intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - Hoàng Thị Doan

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
224
lượt xem
76
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - Hoàng Thị Doan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 Nhập môn hành vi tổ chức trình bày khái niệm hành vi tổ chức, tại sao phải nghiên cứu hành vi tổ chức, bên cạnh đó trang bị những vấn đề lí luận cơ bản về hành vi ở cấp độ cá nhân, hành vi cấp độ nhóm nhóm và cấp độ tổ chức tổ chức, nêu lên những tác động của cơ cấu tổ chức và văn hoá tổ chức đến những hành vi mà nhà quản trị quan tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - Hoàng Thị Doan

 1. HÀNH VI TỔ CHỨC Biên soạn: Hoàng Thị Doan SĐT: 0973 654 787 Email: htdoan_87@yahoo.com 1
 2. MỤC TIÊU HỌC TẬP - Giải thích được mô hình hành vi tổ chức với các biến phục thuộc và các biến độc lập. - Trang bị những vấn đề lí luận cơ bản về hành vi ở cấp độ cá nhân, hành vi cấp độ nhóm nhóm và cấp độ tổ chức tổ chức. - Nêu lên những tác động của cơ cấu tổ chức và văn hoá tổ chức đến những hành vi mà nhà quản trị quan tâm. 2
 3. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ Nội dung TS Tiêu chí đánh giá Thời gian 1. Đánh giá chuyên cần. 0.1 Tần suất tham gia Từng tiết học 1. Đánh giá tự học, tự Nội dung giải quyết Từng tiết học nghiên cứu. vấn đề Kết thúc chương văn 0.2 Khảo sát văn hoá hoá tổ chức doanh nghiệp. 1. Kiểm tra – đánh giá Làm bài kiểm tra Sau mỗi cấp độ 0.2 thường xuyên. trên lớp. nghiên cứu tổ chức 1. Kiểm tra – đánh giá cuối 0.5 Lý thuyết: 8 điểm Theo lịch của trường kì. Tình huống: 2 điểm 3
 4. NỘI DUNG CẤP ĐỘ TỔ Chương 9: Văn hoá tổ chức. CHỨC Chương 8: Cơ cấu tổ chức. Chương 7: Thông tin trong nhóm và TC CẤP ĐỘ Chương 6: Nghệ thuật lãnh đạo, quyền lực, NHÓM xung đột. Chương 5: Cơ sở hành vi nhóm CẤP ĐỘ CÁ Chương 4: Động viên NHÂN Chương 3: Giá trị, thái độ và sự thoả mãn đối với CV Chương 2: Cơ sở hành vi cá nhân 4
 5. CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC Hành vi tổ chức là gì? Hành vi tổ Hành vi tổ chức chức liên quan được nghiên cứu gì đến tổ chức? như thế nào? 5
 6. TỔ CHỨC • Tổ chức là tập hợp người hoặc nhóm người được tổ chức theo cơ cấu nhất định để hoạt đông vì mục tiêu, lợi ích chung Con người Mục tiêu Cơ cấu 6
 7. HÀNH VI • Hành vi được hiểu là các cử động, chuyển động, cử chỉ, lời nói, điệu bộ, hành động vô thức và có ý thức của con người, hành động mà con người biểu hiện trong suy nghĩ và hành động ra ngoài nhằm đạt được mong đợi sẽ đạt được những nhu cầu của họ. • Hành động vô thức • Hành động có ý thức. 7
 8. HÀNH VI TỔ CHỨC Hành vi tổ chức nghiên cứu những điều mà con người suy nghĩ, cảm nhận và hành động trong một tổ chức. - Hành vi và thái độ của cá nhân, nhóm - Sự tương tác giữa hành vi và thái độ cá nhân, nhóm với tổ chức. 8
 9. HÀNH VI TỔ CHỨC Hành vi tổ chức là một ngành khoa học nghiên cứu về những ảnh hưởng của cá nhân, nhóm đến hành vi trong các tổ chức với mục đích là áp dụng nhũng kiến thức này vào việc nâng cao hiệu quả của tổ chức. VD: một nhân viên thường hay vắng mặt trong tổ chức, hành vi này nói lên điều gì? Những yếu tố nào gây ra hành vi đó? 9
 10. Tại sao phải nghiên cứu hành vi TC? Hiểu được những sự kiện xảy ra trong TC Dự báo Tác động được những đến các sự sự kiện trong kiện trong tổ tổ chức chức 10
 11. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH HVTC Y = f(X) Trong đó: Y: biến phụ thuộc – đối tượng nghiên cứu (năng suất, sự vắng mặt, tỷ lệ thuyên chuyển và mức độ hài lòng của nhân viên). X: biến độc lập, định tố ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu (Cấp độ cá nhân, nhóm và tổ chức). 11
 12. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH HVTC (tt) Đặc tính tiểu sử Khả năng của mỗi người CÁ Tính cách con người NHÂN Quan niệm về giá trị của mỗi cá Bốn dạng hành vi nhân Thái đội của từng cá nhân Năng suất lao động Nhu cầu động viên của mỗi người. Sự vắng mặt NHÓM TỔ Sự thuyên chuyển + Cơ cấu của nhóm CHỨC + Truyền thông trong Mức độ hài lòng nhóm của nhân viên + Phong cách lãnh đạo Cơ cấu tổ chức + Quyền lực và xung Văn hoá tổ chức 12 đột trong nhóm. Chính sách nhân sự của tổ chức.
 13. Cấp độ Cơ cấu tổ Hành vi Văn hoá tổ chức chức tổ chức tổ chức Năng suất Vắng mặt Ra quyết Lãnh Thuyên chuyển định của nhóm đạo Hài lòng Cấp độ Truyền Cơ cấu nhóm thông nhóm Xung Quyền đột lực Đặc tính tiểu sử Nhận Cấp độ thức Quyết cá nhân Tính cách Động định cá viên nhân Giá trị, thái độ Học 13 tập Khả năng
 14. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1 Năng suất Một tổ chức được coi là có năng suất khi đạt Sự vắng mặt được mục tiêu đề ra và 2 biết chuyển đổi những 3 Tỷ lệ thuyên chuyển yếu tố đầu vào thành các sản phẩm ở mức Mức độ hài lòng của NV chi phí thấp nhất 4 14
 15. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1 Năng suất Tổ chức sẽ gặp khó khăn trong hoạt động 2 Sự vắng mặt nếu như tỷ lệ vắng mặt cảu nhân viên trong tổ chức quá cao (Ngoại 3 Tỷ lệ thuyên chuyển trừ các trường hợp đau bệnh). 4 Mức độ hài lòng của NV 15
 16. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1 Năng suất Mức độ thuyên chuyển 2 Sự vắng mặt càng cao đồng nghĩa với việc tăng chi phí 3 Tỷ lệ thuyên chuyển tuyển dụng và đào tạo. 4 Mức độ hài lòng của NV 16
 17. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1 Năng suất Sự hài lòng được định nghĩa là sự khác biệt 2 Sự vắng mặt giữa giá trị phần thưởng mà nhân viên nhận được với giá trị 3 Tỷ lệ thuyên chuyển phần thưởng mà họ tin mình sẽ nhận được. 4 Mức độ hài lòng của NV 17
 18. Những đóng góp của các môn học khác cho hành vi tổ chức Môn học Đề tài liên quan đến hành vi tổ chức Tâm lý học Nhận thức, thái độ, tính cách, động viên, hài lòng và nghệ thuật lãnh đạo. Xã hội học Làm việc nhóm, và trò, truyền thông, quyến lực và cơ cấu tổ chức. Tâm lý xã hội Thái độ, truyền thông, hoạt động của nhóm và ra quyết định. Nhân chủng học Văn hoá tổ chức Khoa học chính Mâu thuẫn, liên minh quyền lực trong tổ chức, ra trị quyết định. 18
 19. TÌNH HUỐNG A mới tuyển một thợ tiện. Anh muốn kiểm tra năng lực của nhân viên mới bằng cách giao cho một số chi tiết máy cần phải tiện. Qua hai ngày A đi công tác về và nhận thấy nhân viên mới này chỉ hoàn thành được 60% khối lượng công việc. A ngay lập tức kết luận rằng: CÔNG NHÂN NÀY KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC LÀM VIỆC. 19
 20. THẢO LUẬN 1. Theo anh (chị) thì việc A đưa ra kết luận đánh giá như vậy đúng hay chưa? Tại sao? 2. Nếu là A anh (chị) sẽ làm gì để có thể đưa ra đánh giá chính xác hơn? 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản