intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 2: Hệ thống thông tin kế toán doanh thu

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 2: Hệ thống thông tin kế toán doanh thu. Chương cung cấp cho học viên những kiến thức: tổng quan về chu trình kế toán doanh thu; thu thập dữ liệu doanh thu; xử lý thông tin doanh thu; cung cấp thông tin doanh thu; kiểm soát hệ thống thông tin kế toán doanh thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 2: Hệ thống thông tin kế toán doanh thu

 1. CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH THU
 2. Nội dung • 2.1. Tổng quan về chu trình kế toán doanh thu • 2.2. Thu thập dữ liệu doanh thu • 2.3. Xử lý thông tin doanh thu • 2.4. Cung cấp thông tin doanh thu • 2.5. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán doanh thu
 3. 2.1. Tổng quan về chu trình kế toán doanh thu • 2.1.1. Đặc điểm và nhu cầu thông tin về doanh thu • 2.1.2. Các hoạt động và dòng thông tin trong chu trình
 4. Đặc điểm doanh thu • (1) Doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp • (2) Doanh thu chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định hiện hành • (3) Doanh thu cần được quản lý và ghi chép một cách đầy đủ nhằm xác định KQKD một cách chính xác
 5. Nhu cầu thông tin về doanh thu • Theo chức năng quản trị, nhu cầu thông tin kế toán về DT: - Thông tin dự toán DT - Thông tin kết quả thực hiện DT - Thông tin biến động DT và nguyên nhân - Thông tin DT cho việc ra quyết định
 6. Nhu cầu thông tin về doanh thu • Theo nội dung thông tin liên quan đến DT, nhu cầu thông tin: - DT bán hàng phát sinh trong kỳ, chi tiết theo + Địa điểm phát sinh + Loại sp, dịch vụ + Khu vực địa lý + Phân cấp quản lý + Trung tâm trách nhiệm - Giá vốn hàng bán/giá thành của sp, dịch vụ tiêu thụ. - Công nợ chi tiết cho từng đối tượng
 7. Các hoạt động trong chu trình Nhận đơn đặt hàng của khách (1) Giao hàng hóa cho khách hàng (2) Lập Hóa đơn bán hàng, ghi nhận công nợ (3) Nhận tiền thanh toán (4)
 8. Hoạt động tiếp nhận đơn đặt hàng (1.0) Hoạt động Nội dung công việc Bộ phận thực hiện 1. Tiếp - Nhận đơn hàng (1.1) - Bộ phận bán hàng nhận đơn - Kiểm tra mức độ bán chịu hoặc dịch vụ KH đặt hàng cho khách hàng (1.2) - Bộ phận tín dụng của khách - Kiểm tra hàng tồn kho - Bộ phận kho hàng (1.3) - Phản hồi thông tin của khách về đơn hàng (1.4) - Lập đơn hàng cho khách hàng (1.5)
 9. Hoạt động giao hàng (2.0) Hoạt động Nội dung công việc Bộ phận thực hiện 2. Giao hàng - Lấy hàng và đóng - Bộ phận giao hàng hóa hoặc gói (2.1) hoặc bộ phận kho cung cấp - Chuyển hàng đến (Shipping/delivery dịch vụ cho khách hàng (2.2) warehouse) khách hàng
 10. Hoạt động lập hóa đơn bán hàng (3.0) Hoạt Nội dung công việc Bộ phận thực hiện động 3. Lập hóa - Lập hóa đơn bán hàng - Bộ phận bán hàng đơn bán (3.1) - Bộ phận kế toán hàng - Cập nhật công nợ phải thu KH (3.2)
 11. Hoạt động nhận tiền thanh toán (4.0) Hoạt động Nội dung công việc Bộ phận thực hiện 4. Nhận tiền - Kiểm tra nghĩa vụ thanh toán - Kế toán phải thu thanh toán (4.1) - Kế toán tiền - Lập chứng từ thanh toán (4.2) - Xác nhận tình hình thanh toán và ghi sổ (4.3)
 12. Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagram) • Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD) mô tả các thành phần của hệ thống thông qua các hình vẽ bao gồm dòng lưu chuyển dữ liệu, điểm khởi đầu, điểm đến và nơi lưu trữ dữ liệu + Xác định nội dung, chức năng, trình tự thực hiện của các hoạt động trong HTTTKT + Chỉ ra cách thông tin được chuyển từ 1 tiến trình/chức năng này sang 1 tiến trình/chức năng khác
 13. Chức năng của DFD • Biến đổi thông tin từ dữ liệu đầu vào thành thông tin đầu ra - Tổ chức lại thông tin trong quy trình - Bổ sung và tạo ra thông tin mới
 14. Các thành phần cơ bản của DFD • Nguồn dữ liệu và điểm đến • Dòng dữ liệu • Hoạt động xử lý • Lưu trữ dữ liệu
 15. Sơ đồ dòng dữ liệu cơ bản Nguồn dữ liệu Dòng dữ Dòng dữ Điểm đến Xử lý (C) (A) liệu (B) liệu (D) (E) Lưu trữ dữ liệu (F)
 16. Sơ đồ dữ liệu cấp 0 – Hệ thống thông tin kế toán DT Khách hàng Kho hàng Đặt hàng Kiểm tra hàng hóa/thành phẩm DL Khách hàng, HTK Tiếp nhận đơn đặt DL giao hàng hàng (1.0) Thanh toán Đặt hàng được Cung cấp chấp thuận hàng hóa/dịch vụ DL công nợ (2.0) Thu tiền Đặt hàng được Đặt hàng đã (4.0) chấp thuận DL thanh toán Lập HĐ BH, thực hiện theo dõi DT, Thông tin thanh công nợ toán Lương theo (3.0) Thanh toán tiền doanh số Ngân hàng Hệ thống báo cáo Hệ thống lương
 17. 2.2. Thu thập dữ liệu doanh thu • 2.2.1. Đối tượng và nội dung dữ liệu cần thu thập • 2.2.2. Nguồn dữ liệu và kế hoạch thu thập dữ liệu • 2.2.3. Bộ phận và phương tiện thu thập dữ liệu
 18. Xác định đối tượng kế toán, nội dung dữ liệu Các hoạt động Đối tượng kế toán 1. Tiếp nhận đơn đặt - Thành phẩm, hàng hóa (1) hàng của khách - Doanh thu bán hàng (2) - Giá vốn hàng bán (2) 2. Giao hàng hóa hoặc - Thuế GTGT phải nôp (2) cung cấp dịch vụ cho - Thuế XK phải nộp (2) khách hàng - Nợ phải thu KH (3) 3. Lập hóa đơn bán - KH trả trước (3) hàng, ghi nhận DT - Tiền (3) 4. Nhận tiền thanh toán - Chi phí bán hàng (3)
 19. Xác định đối tượng kế toán, nội dung dữ liệu • Nội dung dữ liệu cần thu thập - Mặt hàng: Mã hàng, tên hàng, kho hàng, nhà cung cấp, số lượng, đơn giá, đơn vị tính, mức tồn kho tối đa, tối thiểu,… - Doanh thu: bán buôn/bán lẻ, bán đại lý/trực tiếp, theo nhân viên BH - Khách hàng: Mã KH, tên KH, địa chỉ liên hệ, MST, khu vực, kênh phân phối, hạn mức tín dụng,…. - Phải thu KH: theo thời gian, theo KH,… - Tiền gửi ngân hàng: Tên ngân hàng, số TK NH, loại tài khoản,… -….
 20. Dữ liệu, thông tin doanh thu tương lai • Hoạch định mục tiêu (dự toán DT) • Lựa chọn nguồn thông tin (nguồn thông tin thu thập trong và ngoài DN) • Nội dung thu thập thông tin: - Thị phần của DN - Nhu cầu thị trường về sản phẩm - Thị phần của đối thủ cạnh tranh - Chính sách thuế, cơ chế về tỷ giá hối đoái,....
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2