Bài giảng Đại số 8 chương 3 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Chia sẻ: Tran Vy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
208
lượt xem
21
download

Bài giảng Đại số 8 chương 3 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với những bài giảng được thiết kế đẹp, sinh động dành cho tiết học bài 5 "Phương trình chứa ẩn ở mẫu" - chương 3 Đại số 8, quý thầy cô có thể tham khảo để hướng dẫn học sinh một số kiến thức, quy tắc cần thiết để áp dụng giải các bài toán phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại số 8 chương 3 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 1. Giáo viên: Trường THCS CLC Dương Phúc Tư Huyện Văn Lâm
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Đáp án
 3. Giá trị tìm được của ẩn khi giải phương trình có phải lúc nào cũng là nghiệm của phương trình đã cho hay không? 4
 4. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu ?1 Giải
 5. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu ? Bởi vậy khi giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến một yếu tố đặc biệt, đó là điều kiện xác định của phương trình. Giải
 6. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu Điều kiện của biến để giá trị phân thức 2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình ? xác định là gì? Giải Điều kiện của biến để giá trị phân thức xác định là điều kiện của biến để mẫu thức của phân thức khác 0. Điều kiện xác định của một phương ? trình là gì? Giải Điều kiện xác định của một phương trình là điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0.
 7. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu 2. Tìm điều kiện xác định của 1 phương trình Điều kiện xác định của một phương a) Khái niệm trình (viết tắt là ĐKXĐ) là điều kiện của b) Cách tìm điều kiện xác định của ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình một phương trình đều khác 0. Bước 1: Cho tất cả các mẫu thức của ⇑ Cách 1: phương trình khác 0. -Cho tất cả các mẫu thức của phương Bước 2: Giải điều kiện trên để tìm x. trình khác 0. -Giải điều kiện trên để tìm x. Cách 2: -Cho tất cả các mẫu thức của phương trình bằng 0, tìm x -ĐKXĐ của phương trình là các giá trị của x khác các giá trị vừa tìm được của x ở bước 1.
 8. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu 2. Tìm điều kiện xác định của 1 - Cho tất cả các mẫu thức của phương phương trình trình khác 0. * Khái niệm - Giải điều kiện trên để tìm x. * Cách tìm điều kiện xác định của một phương trình VD1: VD1: Giải
 9. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu 2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình ?2 Giải
 10. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu 2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình BT bổ sung 1 Đ S Đ
 11. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu 2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình Khái niệm về ĐKXĐ của một phương trình Cách tìm ĐKXĐ của một phương trình - Cho tất cả các mẫu thức - Cho tất cả các của phương trình = 0, tìm x mẫu thức của phương - ĐKXĐ của phương trình trình khác 0. là các giá trị của x khác các - Giải điều kiện trên giá trị vừa tìm được của x ở để tìm x. bước 1.
 12. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu 2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu Điều kiện xác định của VD2: ? phương trình?
 13. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU VD2: (1) Giải ? ĐKXĐ của phương trình? (1) Quy đồng mẫu thức ở 2 vế ? của phương trình. Khử mẫu ở 2 vế của phương ? trình. Giải phương trình vừa nhận ? được. Đối chiếu giá trị vừa tìm được của x với ĐKXĐ rồi KL nghiệm ? của PT.
 14. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu 2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 3. Giải phương trình chứa ẩn ở Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: mẫu Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình. VD2: Bước 2: Quy đồng mẫu 2 vế của phương trình rồi Cách giải phương trình chứa ẩn ở khử mẫu. mẫu: SGK – 47. Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được. Bước 4: Kết luận: Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho.
 15. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU Cách giải phương trình có mẫu Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: nhưng không chứa ẩn ở mẫu: Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình. +) Quy đồng mẫu thức ở 2 vế của Bước 2: Quy đồng mẫu 2 vế của phương trình rồi PT rồi khử mẫu. khử mẫu. Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được. +) Giải phương trình vừa nhận Bước 4: Kết luận: Trong các giá trị của ẩn tìm được ở được. bước 3, các giá trị thỏa mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho. So sánh cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu với cách giải phương trình có mẫu nhưng không chứa ẩn ở mẫu ta phải thêm mấy bước? Là những bước nào?
 16. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU Khái niệm ĐKXĐ ĐKXĐ của PT Cách tìm ĐKXĐ của PT Tìm ĐKXĐ của PT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở Quy đồng mẫu thức ở 2 Cách giải PT vế PT rồi khử mẫu thức MẪU chứa ẩn ở mẫu thức Giải phương trình vừa nhận được Kết luận nghiệm
 17. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu 2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 3. Giải phương trình chứa ẩn ở Giải mẫu BT27/a (1)
 18. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu 2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu BT27/a S BT bổ sung 2 S Đ
 19. Tiết 47: §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 1. Ví dụ mở đầu 2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 3. Giải phương trình S Đ chứa ẩn ở mẫu BT27/a BT bổ sung 2 BT bổ sung 3 S

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản