Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đạo đức kinh doanh - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân

Chia sẻ: Dương Hoàng Lạc Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

24
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Đạo đức kinh doanh" cung cấp cho học viên những nội dung về: 3 vấn đề lớn trong giáo dục hiện đại; kinh doanh có đạo đức trong môi trường kinh tế toàn cầu; bản chất hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa; vấn đề đạo đức kinh doanh trong tổ chức, doanh nghiệp và các thuyết quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đạo đức kinh doanh - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân

 1. Triển khai Giảng dạy kết hợp trong môn học Đạo đức Kinh doanh Giáo trình mới về môn học PGS. TS. Nguyễn Mạnh Quân B/M VHKD – Khoa QTKD Trường ĐH KTQD Hà Nội - Tháng 10 năm 2019
 2. 1- Phương pháp môn học 3 vấn đề lớn trong giáo dục hiện đại • Vấn đề về thực tiễn • Đào tạo về QTKD là đào tạo … các KIẾN THỨC LẬP NGHIỆP • Có 2 phương thức: (1) Khởi nghiệp …, và (2) Làm thuê … • KHỞI NGHIỆP TỪ ĐẦU = KSKD, Start-up • LÀM THUÊ cho DN đang hoạt động = CHỦ DN … thiếu kiến thức QT mới, … kinh nghiệm “xương máu” => KHÓ THAY ĐỔI, khó vận dụng • Vấn đề về nội dung • Chuyên ngành QTKD = Đào tạo … NGƯỜI QUẢN LÝ TƯƠNG LAI • Phần đông = Làm thuê => Phải sau nhiều năm … mới sử dụng được kiến thức … bây giờ … kiến thức … đã lạc hậu => Khởi sự kinh doanh, Start-up • Bộ phận nhỏ = KSKD, Start-up … sử dụng ngay kiến thức … • Đào tạo ra một THẾ HỆ DOANH NHÂN ... => Start-up … trong lĩnh vực CNTT, công nghệ mới • Vấn đề về động lực khởi nghiệp • Hình thức … “phong trào” => Khó bền vững • Đối tượng … SV các trường ĐH … động cơ lập nghiệp (?) ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 2
 3. Mục đích • Tăng tính hấp dẫn của môn học … và chương trình đào tạo về QTDN • … ý nghĩa thực tiễn … vận dụng cao • … tăng cường … hoạt động thực hành của SV • Tăng khả năng thực hành khởi nghiệp, lập nghiệp … cho SV = Kết hợp 2 lĩnh vực/môn học: • Khởi nghiệp … Đề án thành lập doanh nghiệp => BÀI THỰC HÀNH (LÀM NỀN) • Phương thức kinh doanh mới = Kinh doanh có Đạo đức/Kinh doanh có Trách nhiệm => KIẾN THỨC MỚI (TRỌNG TÂM) • Tăng động cơ lập nghiệp cho sinh viên các ngành quản trị • SV … thời gian tư duy về lập nghiệp/nghề nghiệp • SV … cơ hội … sử dụng kiến thức mới … • SV … cơ hội … vận dụng phương thức hoạt động mới … một cách hệ thống … ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 3
 4. Giải pháp = Phương pháp giảng dạy thực hành • Kết nối … các vấn đề • Xử lý các “trục trặc” … do tính không tương hợp tạo ra từ VD 1 các vấn đề Phương • Đảm bảo sự vận hành … của pháp hệ thống • Tin tưởng: SV tiếp nhận kiến thức … dễ hơn, thực tế hơn • Hy vọng: Có những đề án khởi nghiệp thực tế … của SV ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 4
 5. Phương pháp thực hiện Chương trình Khởi nghiệp Chương trình Đạo đức Kinh doanh • Phần 1: Tố chất doanh nhân • Giới thiệu môn học • Phần 2: Xác định nhu cầu thị • Chương 1: Tổng quan trường • Chương 2: Các vấn đề thực tế trong kinh doanh liên quan • Phần 3: Xác định phương thức kinh • Chương 3: Ra quyết định và hành vi doanh kinh doanh • Chương 4: Phương thức kinh doanh • Phần 4: Xác định các nội dung của mới trong môn học mô hình tổ chức doanh nghiệp • Chương 5: Các công cụ quản lý tương thích ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 5
 6. Hệ thống kiến thức của môn học M1 = Phương thức KD M3 = Công cụ quản lý Kinh tế thị Phân tích Kinh trường hữu quan doanh Doanh nghiệp KDCTN M1 = Method M2 = Machine Toàn cấu hóa Vốn xã hội Phương pháp Thiết bị, công nghệ TNXH của DN, - Lòng tin Kinh doanh CSR có trách COC - Văn hóa DN I1 = Mục tiêu, chiến nhiệm RB lược SƠ ĐỒ NHÂN QUẢ HÀNH CLg + Xác định sản phẩm QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH (CAUSE – EFFECT DIAGR.) trái cây (chiến lược Cty) VI +Lựa chọn địa phương, Giám sát việc Vấn đề đạo địa bàn sử dụng đức trong KD Kế hoạch, lịch Kế hoạch M3 = Material M4 = Man phun tưới, sử dụng thực hiện Nguyên liệu Nhân lực Phương án Triết lý KD – triển khai, Tính cách – Triết lý QL Vấn đề đạo chương trình Phong cách đức trong KD hành động M2 = Kỹ năng nhân lực M4 = Yếu tố, cơ hội Nguyên lý đảm bảo chất lượng = Sơ đồ ‘Xương cá’ O1 = Môi trường hoạt động + Xây dựng cơ sở dữ liệu (thông tin cần tập hợp, phiếu hỏi, phương pháp xử lý…) (Fishbone Diagram) ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 + Lập phương án triển khai: địa điểm, nhân lực, kế hoạch 6 + Xử lý thông tin và sử dụng kết quả thu được
 7. Bài tập Đề án (1) – Các nội dung + Cách làm • Giới thiệu về phần đề án = Đề án gồm các nội dung sau • Mở đầu = Giới thiệu tóm tắt về Đề án của nhóm • Phần 1: Mô tả “Sản phẩm – Khách hàng – Thị trường” => Lý do, dẫn chứng đi đến sự lựa chọn này • Phần 2: Mô tả cách thức tổ chức = “Cơ cấu tổ chức – Nhân lực – Công nghệ – Tài chính”=> Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi – Triết lý kinh doanh – Triển lý quản lý/điều hành tổ chức • Phần 3: Mô tả cách thức quản lý/điều hành = “Kinh doanh và phát triển bền vững” => Công cụ có thể sử dụng để quản lý và điều hành một cách bền vững • Hướng dẫn thành lập các nhóm đề án • Thành lập nhóm Đề án = Chọn thành viên nhóm (5-7 người/nhóm) – Đăng ký và Lập danh sách • Yêu cầu đối với Đề án và các nhóm đề án • Cấu trúc = MĐ (1-2 trg) + P1 (5-7 trg) + P2 (7-10 trg) + P3 (7-10 trg) = Tổng (20-30 trg)/Đề án • Tất cả các thành viên phài tham gia một nhóm => Tùy theo công sức đóng góp nhóm sẽ ‘bình điểm’ = Điểm bài kiểm tra thứ hai (Bài KT 2) của môn học • Cách tính điểm • Thi = 50 % • Bài KT (1) = 20% =  các điểm kiểm tra cuối giờ “Câu hỏi Giám đốc’ (Là gì? Dùng trong KD ntn?) • Bài KT (2) = 20% = Điểm ĐỀ ÁN (viết + thuyết trình) quy về điểm cá nhân … hoặc … BÀI VỀ NHÀ • Chuyên cần = 10% = Số lượng bài KT (1) ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 7
 8. kinh doanh cã ®¹o ®øc trong m«I truêng kinh tÕ toµn cÇu hãa Chu¬ng 1: •Kinh doanh trong Kinh tÕ thÞ truêng •Toµn cÇu hãa vµ nh÷ng th¸ch thøc •Kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm •Phu¬ng ph¸p tiÕp cËn cña m«n häc
 9. 1- Kinh tế thị trường … • Kinh tế thị trường vận hành dựa trên mối quan hệ cung - cầu • (Nhu) Cầu = … HÀNG HOÁ + … SỰ THOẢ MÃN • … Cung (ứng) = XSKD … tạo ra … hàng hoá + … giá trị • Các khuyết tật thị trường = … Độc quyền + … Ngoại ứng + … Thông tin không cân xứng + … Hàng hóa công cộng • … CHÍNH PHỦ … điều tiết … các công cụ CHÍNH SÁCH … • Cách tiếp cận hệ thống ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 9
 10. … Hệ thống nhân tố và sự phát triển lý thuyết §Çu vµo Qu¸ tr×nh §Çu ra Nhu cÇu Tháa m·n - ThiÖn c¶m Lao ®éng Vèn, vËt chÊt S¶n phÈm Tiªu dïng §Êt ®ai - H¹ t©ng CS mbp Lîi nhuËn - H×nh ¶nh Qu¶n lý PhU¬ng tiÖn Gi¸ trÞ s¶n xuÊt M¸y mãc t¨ng mbo Gi¸ trÞ mbv gi¶m ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019Tr¸ch nhiÖm x· héi cña doanh nghiÖp - Csr 10
 11. Bản chất HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU HOÁ • Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường • … Tham gia vào một “bữa tiệc xã hội” • Trong đó … giá trị được hình thành và • Lợi ích được chia sẻ … cho các vị khách ngồi cùng bàn tiệc = những người hữu quan - (stakeholders) • Kinh tế thị trường toàn cầu hóa = “bữa đại lễ hội kinh tế - văn hóa – xã hội” ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 11
 12. Cách tiếp cận NNHQ (Stakeholders’ Approach): “Bàn tiệc xã hội” của DN Doanh nghiệp (đại diện, NLD) Cổ đông, người góp vốn Nhà cung ứng, Đối tác Ngân hàng, nhà đầu tư Đối tượng Người tiêu dùng, nhân đạo khách hàng Cộng đồng Cơ quan QLNN xã hội ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 12
 13. … Hành vi … TẬP THỂ Hành vi tổ chức Riêng tư – Xã hội Cá nhân – Tập thể Hành vi Hành vi cá nhân xã hội CÁ NHÂN … Hành vi Cá nhân … Hành vi Tổ chức … Hành vi Xã hội RIÊNG TƯ XÃ HỘI ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 13
 14. Đạo đức thể chế Sự phát triển về - Trung mô Đạo đức kinh tế đạo đức … CƠ QUAN QUẢN LÝ - Vĩ mô Đạo đức xã hội CÁ DOANH Đạo đức kinh doanh - Vi mô NHÂN NGHIỆP - Trung mô TỔ CHỨC XÃ HỘI Đạo đức DOANH Đạo đức CÁ NHÂN xã hội NGHIỆP kinh doanh Đạo đức thể chế Môi trường - Trung mô kinh tế-xã hội Hiện đại = cuộc sống phức hợp … nhiều cấp độ CÁ NHÂN + HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Chuyên nghiệp = 2 ‘cuộc sống’ … lao động + nghỉ ngơi … tách rời ĐẠO ĐỨC KINH DOANH,Sơ 2019đẳng = Hoạt động kinh tế … hoạt động sống … lồng ghép 14
 15. Các cấp độ đạo đức • Đạo đức vi mô (Micro-Ethics) • ‘Do things right’ = ‘Làm tròn bổ phận của mình’ • Đạo đức vi mô … vấn đề ở phạm vi CÁ NHÂN • Đạo đức cá nhân … THỰC THI Đạo đức xã hội • Đạo đức vĩ mô (Macro-Ethics) • ‘Do right things’ = ‘Làm việc đúng đắn’ • Đạo đức vĩ mô … vấn đề ở phạm vi rộng … có ảnh hưởng đối với TOÀN XÃ HỘI • Đạo đức kinh tế … HÌNH THÀNH Đạo đức xã hội • Đạo đức trung mô (Mezo-Ethics) • ‘Do right things right’ = ‘Làm tốt việc cần làm’ • Đạo đức vi mô … tập trung vào các vấn đề của các NHÓM HỮU QUAN • ĐĐKD = … nguyên tắc/quy tắc … HÀNH VI KINH DOANH … NNHQ … phán xét … phù hợp nhận thức • Đạo đức kinh doanh … tổ chức KINH DOANH • KINH ĐẠO ĐỨC Đạo đức DOANH, 2019thể chế … tổ chức PHI-KINH TẾ 15
 16. Toàn cầu hóa … Giải pháp Xây dựng cộng đồng công nghiệp Công ty Công ty Công ty ICBM đa quốc gia đa quốc gia đa quốc gia Siêu nhà nước (Advanced states) GIN : Mạng lưới Công nghiệp Toàn cầu Đầu tư trực tiếp Đầu tư trực tiếp Hợp nhất ngành DN địa phương Thị Cộng đồng Cộng đồng Cộng đồng trường Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp Mối quan hệ KD Mối quan hệ KD ICBM Quyền tự do Mối liên hệ Quyền tự do Mối liên hệ Quyền tự do nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 Cộng đồng Kinh tế Asian 16
 17. VÊn ®Ò ®¹o ®øc kinh doanh trong tæ chøc, doanh nghiÖp vµ c¸c THUYÕT qu¶n lý Chu¬ng 2: •Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam •C¸c vÊn ®Ò ®¹o ®øc kinh doanh •C¸c khÝa c¹nh ®¹o ®øc •M«i truêng kinh doanh cã ®¹o ®øc
 18. 1- Doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam • Bối cảnh • Bối cảnh nền kinh tế quốc dân và quốc tế … BIẾN ĐỘNG, THỜI CƠ • Tầm nhìn đến 2035 … THÁCH THỨC • Nghị quyết TW 10 về Phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) • Mục tiêu … ĐỘNG LỰC … để phát triển KT-XH • Thực trạng … RÀO CẢN • Chiến lược phát triển đột phá • Lựa chọn chiến lược … phân loại theo NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN (WEF) • Chiến lược đột phá … phát triển dựa vào ĐMST • Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Start-Up) • ĐMST (Invention – Innovation – Renovation = Creativety) • Đặc điểm DN ĐMST (start-up) ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 18
 19. Phát triển kinh tế của Việt nam giai đoạn 1990-2015và xu thế; (WEF, 2015) Thách thức = Tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với các nước đang phát triển và mới nổi ở châu Á ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 19
 20. Chiến lược phát triển đột phá Phân nhóm nước theo đặc điểm phát triển, [WEF, (thứ hạng 2018)] Trạng Singapore (3) thái/ Trình Japan (9) độ phát Korea (26) triển Malaysia (23) China (27) Thailand (32) Indonesia (36) India (40) Vietnam (55) Phillippiness (56) Cambodia (94) Laos (98) Myanmar (134) Phát triển dựa vào (khai thác) Phát triển dựa vào tính Phát triển dựa vào tài nguyên ĐẠO ĐỨC KINH DOANH, 2019 hiệu quả sáng tạo 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2