải của PTH<br /> Phụ thuộc hàm thường được ký hiệu là FD hay F<br /> (Functional Dependencies)<br /> <br /> 07/11/2012 11:02 AM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ví dụ 1:<br /> <br />  Trong quan hệ SV(MaSV,Ten,Diachi,Ngaysinh), mỗi<br /> thuộc tính Ten, Diachi, Ngaysinh đều phụ thuộc hàm<br /> (pth) vào thuộc tính MaSV.<br />  Mỗi giá trị MaSV xác định duy nhất một giá trị tương ứng<br /> đối với từng thuộc tính đó. Khi đó, có thể viết :<br /> MaSV<br /> DIACHI<br /> MaSV<br /> TEN<br /> MaSV<br /> NGAYSINH<br /> <br /> 07/11/2012 11:02 AM<br /> <br /> 4<br /> <br />  Ví dụ 2: Cho quan hệ R(A,B,C,D) như sau:<br /> <br /> R (A B C D)<br /> a 1 x 2<br /> a 1 y 2<br /> <br /> b 2 x 1<br /> b 2 y 1<br /> <br />  Cho biết các phụ thuộc hàm nào liệt kê dưới đây được thoả trong<br /> quan hệ R ở trên?<br /> - f1: A<br /> A<br /> - f2: A<br /> B<br /> - f3: A<br /> C<br /> - f4: AC<br /> C<br /> - f5: A<br /> D<br /> - f6: D<br /> A<br /> 07/11/2012 11:02 AM<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản