intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - Hoàng Thị Doan

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
116
lượt xem
28
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - Hoàng Thị Doan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu chương 9 Văn hóa tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về bản chất của văn hoá tổ chức, khái niệm và đặc tính của văn hóa tổ chức, sự đồng nhất của văn hóa tổ chức, văn hóa mạnh - văn hóa yếu, các dạng văn hoá, tạo ra và duy trì văn hoá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - Hoàng Thị Doan

 1. GVHD: Hoàng Thị Doan Email: htdoan_87@yahoo.com Sđt: 0973 654 787
 2. NỘI DUNG  Bản chất của văn hoá tổ chức ‫ ۔‬Khái niệm và đặc tính của VHTC ‫ ۔‬Sự đồng nhất của VHTC ‫ ۔‬Văn hoá mạnh – văn hoá yếu ‫ ۔‬Các dạng văn hoá  Tạo ra và duy trì văn hoá.
 3. Khái niệm Một dạng của những giả định cơ bản – được sáng tạo, được khám phá hoặc được phát triển bởi các nhóm khi họ học về cách thức giải quyết với những vấn đề của thích ứng với môi trường bên ngoài và hội nhập bên trong – những giả định cơ bản này đã vận hành tốt và được quan tâm là có giá trị và vì vậy được dạy cho những thành viên mới như những cách thức đúng để nhận thức, suy nghĩ và cảm giác trong quan hệ với những vấn đề. Edgar Schein – nhà nghiên cứu VHTC
 4. Khái niệm (tt) Khi một cá nhân liên hệ với một tổ chức, họ liên hệ với những chuẩn mực, những câu chuyện mà mọi người kể về những điều đang diễn ra, những thủ tục và nguyên tắc chính thức của tổ chức, những dạng hành vi chính thức của tổ chức, những nghi lễ nhiệm vụ, hệ thống trả công lao động, những biệt ngữ - mà chỉ những người bên trong mới hiểu. Những yếu tố này là một phần những cái gắn liền với văn hoá tổ chức Joanne Martin – Oxford Uni
 5. Khái niệm (tt)  Hiểu một cách đơn giản, văn hoá chính là tính cách của tổ chức.  ở mức độ phúc tạp hơn, văn hoá bao gồm những giải định, những giá trị, những chuẩn mực, những biểu tượng của các thành viên trong tổ chức.
 6. Những Tính hợp kỹ năng thức của thành công hành vi Các Bầu chuẩn mực không khí ĐẶC tổ chức TÍNH HVTC Những giá trị Những chính thống luật lệ Triết lý
 7. Những đặc tính quan trọng của VHTC  Tính hợp thức của hành vi: khi các cá nhân trong tổ chức tương tác với nhau, họ sử dụng cùng một ngôn ngữ, thuật ngữ và những nghi lế liên quan tới những sự tôn kính và những cách cư xử.  Các chuẩn mực: những tiêu chuẩn của hành vi.  Những giá trị chính thống: có những giá trị chủ yếu mà tổ chức tán thành, ửng hộ và mong đợi những người tham gia chia sẻ nó.
 8. Những đặc tính quan trọng của VHTC (tt)  Triết lý: có những chính sách và những tư tưởng xác định những niềm tin của tổ chức về cách thức đối xử với người lao động, khách hàng và người tiêu dùng => chỉ dẫn các hoạt động của tổ chức và các thành viên.
 9. IMEXPHARM  IMEXPHARM - Sự cam kết ngay từ đầu; Đó là cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự thuỷ chung với lời hứa, trước sau như một, gắn bó với khách hàng, quyết đi theo con đường đã chọn, dẫu gặp khó khăn vẫn không nản chí và tin tưởng sẽ đi đến cùng của sự cam kết.
 10. IMEXPHARM  Sứ mệnh: Cung cấp giải pháp cho sức khỏe cộng đồng.  Tầm nhìn: IMEXPHARM - Sánh vai cùng các thương hiệu hàng đầu thế giới.
 11. Những đặc tính quan trọng của VHTC (tt)  Những luật lệ: có những nguyên tắc chặt chẽ liên quan tới việc được chấp nhận là thành viên của tổ chức.
 12. Những đặc tính quan trọng của VHTC (tt)  Bầu không khí tổ chức: tổng thể những cảm giác được tạo ra từ những điều kiện làm việc, những cách thức cư xử và tương tác, những cách thức mà thành viên quan hệ với khách hàng và những người bên ngoài.  Những kỹ năng thành công: năng lực và khả năng đặc biêt => truyền lại cho các thế hệ sau mà không cần viết ra giấy.
 13. BIỂU HIỆN CỦA VHTC
 14. Thông tin liên lạc Kiến trúc đặc trưng truyền thông BIỂU Ngôn ngữ TRƯNG Nghi lễ Khẩu hiệu TRỰC QUAN Hệ thống đinh Giai thoại dạng thương hiệu
 15. KIẾN TRÚC ĐẶC TRƯNG KIẾN TRÚC KIẾN TRÚC NỘI NGOẠI THẤT THẤT Gây ấn tượng Tạo ấn tượng về sự khác biệt, thân quen, thiện thành công, chí và được sức mạnh của quan tâm. tổ chức.
 16. TC QUAN TÂM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC  Ảnh hưởng đến hành vi con người: cách thức giao tiếp phản ứng và thực hiện công việc  Biểu thị một ý nghĩa, giá trị của tổ chức.  Biểu tượng phương châm chiến lược của tổ chức  Trở thành một bộ phận hữu cơ trong sản phẩm của tổ chức.  Chứa đựng giá trị lịch sử (gắn với sự ra đời và trưởng thành của tổ chức).
 17. NGHI LỄ KẾT QUA HÌNH THỨC Thắt chặt mối quan hệ trong 1 Các hoạt tổ chức Những hoạt động,sự kiện văn động đã được hoá xã hội chính dự kiến trước thức, nghiêm và chuẩn bị kỹ trang, tình cảm. lưỡng Được thực hiện định kỳ hay bất thường.
 18. Vai trò nhà quản trị  Giới thiệu những giá trị được tổ chức coi trọng  Nhấn mạnh những giá trị riêng của tổ chức  Tạo cơ hội cho mọi thành viên cùng chia sẻ cách nhận thức về những sự kiện trọng đại.  Nêu gương khen tặng những tấm gương điển hình đại biểu cho niềm tin và cách thức hành động cần tôn trọng của tổ chức.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản