intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
120
lượt xem
40
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chương 8 Cơ sở hành vi nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: phân biệt nhóm chính thức và nhóm không chính thức, so sánh hai mô hình phát triển nhóm, giải thích cách thức phân tích sự tương tác trong nhóm, xác định các yếu tố chính trong việc giải thích hành vi nhóm, giải thích những đòi hỏi vai trò thay đổi như thế nào trong các trường hợp khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

 1. HÀNH VI TỔ CHỨC HỒ THIỆN THÔNG MINH PHAÀN BA CƠ SỞ CỦA CAÁP ÑOÄ NHOÙM Chương HÀNH VI NHÓM 8
 2. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CẦN TÌM HIỂU SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : 1. Phân biệt nhóm chính thức và nhóm không chính thức. 2. So sánh hai mô hình phát triển nhóm. 3. Giải thích cách thức phân tích sự tương tác trong nhóm. 4. Xác định các yếu tố chính trong việc giải thích hành vi nhóm. 5. Giải thích những đòi hỏi vai trò thay đổi như thế nào trong các trường hợp khác nhau. 2
 3. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CẦN TÌM HIỂU (tt) SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : 6. Nêu cách thức sử dụng chuẩn mực ảnh hưởng đến hành vi cá nhân. 7. Định nghĩa sự chậm trễ xã hội và ảnh hưởng có nó lên việc thực hiện của nhóm. 8. Xác định những lợi ích và bất lợi của sự liên kết nhóm. 9. Liệt kê những mặt mạnh và mặt yếu của việc ra quyết định nhóm. 10. Nêu bật hiệu quả của sự tương tác, động não, danh nghĩa và nhóm họp điện tử. 3
 4. Định nghĩa và phân loại nhóm Nhóm Nhóm chính thức Hai hay nhiều cá nhân, tương tác Nhóm thực hiện những công và phụ thuộc lẫn nhau nhằm đạt việc cụ thể theo cơ cấu tổ chức được các mục tiêu cụ thể Nhóm không chính thức Nhóm hình thành không phụ thuộc vào cơ cấu cũng như mực tiêu của tổ chức, xuất hiện do nhu cầu về giao tiếp xã hội 4
 5. Định nghĩa và phân loại nhóm (tt) Nhóm chỉ huy Nhóm nhiệm vụ Nhóm bao gồm một nhà quản lý và Bao gồm một số người cùng làm việc một số nhân viên dưới quyền được để hoàn thành một công việc nào đó xác định theo sơ đồ tổ chức theo sự phân công của tổ chức Nhóm lợi ích Nhóm bạn bè Các thành viên liên kết với nhau Tụ tập với nhau bởi vì các cá nhân có để đạt được một mục tiêu cụ thể những đặc điểm chung mà mỗi người trong số họ quan tâm 5
 6. Tại sao người ta tham gia nhóm • An toàn • Địa vị • Tự trọng • Liên minh • Sức mạnh • Hoàn thành đạt mục tiêu 6
 7. Các giai đoạn phát triển của nhóm Giai đoạn hình thành Giai đoạn hình thành chuẩn mực Giai đoạn đầu tiên phát triển của Giai đoạn thứ ba phát triển của nhóm, đặc trưng bởi việc giải quyết nhóm, đặc trưng bởi các mối quan chủ yếu đối với sự không vững chắc, hệ gắn bó gần gũi phát triển. không ổn định của mục đích, cấu trúc và sự lãnh đạo của nhóm. Giai đoạn bão tố Giai đoạn thứ hai phát triển của nhóm, đặc trưng bởi sự xung đột trong nhóm. Chấp nhận sự tồn tại nhưng có sự kháng cự lại sự kiểm soát mà nhóm ảnh hưởng tới cá nhân. 7
 8. Các giai đoạn phát triển của nhóm (tt) Giai đoạn thực hiện Giai đoạn thứ tư phát triển của nhóm, khi nhóm có cấu trúc rõ ràng và nhóm có những mong đợi chung về những chuẩn mực – những cái sẽ xác định các hành vi của các thành viên Giai đoạn hòa hoãn Giai đoạn cuối trong sự phát triển của nhóm đối với các nhóm tạm thời, đặc trưng bởi việc xem xét quan tâm các hoạt động hơn là thực hiện nhiệm vụ 8
 9. Các giai đoạn phát triển của nhóm 9
 10. Mô hình so sánh : dành cho các nhóm tạm thời có thời hạn cuối Mô hình chấm cân bằng Các nhóm tạm thời đi qua thời kỳ quá độ giữa sự trì trệ và Kết quả hoạt động : năng động 1. Thiết lập định hướng nhóm 2. Pha đầu của trì trệ 3. Điểm giữa của quá độ 4. Thay đổi lớn 5. Pha hai của trì trệ 6. Hoạt động tăng tốc 10
 11. Mô hình so sánh : dành cho các nhóm tạm thời có thời hạn cuối 11
 12. Mô hình hành vi nhóm Nhiệm vụ Tài nguyên nhóm thành viên Điều kiện nhóm bên ngoài Thực hiện và Nhóm xử lý đặt ra cho thỏa mãn nhóm Cấu trúc nhóm 12
 13. Điều kiện bên ngoài đặt cho nhóm Điều kiện áp đặt : • Chiến lược toàn công ty • Bộ máy tổ chức • Luật lệ chính thức • Giới hạn về tài nguyên • Xử lý được chọn lựa • Thực hiện và hệ thống đánh giá • Văn hóa tổ chức • Thiết lập công việc thực tế 13
 14. Tài nguyên thành viên nhóm  Kiến thức, kỹ năng, khả năng  Kỹ năng giao tiếp cá nhân  Quản lý mâu thuẫn và giải quyết  Hợp tác giải quyết vấn đề  Thông tin liên lạc  Đặc tính cá nhân  Hòa đồng  Óc sáng kiến  Cởi mở  Linh hoạt 14
 15. Cấu trúc nhóm – Vai trò  Lãnh đạo chính thức  Sự lãnh đạo được đặt cho nhóm từ bộ máy tổ chức.  Lãnh đạo sử dụng quyền hạn đúng phạm vi trong bộ máy tổ chức.  Nhà lãnh đạo chính thức có thể hoặc không phải là nhà lãnh đạo không chính thức của nhóm tùy theo chức năng quản lý của họ. 15
 16. Cấu trúc nhóm – Vai trò (tt) Vai trò Đồng nhất vai trò Tập hợp các chuẩn mực hành vi Một số thái độ và hành vi thống mà một người nắm giữ một vị trí nhất với vai trò nhất định trong một nhóm phải tuân thủ Nhận thức vai trò Quan điểm của một cá nhân về những cách thức mà họ sẽ hành động trong những tình huống nhất định 16
 17. Cấu trúc nhóm – Vai trò (tt) Vai trò được mong đợi vai trò bị xung đột Những điều mà người khác tin Khi một cá nhân đối mặt với những tưởng và mong đợi hành động của mong đợi vai trò khác nhau bạn trong những tình huống nhất định Cam kết về mặt tâm lý Thỏa thuận phi văn bản đưa ra những gì quản lý mong đợi từ nhân viên và ngược lại 17
 18. Cấu trúc nhóm – Chuẩn mực Chuẩn mực Các tiêu chuẩn có thể chấp nhận hành vi trong một nhóm giữa các thành viên Phân loại các chuẩn mực : • Chuẩn mực thực hiện • Chuẩn mực hiện diện • Chuẩn mực hòa giải tập thể • Chuẩn mực phân bổ tài nguyên 18
 19. Cấu trúc nhóm – Chuẩn mực (tt) Sự thích nghi Điều chỉnh hành vi của cá nhân tuân thủ theo chuẩn mực nhóm Nhóm tham khảo Nhóm quan trọng được thành viên trong nhóm nhận thức sự phụ thuộc hoặc hy vọng và những chuẩn mực được áp dụng công bằng 19
 20. Cấu trúc nhóm – Chuẩn mực (tt) Hành vi lầm lỡ nơi làm việc Các hành động khó gần gũi bởi các thành viên có ý vi phạm những chuẩn mực được thiết lập và đem lại kết quả không tốt cho tổ chức, thành viên, hoặc cả hai 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản