Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 3 - Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
17
lượt xem
1
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 3 - Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 - Hoạt động kế toán thương mại trên phần mềm chuyên dụng. Chương này giúp người học có thể ứng dụng được các phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản như: Kế toán mua hàng, kế toán kho, tài sản cố định, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 3 - Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 6/29/2016<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2<br /> <br /> CHƯƠNG 3<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN<br /> THƯƠNG MẠI TRÊN PHẦN MỀM<br /> CHUYÊN DỤNG<br /> GV. ThS. Vũ Quốc Thông<br /> <br /> Nộp danh sách nhóm (!)<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 6/29/2016<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các<br /> quy trình kế toán cơ bản:<br /> • Kế toán mua hàng<br /> • Kế toán kho, TSCĐ<br /> • Kế toán bán hàng<br /> • Kế toán vốn bằng tiền<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hệ thống thông tin kế toán (*)<br /> <br /> Phần mềm<br /> /Phương tiện<br /> <br /> Phần cứng<br /> Dữ<br /> liệu<br /> (chứng<br /> từ…)<br /> <br /> Con<br /> người<br /> Tổ chức<br /> dữ liệu<br /> <br /> Thông<br /> tin<br /> (báo<br /> cáo kế<br /> toán)<br /> <br /> Thao tác<br /> xử lý / thủ tục<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 6/29/2016<br /> <br /> Hoạt động thương mại<br /> Hàng hóa<br /> <br /> Mua hàng<br /> <br /> Bán hàng<br /> <br /> Phải thu<br /> khách hàng<br /> <br /> Phải trả<br /> người bán<br /> Thanh toán<br /> <br /> Thu tiền<br /> <br /> Tiền<br /> <br /> Kế toán mua hàng và<br /> công nợ phải trả<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 6/29/2016<br /> <br /> Quy trình<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 6/29/2016<br /> <br /> Các chức năng thuộc về:<br /> - Nhập liệu đầu vào<br /> (Input)<br /> - Xử lý<br /> (Process)<br /> - Kết xuất báo cáo đầu ra (Output)<br /> <br /> ?<br /> ?<br /> ?<br /> <br /> 9<br /> <br /> Thực hành trên<br /> phần mềm<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản