intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị

Chia sẻ: Đoàn Trung Dũng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

399
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số bài giảng Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị được chúng tôi tuyển chọn trong bộ sưu tập là tài liệu tham khảo hay dành cho bạn đọc. Giáo viên cung cấp các kiến thức trong bài để học sinh hiểu được nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. Số hiệu nguyên tử Z bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electroncó trong nguyên tử. Kí hiệu nguyên tử, X là kí hiệu hóa học của nguyên tố, số khối A là tổng số hạt proton và số hạt nơtron.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị

 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA HỌC 10 BÀI 2 : HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ
 2. BÀI 2 : HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ . NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ Tiết 4 I- HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ. II-NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
 3. KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Chọn đáp án đúng . Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng : a. Số khối b. số nơtron c. điện tích hạt nhân d. số nơtron và số proton 2. Viết kí hiệu các nguyên tử sau : 2 • X có 1p, 1n X 1 12 • Y có 6e, số proton bằng số nơtron 6Y Là 2 đồng vị 13 của nhau • Z có 6e,số nơtron hơn số proton 1 hạt Z 6
 4. BÀI 2 : HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ . NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ Tiết 4 5 I- HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ. II-NGUYÊN TỐ HÓA HỌC III- ĐỒNG VỊ IV- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
 5. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ . NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ (Tiết 5) •* Thế nào là đồng vị , nguyên tử khối, nguyên tử khối •trung bình ? * Cách tính nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố ?
 6. III- ĐỒNG VỊ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Có 3 nguyên tử sau : - - - + + + X Y Z 1. Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo của 3 nguyên tử trên ? Tính khối lượng của mỗi nguyên tử ? 2. Các nguyên tử trên có thuộc cùng một nguyên tố hóa học không ? 3.Biết các nguyên tử trên là đồng vị của nhau. Vậy đồng vị là gì ?
 7. III- ĐỒNG VỊ Là hiện tượng nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối A của chúng cũng khác nhau.
 8. VD1 : Hiđro có 3 đồng vị: - - - + + + 1 2 Proti 1 H Đơteri 1 H Triti 3 1 H 1 proton, 0 nơtron 1 proton, 1 nơtron 1 proton, 2 nơtron Trường hợp duy nhất Chiếm 0,016% số Trường hợp duy nhất có nguyên tử hiđro trong số nơtron bằng 2 lần số không có nơtron tự nhiên proton. Chiếm 99,984% số nguyên tử hiđro trong tự Chiếm 10-7% số nguyên nhiên tử hiđro trong tự nhiên
 9. III- ĐỒNG VỊ VD2 : Clo có 2 đồng vị: Cl :17 proton, 18 nơtron 35 17 :17 proton, 18 nơtron  37 17 Cl VD3 : Cacbon có 3 đồng vị: 12 6 C : 6 proton, 6 nơtron 13 6 C : 6 proton, 7 nơtron 14 6 C : proton, 8 nơtron slide13
 10. III- ĐỒNG VỊ -Hầu hết các nguyên tố hóa học trong thực tế đều là hỗn hợp của các đồng vị. - Tất cả đồng vị của mọi nguyên tố đều có tính chất hóa học như nhau.
 11. IV- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC . 1.Nguyên tử khối - Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử . - Vì khối lượng của electron quá nhỏ nên có thể coi khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử .
 12. IV- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 1.Nguyên tử khối Vậy : nguyên tử khối coi như bằng số khối Trở lại slide10 để xem ví dụ
 13. IV- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 2. Nguyên tử khối trung bình : aA + bB + … Ā= 100 Ā: nguyên tử khối trung bình. A, B, …: nguyên tử khối của mỗi đồng vị. a, b, …: tỉ lệ % mỗi đồng vị.
 14. IV- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC . VD1 : Clo có 2 đồng vị: 35 17 Cl : 75,53% 37 17Cl : 24,47% Hãy tính nguyên tử khối trung bình của clo?
 15. IV- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC . VD: Clo có 2 đồng vị: 35 17 Cl : 75,53% 37 17Cl : 24,47% Nguyên tử khối trung bình của clo là: 35.75,53 + 37.24,47 ĀCl = = 35,4894 đvC 100 ≈ 35,5 đvC
 16. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 1. Tính nguyên tử khối trung bình của Ni biết rằng trong tự nhiên các đồng vị của Ni tồn tại theo tỉ lệ : 58 60 28 Ni 61 28 Ni 62 28 Ni 28 Ni 67,76% 26,16% 2,42% 3,66% 2. Những nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau: 10 109 40 106 40 63 5 A B 64 29 11 5 C D E 84 36 54 26 47G 18 H I 47 19K L 29
 17. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 Khối lượng nguyên tử của đồng là 63,54. Đồng 63 65 có 2 đồng vị là 29 Cu .và ìm phần trăm về T 29Cu số nguyên tử của mỗi đồng vị. 63 Bài giải 29 Cu : a% 63.a + 65.(100-a) ĀCu = 65 Cu : (100-a)% 100 29 = 63,54 63 a = 73 % 29 Cu : 73% 65 29 Cu : 27%
 18. XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ . TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2