Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 19 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
135
lượt xem
43
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 19 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 19 Quản lý sự thay đổi và áp lực tổ chức nhằm trình bày về các áp lực thúc đẩy sự thay đổi, tóm tắt các nguồn gốc của cá nhân và tổ chức chống đối sự thay đổi, tóm tắt mô hình 3 bước thay đổi của Lewin, giải thích các giá trị nhấn mạnh những nỗ lực phát triển tổ chức, xác định các tính chất đổi mới tổ chức, liệt kê các đặc điểm nhận thức tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 19 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

 1. HÀNH VI TỔ CHỨC HỒ THIỆN THÔNG MINH W W W .PRENHA LL .COM/ ROBBINS PHAÀN BA QUẢN LÝ SỰ THAY CAÁP ÑOÄ TOÅ CHÖÙC Chương ĐỔI VÀ ÁP LỰC 19 TỔ CHỨC
 2. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CẦN TÌM HIỂU SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : 1. Trình bày các áp lực thúc đẩy sự thay đổi. 2. Tóm tắt các nguồn gốc của cá nhân và tổ chức chống đối sự thay đổi. 3. Tóm tắt mô hình 3 bước thay đổi của Lewin. 4. Giải thích các giá trị nhấn mạnh những nỗ lực phát triển tổ chức. 5. Xác định các tính chất đổi mới tổ chức. 6. Liệt kê các đặc điểm nhận thức tổ chức. 2
 3. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CẦN TÌM HIỂU (tt) SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : 7. Định nghĩa quản trị kiến thức và giải thích tầm quan trọng của nó. 8. Trình bày các nguồn gốc của áp lực. 9. Giải thích các biến cá nhân khác nhau điều chỉnh mối quan hệ áp lực – kết quả. 3
 4. Các áp lực thức đẩy sự thay đổi  Sự đa dạng văn hóa Bản tính của  Gia tăng tính chuyên nghiệp lực lượng lao động  Nhiều chỗ làm với các kỹ năng không phù hợp  Các thế hệ vi tính nhanh và rẻ hơn  Nhiều công cụ dành cho thông tin điện thoại di Công nghệ động  Giải mã các gen di truyền của con người  Cổ phiếu các công ty dot.com lên và xuống liên tục Các cú sốc kinh tế  Giảm giá trị đồng Euro  Sụp đổ của công ty Enron 4
 5. Các áp lực thức đẩy sự thay đổi (tt)  Cạnh tranh toàn cầu Cạnh tranh  Thu tóm và hợp nhất  Sự tăng trưởng của điện tử thương mại  Các phòng tán gẫu trên mạng internet Các xu hướng xã hội  Số nghỉ hưu đang bùng nổ  Quyền lợi gia tăng khi sống tại thành thị  Sự leo thang thù địch khu vực Trung đông Chính trị thế giới  Trung Quốc mở rộng thi trường  Chiến tranh khủng bố nổ ra su 11/09 5
 6. Quản lý sự thay đổi có kế hoạch Sự thay đổi Tạo mọi thứ sự khác biệt Các mục tiêu của sự thay đổi có kế hoạch : Cải thiện khả năng của tổ Thay đổi có kế hoạch chức nhằm đáp ứng sự Thay đổi các hoạt động có chủ ý thay đổi trong môi và mục tiêu có định hướng trường của nó đang sống. Các tác nhân thay đổi Thay đổi hành vi cá nhân Con người hành động như là xúc tác và nhóm trong tổ chức. và giả định có trách nhiệm quản lý các hoạt động thay đổi 6
 7. Chống đối việc thay đổi  Các dạng chống đối việc thay đổi  Công khai và ngay tức thì  Nói ra những lời phàn nàn, tiến hành các hành động trong công việc.  Ngầm và ngấm từ từ  Mất đi lòng trung thành và sự động viên, lỗi và sai lầm gia tăng, tỷ lệ vắng mặt gia tăng 7
 8. Các nguồn gốc của sự chống cự cá nhân trước việc thay đổi 8
 9. Các nguồn gốc của sự chống cự tổ chức trước việc thay đổi 9
 10. Khắc phục sự chống cự việc thay đổi Cách đối phó trước sự chống cự việc thay đổi: • Giáo dục đào tạo và thông tin • Tham gia • Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ • Đàm phán • Vận động tranh thủ và thu nạp • Ép buộc 10
 11. Chính trị của sự thay đổi  Thúc đẩy việc thay đổi sẽ xuất phát từ các tác nhân thay đổi bên ngoài.  Các tác nhân thay đổi bên trong bị đe dọa chính bởi vị trí công việc trong tổ chức.  Những người nắm giữ quyền lực ổn định trong thời gian dài có xu hướng chỉ thực hiện thay đổi tăng thêm.  Các kết quả trong việc đấu tranh quyền lực trong tổ chức sẽ quyết định tốc độ và chất lượng của thay đổi. 11
 12. Mô hình thay đổi ba bước của Lewin Làm tan Đóng băng Những nỗ lực thay đổi nhằm vượt Ổn định sự can thiệp thay đổi qua những áp lực của cả sự bằng cách cân bằng các lực chống đối bản thân và tuân thủ lượng định hướng và kiềm chế của nhóm Lực lượng định hướng Lực lượng kiềm chế Lực lượng định hướng hành vi Lực lượng kiềm chế sự di tách khỏi hiện trang chuyển từ điểm cân bằng đang tồn tại 12
 13. Mô hình thay đổi ba bước của Lewin Làm tan sự đông Đóng băng sau Thay đổi hiện trạng cứng của hiện trạng khi đã thay đổi 13
 14. Làm tan sự đông cứng của hiện trạng 14
 15. Nghiên cứu hành động Nghiên cứu hành động Quá trình thay đổi dựa trên việc thu thập có hệ thống dữ liệu sau Lợi ích nghiên cứu hành đó chọn lựa hành động thay đổi động: trên cơ sở dữ liệu phân tích chỉ rõ Tập trung vấn đề hơn là trung tâm giải quyết. Mức độ tham gia của nhân Các bước quá trình: viên càng cao sẽ càng làm 1. Chẩn đoán giảm sự chống đối việc thay đổi. 2. Phan tích 3. Phản hồi 4. Hành động 5. Đánh giá 15
 16. Phát triển mang tính tổ chức Phát triển mang tính tổ chức (OD) Giá trị của OD: Thu thập mọi kế hoạch can thiệp thay 1. Tôn trọng nhân viên đổi, xây dựng trên giá trị dân chủ - 2. Tin cập và hỗ trợ nhân bản, để tìm kiếm việc cải thiện 3. Cân bằng quyền lực hiệu quả tổ chức và cuộc sống hạnh phúc của nhân viên 4. Đối đầu 5. Tham gia 16
 17. Các kỹ thuật phát triển mang tính tổ chức Huấn luyện sự nhạy cảm Huấn luyện các nhóm để tìm kiếm sự thay đổi hành vi thong qua sự tương tác nhóm không có cấu trúc 17
 18. Các kỹ thuật phát triển mang tính tổ chức (tt) Cách tiếp cận thông qua khảo sát sự phản hồi Sử dụng bảng câu hỏi để xác định sự không nhất quán giữa sự nhận thức của các thành viên, thao luận theo đuổi và khác phục được ủng hộ 18
 19. Các kỹ thuật phát triển mang tính tổ chức (tt) Tư vấn quá trình Người tư vấn cho khách hàng sự suy xét kỹ mọi thứ đang diễn ra xung quanh và bên trong khách hàng và giữa khách hàng với những người xung quanh; xác định các quá trình cần thiết cải thiện. 19
 20. Các kỹ thuật phát triển mang tính tổ chức (tt) Xây dựng đội nhóm Các hoạt động xây dựng đội nhóm : Sự tương tác cao giữa các thành viên trong nhóm gia tăng sự tin cậy • Thiết lập mục tiêu thứ tự và đạt được sự cởi mở ưu tiên. • Phát triển mối quan hệ cá nhân. • Phân tích vai trò cho mỗi thành viên và trách nhiệm đi kèm. • Phân tích quá trình xử lý trong đội nhóm. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản