intTypePromotion=1

Bài giảng Văn hóa tổ chức - doanh nghiệp và sự thay đổi của tổ chức ( TS Nguyễn Thị Ngọc Hương)

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
87
lượt xem
15
download

Bài giảng Văn hóa tổ chức - doanh nghiệp và sự thay đổi của tổ chức ( TS Nguyễn Thị Ngọc Hương)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày các khía cạnh về văn hóa tổ chức. Vậy như thế nào là vă tổ chức? văn hóa ở chức là những giá trị, những chuẩn mực chung chi phối và biểu hiện ra trong hành vi của mỗi người và trong ứng xử với các thành viên bên trong và với các cá nhân tổ chức ngòai tổ chức đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn hóa tổ chức - doanh nghiệp và sự thay đổi của tổ chức ( TS Nguyễn Thị Ngọc Hương)

 1. ThS Nguyễn Thị Ngọc Hương © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 2. Văn hoá của một tổ chức Doanh nghiệp Văn hoá của một tổ chức: Những giá trị, những chuẩn mực chung chi phối và biểu hiện ra trong hành vi của mỗi người và trong ứng xử với các thành viên bên trong và với các cá nhân tổ chức ngòai tổ chức đó • Quan niệm chuẩn mực về đúng sai, tốt sấu • Phương châm trong hành đông của các cá nhân • Phong cách làm việc • Giao tiếp và quan hệ • V,v © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 3. Văn hoá trong tổ chức chứ • Dựa trên nền tảng những giá trị mang tính bền vững biểu hiện ra trong các quy tắc, quy định, quy trình làm việc chuẩn và trong mục tiêu hành động • Văn hoá doanh nghiệp có giá trị định hướng hành động và chi phối quá trình ra quyết định • Văn hoá có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi và phản ứng trong các tình huông trong hoạt động trong một tổ chức © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 4. Văn hoá của một tổ chức-DN • Tạo sự ổn định tương đối trong phong cách quản lý, làm việc • Hình thành qua một quá trình • Cần có thời gian mới có thể thay đổi được • Là “cái” mà một doanh nghiệp này khác với doanh nghiệp khác © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 5. Văn hoá doanh nghiệp • Là một trong những “nguồn lực” tạo lợi thế cạnh tranh – Hỗ trợ nhau giữa các cá nhân, bộ phận tốt hơn trong một doanh nghiệp – Làm cho mọi quá trình làm việc trôi chảy hơn © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 6. Văn hoá của một tổ chức-DN Một số đặc trưng-kiểu văn hoá • Văn hoá hướng vào quyền lực • Văn hoá hướng vào vai trò • Văn hoá hướng vào công việc, nhiệm vụ • Văn hoá hướng vào con người © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 7. Giá trị văn hoá của một tổ chức trị chứ • Giá trị: Những tiêu chuẩn, chuẩn mực chung, những nguyên tắc hay phương trâm xử thế mà mỗi người, trên cơ sở đó, định ra cho mình những kiểu hành vi, những kết quả, những vị thế mà mình mong muốn có hoặc không. © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 8. Ba cấp độ trong giá trị văn hoá trị • Giá trị cốt lõi: Kết quả trạng thái mong muốn cao nhất mà mọi người hướng tơí. – Chất lượng cao nhất – DN xuất sắc nhất – V.v • Giá trị cụ thể/công cụ. Kiểu hành vi mong muốn – Làm việc tích cực – Là người/bộ phận hữu ích – …….. • Tiêu chuẩn/quy tắc. Tiêu chuẩn, quy tắc hay phong cách mà doanh nghiệp/bộ phận trong doanh nghiệp cho là chấp nhận được – Lịch sự, nhã nhặn đối với đồng nghiệp – Ngăn nắp có trật tự – V.v © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 9. Ba cấp độ trong giá trị văn hoá Giá trị VH doanh nghiệp Giá trị Giá trị cốt lõi cụ thể Chuẩn mực hành vi © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 10. Hình thành các giá trị văn hoá trị trong doanh nghiệp nghiệ • Quá trình hoà nhập và chia sẻ các giá trị văn hoá, qua đó các cá nhân trong tổ chức tiếp thu và chuyển hoá vào mình các giá trị và chuẩn mực văn hoá của một tổ chức, một doanh nghiệp © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 11. Tạo lập các giá trị văn hoá Tạo dựng những giá trị chung oTính tập thể oTính chính thống/chính thức oTính liên tục oTính định trước oTính định kỳ oTính loại bỏ © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 12. Tạo lập các giá trị văn hoá Sự khác biệt-cá biệt •Tính cá nhân •Phi chính thức •Tuỳ tiện, ngẫu nhiên •Không định trước •Không định kỳ, khác biệt • Trao và tiếp nhận © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 13. Nên làm gì để: Hiểu và thấm nhuần những giá trị và chuẩn mực văn hoá • Chia sẻ-truyền đạt các giá trị và chuẩn mực văn hoá DN © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 14. Những gì tạo nên các giá trị Văn hoá? 1. Tính cách và chuyên môn của những người làm việc trong tổ chức 2. Các chuẩn mực đạo đức làm việc trong DN 3. Quyền lợi và phúc lợi của người lao động trong DN 4. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 15. Nhữ Những gì tạo nên các giá trị Văn hoá Doanh nghiệp? trị nghiệ Các cá nhân Lợi ích Văn hoá Các chuẩn DN Mực chung Cơ cấu TC © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 16. Các giá trị cá nhân ảnh hưởng đến VHDN hư Hướng ngoại Khái quát, Lô gic tưởng tựơng Ngăn nắp Tự do Cảm tính Cụ thể Hướng nội © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 17. Điều gì tạo nên văn hoá doanh nghiệp Doanh nghiệp và các giá trị của doanh nghiệp: • các giá trị về phong cách làm việc đạo đức, niềm tin; • những quy tắc tạo nên những cách thức phù hợp trong ứng xử với mọi người cả trong và ngoài doanh nghiệp © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 18. Các giá trị của MộT tổ chức-DN Khuyến khích Kiểm soát sáng tạo Nâng cao uy tín chặt chẽ với bên ngoài An toàn, Mạo hiểm chắc chắn Khuyến khích Duy trì sự ổn linh hoạt, tự chủ định nội bộ ƯA THÍCH SỰ TUÂN © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG THỦ – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 19. 2. CÁC VẤN ĐỀ VỀ SỰ THAY ĐỔI CỦA TC CÁC ÁP LỰC THAY ĐỔI Chi phí – Hiệu quả Học tập những kiến thức mới Áp lực Phá bỏ Thói quen – Tập quán thay đổi Cạnh tranh Xã hội – Pháp luật Khoa học – công nghệ © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
 20. NHỮNG KHÍA CẠNH TÍCH CỰC CỦA SỰ THAY ĐỔI Đem lại hứng thú mới cho công việc. Mở ra triển vọng phát triển nghề nghiệp. Cơ hội tiếp thu những kỹ năng mới. Cơ hội trao quyền cho nhân viên. Thay đổi cũng chính là một thử thách. © 2011 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG – ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2