intTypePromotion=3

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - TS. Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
18
lượt xem
3
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - TS. Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản: Kế toán mua hàng, kế toán kho, tài sản cố định, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - TS. Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Hệ Thống Thông Tin Kế Toán 2<br /> <br /> CHƢƠNG 3<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN<br /> THƢƠNG MẠI TRÊN PHẦN MỀM<br /> CHUYÊN DỤNG<br /> GV. ThS. Vũ Quốc Thông<br /> <br /> Nộp danh sách nhóm (!)<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các<br /> quy trình kế toán cơ bản:<br /> • Kế toán mua hàng<br /> • Kế toán kho, TSCĐ<br /> • Kế toán bán hàng<br /> • Kế toán vốn bằng tiền<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hệ thống thông tin kế toán (*)<br /> <br /> Phần mềm<br /> /Phƣơng tiện<br /> <br /> Phần cứng<br /> Dữ<br /> liệu<br /> (chứng<br /> từ…)<br /> <br /> Thông<br /> tin<br /> (báo<br /> cáo kế<br /> toán)<br /> <br /> Con<br /> người<br /> <br /> Tổ chức<br /> dữ liệu<br /> <br /> Thao tác<br /> xử lý / thủ tục<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Hoạt động thương mại<br /> Hàng hóa<br /> <br /> Mua hàng<br /> <br /> Bán hàng<br /> <br /> Phải thu<br /> khách hàng<br /> <br /> Phải trả<br /> ngƣời bán<br /> Thanh toán<br /> <br /> Thu tiền<br /> <br /> Tiền<br /> <br /> Kế toán mua hàng và<br /> công nợ phải trả<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Quy trình<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 03/03/2018<br /> <br /> Các chức năng thuộc về:<br /> - Nhập liệu đầu vào<br /> (Input)<br /> - Xử lý<br /> (Process)<br /> - Kết xuất báo cáo đầu ra (Output)<br /> <br /> ?<br /> ?<br /> ?<br /> <br /> 9<br /> <br /> Thực hành trên<br /> phần mềm<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản