intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đạo đức kinh doanh

Xem 1-20 trên 182 kết quả Bài giảng Đạo đức kinh doanh
 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 Kế toán trong doanh nghiệp, với mục tiêu nhằm giúp các bạn xác định các hoạt động và người sử dụng có liên quan đến kế toán; giải thích các nền tảng cơ bản của kế toán: đạo đức, nguyên tắc và giả định; nêu phương trình kế toán và xác định các thành phần của nó; phân tích ảnh hưởng của giao dịch kinh tế đến phương trình kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p matroicon2510 30-11-2022 35 0   Download

 • Bài giảng "Đạo đức kinh doanh" cung cấp cho học viên những nội dung về: 3 vấn đề lớn trong giáo dục hiện đại; kinh doanh có đạo đức trong môi trường kinh tế toàn cầu; bản chất hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa; vấn đề đạo đức kinh doanh trong tổ chức, doanh nghiệp và các thuyết quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf67p duonghoanglacnhi 07-11-2022 23 2   Download

 • Bài giảng "Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp" giúp các em sinh viên trình bày được khái niệm, các yếu tố cấu thành và chức năng của văn hóa; phân tích được khái niệm, đặc trưng của văn hóa kinh doanh; làm sáng tỏ các nhân tố tác động và các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh; phân tích được lợi ích của văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây nhé.

  pdf154p phuongduy205 06-11-2022 24 7   Download

 • Bài viết Vai trò của giảng dạy đạo đức nghề nghiệp kế toán trong các trường đại học trình bày 2 mục tiêu chính như: Giảng dạy đạo đức kế toán có thúc đẩy hành vi đạo đức của sinh viên kế toán trong môi trường kinh doanh không; Đạo đức nghề nghiệp kế toán có nên giảng dạy như là một môn học độc lập không.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kinh doanh chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về Kinh doanh chứng khoán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và điều kiện kinh doanh chứng khoán; các chủ thể kinh doanh chứng khoán; các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 15-06-2022 43 4   Download

 • Bài giảng Ứng dụng Thương mại điện tử trong doanh nghiệp - Chương 4: Các vấn đề đạo đức và pháp luật trong thương mại điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các vấn đề đạo đức trong thương mại điện tử; các vấn đề pháp luật trong thương mại điện tử; nghiên cứu tình huống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 16-06-2022 112 7   Download

 • Bài giảng Quản trị công ty - Chương 2: Nhận diện hệ thống và các nguyên tắc quản trị công ty. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hệ thống quản trị công ty; một số nguyên tắc quản trị công ty; quy tắc đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong quản trị công ty;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hidetoshidekisugi 16-06-2022 22 4   Download

 • Bài giảng Văn hóa kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của văn hóa kinh doanh; khái quát về văn hóa kinh doanh Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf17p hidetoshidekisugi 16-06-2022 34 8   Download

 • Bài giảng Văn hóa kinh doanh - Chương 2: Văn hóa doanh nhân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái luận chung của văn hóa doanh nhân; các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf9p hidetoshidekisugi 16-06-2022 24 6   Download

 • Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1 có nội dung trình bày một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh; đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; vai trò của đạo đức kinh doanh; xây dựng đạo đức kinh doanh; văn hóa và văn hóa doanh nghiệp; biểu trưng của văn hóa doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p chenlinong_0310 23-02-2022 68 24   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về xây dựng văn hóa doanh nghiệp; các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập; văn hóa trong các hoạt động kinh doanh; vai trò và biểu hiện của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp; một số khía cạnh văn hóa cần lưu ý trong xây dựng các thành tố thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p chenlinong_0310 23-02-2022 36 12   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về marketing điện tử; marketing qua phương tiện truyền thông xã hội (Social media); tổng quan về an toàn thông tin và an toàn thông tin trong thương mại điện tử; rủi ro từ các hành vi tấn công mạng trong thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; các vấn đề về pháp luật, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử;...

  pdf87p chenlinong_0310 23-02-2022 29 6   Download

 • Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về văn hóa kinh doanh; Đạo đức kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p caphesuadathemmatong 18-11-2021 32 9   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 6: Đạo đức trong quản trị và trách nhiệm xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đạo đức quản trị; Nan đề đạo đức; Các cách tiếp cận đạo đức (duy lợi, chủ nghĩa cá nhân, công lý, quyền đạo đức); Ba cấp độ phát triển đạo đức cá nhân; Vai trò của đạo đức kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p caphesuadathemduong 20-10-2021 32 0   Download

 • Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp - Chương 3: Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Những nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp; trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; các khía cạnh biểu hiện của đạo đức kinh doanh.

  ppt53p cucngoainhan1 01-10-2021 54 12   Download

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Chương 3: Đạo đức kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đạo đức kinh doanh; Các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p tabicani09 14-09-2021 86 10   Download

 • Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 3 Đạo đức kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái luận về đạo đức kinh doanh; Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh; Phương pháp phân tích và xây dựng đạo đức trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p tabicani09 14-09-2021 37 6   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về quản trị chiến lược; Các tuyên bố trong quản trị chiến lược; Phân tích môi trường kinh doanh; Phân tích môi trường nội bộ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p tomcangnuongphomai 07-09-2021 27 3   Download

 • Bài viết này nhằm đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế & QTKD năm học 2014 – 2015, đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ NCKH của sinh viên trong năm học 2015 – 2016.

  pdf4p vimanoban2711 14-04-2021 27 0   Download

 • Trong những năm gần đây, trước tình hình đất nước có nhiều biến đổi, kinh tế phát triển nhanh và mạnh, các ngành ngoại thương, du lịch theo đó mà được mở rộng về quy mô, tiến bộ cả về chất và lượng. Bài viết trình bày các nguyên nhân chủ quan hạn chế trong kết quả đào tạo sinh viên khoa QTKD và DL; Các nguyên nhân khách quan hạn chế trong kết quả đào tạo sinh viên khoa QTKD và DL.

  pdf4p vimaryland2711 05-04-2021 39 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Đạo đức kinh doanh
p_strCode=baigiangdaoduckinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2